Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij verzelfstandigingen

Met uw kerndocent Dr. Johan de Kruijf gaat u tijdens de masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen aan de slag met de volgende thema’s:

  • Introductie: hoe en waarom van verzelfstandigingen
  • Verzelfstandiging vanuit juridisch-organisatorisch perspectief: de drie hoofdvormen
  • Goed bestuur en eigenaarschap
  • Opdrachtgeverschap en opdrachtvorm
  • Inkoopproces van publieke dienstverlening
  • Interne sturing bij publieke dienstverleners
  • Personeelsbeleid bij verzelfstandiging
  • Invulling van de toezichtsrelatie
  • Cases

Masterclass van negen weken

De masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Opleiding op maat?

De masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen is onderdeel van de Master Public Management, maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan krijgt u een vrijstelling voor dit onderdeel in het basisjaar.

Column
Kerndocent Johan de Kruijf over het belang van opdrachtgeverschap in de publieke sector.
Lezen