Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt hoogwaardige, actuele kennis van de belangrijkste thema’s die een rol spelen bij verzelfstandigingen, toegepast in de context van zowel de lokale overheid als uitvoeringsorganisaties. Na afronding van de masterclass kent u de sturings- en toezichtrelaties voor de verschillende vormen van verzelfstandiging, kunt u de voor- en nadelen van de verschillende varianten beoordelen en ben tu in staat om zelf een ontwerp maken dat past in een specifieke situatie.

Toetsing

De inzichten en kennis die u in de masterclass hebt opgedaan past u toe op een vraagstuk dat voor uw organisatie actueel en relevant is. U schrijft daartoe een essay waarin u de kern van het vraagstuk koppelt aan één of meerdere thema’s uit de masterclass. In het essay laat u op een heldere en overtuigende wijze uw oplossing van het vraagstuk zien en wat de randvoorwaarden van de oplossing zijn. Tijdens de laatste collegedag presenteert u uw essay aan uw mede-deelnemers en de kerndocent. Op basis van uw schriftelijke en mondelinge presentatie ontvangt u een eindbeoordeling van de kerndocent.