Opleidingen

Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Cursus in deeltijd

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is de Rijksoverheid zich, onder budgettaire druk, gaan bezinnen op de bestuurbaarheid van het openbaar bestuur. Dat leidde tot twee trends:

  1. decentralisatie van taken naar het lokaal bestuur;
  2. verzelfstandiging en privatisering van overheidsdiensten.

Nu, ongeveer dertig jaar later, lijkt de tweede trend ten einde en wordt over verzelfstandiging en privatisering minder positief gedacht, vooral vanwege het democratisch tekort.

Decentralisatie

De trend van decentralisatie lijkt op dit moment nog wel springlevend. Hoewel de doorwerking van de drie grote decentralisaties van 2015 kan nog niet goed worden ingeschat is het de bedoeling dat besluitvorming dichter bij de burger plaatsvindt door gemeenten taken te laten uitvoeren. Dit moet leiden tot beter passende en goedkopere oplossingen voor individuele gevallen.

Paradox

De paradox is echter dat het takenpakket van gemeenten met zodanige complexe activiteiten toeneemt, dat vooral kleinere gemeenten moeite hebben om deze nieuwe taken goed uit te voeren. Gemeentelijke herindeling zou een oplossing kunnen zijn, maar daarvoor ontbreekt vaak het draagvlak. Gemeenten kiezen daarom voor de uitvoering van taken door op afstand geplaatste uitvoeringsorganisaties. En daarmee staat het probleem van het democratisch tekort op de agenda van de gemeentebesturen. Het is belangrijk om eigenaarschap, opdrachtverlening en verantwoording zo scherp mogelijk te regelen. Alleen dan kan de gemeenteraad erop vertrouwen dat het publieke belang is geborgd, ook wanneer er geen directe hiërarchische sturingsrelatie meer is.

Waarom deze opleiding?

De masterclass is gericht op de ontwikkeling van de deelnemers werkzaam aan beide zijden van verzelfstandiging en privatisering: de (lokale) overheid en de op afstand geplaatste uitvoeringsorganisaties. De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

Meer informatie over deMasterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de parttime Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen? Download nu de brochure!