Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Onder leiding van uw kerndocent Prof.mr. Huib de Jong leert u tijdens de Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling over diverse thema's:

 • Introductie
 • Inspiratiecollege
 • Uitgangspunten van strategisch beleid
 • Strategie & Legitimiteit
 • Lerende Organisatie
 • Onderzoek & Reflectie
 • Strategie & Leiderschap
 • Team, Teamvorming & Integraliteit
 • Strategie & HRD
 • Strategie, Informatie & Communicatie
 • Strategie & Verwaarlozing
Start 16 september 2021
Direct inschrijven

Parttime studie van negen weken

De Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Maatwerk door u

De Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling is onderdeel van de Master Public Management, maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan wordt u een vrijstelling van een masterclass in het tweede jaar van de opleiding verleend.

Essay ter afsluiting

Deze masterclass wordt getoetst door het individueel schrijven van een essay waarin verworven kennis en inzichten verwerkt worden. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.