Brochure ontvangen?
Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Onder leiding van uw kerndocent Prof.mr. Huib de Jong leert u tijdens de Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling over diverse thema's:

 • Introductie
 • Inspiratiecollege
 • Uitgangspunten van strategisch beleid
 • Strategie & Legitimiteit
 • Lerende Organisatie
 • Onderzoek & Reflectie
 • Strategie & Leiderschap
 • Team, Teamvorming & Integraliteit
 • Strategie & HRD
 • Strategie, Informatie & Communicatie
 • Strategie & Verwaarlozing
start masterclass
Strategievorming & Organisatieontwikkeling start 21 september
Ja, ik schrijf mij in!

Parttime studie van negen weken

De masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Informatiebijeenkomst 15 december
EEN PROEFCOLLEGE EN TOELICHTING OP DE INHOUD VAN DE MASTER.

MAATWERK DOOR U

De masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling is onderdeel van de Master Public Management, maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan wordt u een vrijstelling van een masterclass in het tweede jaar van de opleiding verleend.

Essay ter afsluiting

Deze masterclass wordt getoetst door het individueel schrijven van een essay waarin verworven kennis en inzichten verwerkt worden. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.

Chat offline (contact)