Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Het doel van de Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling is om u voldoende bagage mee te geven om op adequate wijze leiding te kunnen geven en/of bij te dragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch beleid binnen uw organisatie. Strategische verandermanagement. Daarnaast vergroot en actualiseert u met deze opleiding uw kennis en inzichten met betrekking tot de rol van leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch beleid.

Na afronding van de masterclass:

  • bent u in staat om op systematische wijze en ‘evidence based’ een strategische analyse uit te voeren, vorm te geven aan monitoring en het bij kunnen stellen van de beleidsvoering
  • bent u in staat om organisatorisch - en maatschappelijk draagvlak te creëren voor strategisch beleid in de algemene beleidsvorming van de organisatie
  • heeft u inzicht in de bijdrage van publiek (strategisch) management aan de waarden van de democratische rechtsstaat.

Academische titel MPM

De Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling is onderdeel van de Master Public Management; de opleiding is EAPAA-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Public Management (MPM).