HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Leidinggeven aan veranderende strategische processen in de publieke sector

Strategische processen centraal

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie of een organisatieonderdeel in de publieke sector. Van een strategisch proces is sprake wanneer een proces gericht is op het bepalen van de belangrijkste doelen van de organisatie, de wijze waarop en de termijn waarbinnen die doelen gerealiseerd moeten worden. Een strategie gaat dus over een toekomstige stand van zaken en aangezien niets zo moeilijk voorspelbaar is als de toekomst, kan een strategie alleen gaan over een beeld op hoofdlijnen. Naast een eindbeeld, gaat strategisch beleid ook over het inschatten van de ontwikkeling die een organisatie moet gaan doormaken om bepaalde doelen na te streven. Strategievorming en organisatieontwikkeling gaan over het sturen van de ontwikkeling van een organisatie. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van leergedrag in een organisatie én om verandermanagement.

Ontvang digitale brochure

Kenmerkend voor de publieke sector is de afhankelijkheid van politieke besluitvorming. Een complex krachtenveld waar strategisch management vaak met een tijdshorizon van vijf tot tien jaar werkt, is de cyclus van politieke legitimatie beperkt tot een periode van maximaal vier jaar. Het vinden van een balans tussen beide perspectieven is de essentie van strategisch publiek management. In de masterclass wordt aandacht besteed aan het vinden van balans tussen beide.

Voor wie?

Als deelnemer aan de masterclasses werk je als manager of bestuurder in de publieke sector (overheid, publieke uitvoeringsorganisaties, non-profit organisaties), als consultant in de publieke sector of ambieer je een dergelijke functie in de toekomst.

Astrid Coesel, Delivery Manager Belastingdienst

En dan die rijkdom aan kennis binnen een groep. Mensen met soms wel twintig jaar ervaring, op allerlei posities.

Astrid Coesel, Delivery Manager Belastingdienst

In een zorgvuldig samengestelde en heterogene groep vind je in de opleiding de gewenste en gewaardeerde (groeps-)dynamiek. Een meerwaarde van de cursus Strategievorming & Organisatieontwikkeling is nadrukkelijk het leren van en met elkaar. Je wordt geïnspireerd en gestimuleerd door interactie in de groep, waardoor je tot nieuwe ideeën en inzichten komt. 

Je wordt als deelnemer aan de masterclass toegelaten als:

Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social Sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
Tijden nog niet bekend
Locatie
Utrecht
Nederland
Aantal plaatsen
Er zijn 25 opleidingsplaatsen

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies