HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Opleiding in deeltijd

Leidinggeven aan veranderende strategische processen in de publieke sector? In de masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling leert u hoe!

Strategische processen centraal

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie of een organisatieonderdeel in de publieke sector. Strategie in relatie met verandermanagement. Van een strategisch proces is sprake wanneer een proces gericht is op het bepalen van de belangrijkste doelen van de organisatie, de wijze waarop en de termijn waarbinnen die doelen gerealiseerd moeten worden. Een strategie gaat dus over een toekomstige stand van zaken en aangezien niets zo moeilijk voorspelbaar is als de toekomst, kan een strategie alleen gaan over een beeld op hoofdlijnen. Naast een eindbeeld, gaat strategisch beleid ook over het inschatten van de ontwikkeling die een organisatie moet gaan doormaken om bepaalde doelen na te streven. Strategievorming en organisatieontwikkeling gaan over het sturen van de ontwikkeling / het leren van een organisatie. 

Ontvang digitale brochure
Studieadviseur Marjolein helpt u graag.
Bel nu

Balans vinden

Kenmerkend voor de publieke sector is de afhankelijkheid van politieke besluitvorming. Een complex krachtenveld waar strategisch management vaak met een tijdshorizon van vijf tot tien jaar werkt, is de cyclus van politieke legitimatie beperkt tot een periode van maximaal vier jaar. Het vinden van een balans tussen beide perspectieven is de essentie van strategisch publiek management. In de masterclass wordt aandacht besteed aan het vinden van balans tussen beide.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
15 september 2022 - 18 november 2022
Locatie
Utrecht
Nederland
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Meer informatie

Meer informatie over de masterclass Strategievorming en Organisatieontwikkeling? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Master Strategievorming en Organisatieontwikkeling of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies