masterclass risicoperceptie en risicocommunicatie

De kerndocent van de masterclass is MargĂ´t Kuttschreuter, reeds vele jaren werkzaam aan de UT op het vakgebied van de sociale psychologie. Ze is hier gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van een regionale informatiecampagne over inbraak en geweld.

Momenteel houdt ze zich bezig met vraagstukken op het terrein van de risicoperceptie en –communicatie. Haar speciale belangstelling gaat uit naar die problematiek waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn.

Brochure

Bedankt voor het invullen