Testimonial

Koploper risicomanagement

Eugenie van Rest, bestuurssecretaris Dimence, GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening, over haar deelname aan de executive Masterclass Risicomanagement in de Publieke sector.

We werden gezien als koploper en daar waren we trots op!Eugenie van Rest, bestuurssecretaris Dimence, GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening

Koploper Risicomanagement

Binnen Dimence zijn we vanaf 2008 zijn we intensief bezig geweest om risicomanagement vorm te geven. We werden gezien als koploper en daar waren we trots op! Bij ons werkte “het veilig incidenten melden” goed en met het hele managementteam hadden we een prachtig risicoregister gemaakt Dit register speelde een belangrijke rol in de beleidscyclus en de jaarplannen. Dat het maken van risicoanalyses wat onder de maat bleef leek een kwestie van tijd te zijn.

Risicomanagement niet vanzelf

Maar het kwam niet vanzelf goed. Sterker nog: er kwam steeds meer gemopper uit de organisatie dat er zoveel moest van het risicomanagement, en iedereen was al zo druk.
Het duurde even voor we in de gaten hadden dat er een relatie was met de decentralisatie die we net hadden doorgemaakt: we waren een Groep geworden met meerder dochters, die ieder een eigen doelgroep bedienden en een eigen ontwikkeling doormaakten.

De Raad van Bestuur is inmiddels op de hoofdlijnen akkoord op de eindopdracht van deze masterclass.Eugenie van Rest, bestuurssecretaris Dimence, GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening

Risicogestuurd werken

Dat kwartje viel pas nadat ik door een collega gewezen werd op het boek over Risicogestuurd Werken van Martin van Staveren. Geen onlogische keuze dus om de Masterclass Risicomanagement te gaan volgen aan de Universiteit Twente, waar Martin hoofddocent is, maar waar ik ook kennis maakte met de ideeën van Ira van Helsloot.

Praktische toepasbaarheid

De eindopdracht van de masterclass heb ik aangegrepen om een kort en krachtig plan te schrijven over de doorontwikkeling naar het risicogestuurd werken binnen de Dimence Groep. De Raad van Bestuur is inmiddels op de hoofdlijnen akkoord en dit najaar wordt duidelijk of de directies en managers zich er ook in kunnen vinden.

Brochure Masterclass Risicomanagement
Alle informatie overzichtelijk bij de hand.
Downloaden

Eugenie van RestBestuurssecretaris Dimence, GGZ en Maatschappelijke Dienstverlenin

Brochure

Bedankt voor het invullen