masterclass risico en veiligheid in ict & cyberspace

Kerndocent van deze masterclass is Dr.ir. Ton Spil, onderzoeker en docent bij de Universiteit Twente en werkt als adviseur voor banken, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen op het gebied van IT Governance. Hij is voorzitter van de e-health track van Europa’s grootste conferentie op het gebied van informatiesystemen en board member van de AIS SIG health. Daarnaast is hij lid van de programmacommissie van SEGAH (Serious Gaming) en Prohealth (Business Modeling). Zijn expertisegebieden bestrijken een breed veld van risico en benefit management, business modeling en serious gaming. Tevens doet hij onderzoek naar new media waaronder muziekdiensten en boek- en krantenmedia, ook de sociale media vallen in dit interessegebied, vooral strategie en risico mitigatie.

Overige docenten en gastsprekers zijn zeer ervaren professionals met hun eigen specialismen en interessante cases variërend van Digitale Recherche tot Security managers van banken.

Chat offline (contact)