Opleidingen

Risico en Veiligheid in ICT & Cyberspace

Risico en veiligheid in ICT & Cyberspace

Cursus in deeltijd

Belang van masterclass 

Zowel overheden, publieke dienstverleners als bedrijven investeren continu in de digitalisering van hun werkprocessen en diensten. Enerzijds spelen hierbij efficiency en kostenvoordelen een rol, anderzijds streeft men naar een continue bedrijfszekerheid en kwaliteit die veelal het best wordt gegarandeerd door ict-toepassingen.

risico's in ICT en Cyberspace

In toenemende mate ervaren organisaties dat de inzet van ict- en internet-toepassingen ook leidt tot risico’s en afhankelijkheden die bedrijfsmatig of maatschappelijk als onwenselijk worden gezien. Tevens leiden de snelle technologische ontwikkelingen tot continue afwegingen over investeringen in nieuwe toepassingen of de integratie van bestaande systemen. Daarnaast blijkt regelmatig hoe gevoelig private, publieke en commerciële organisaties zijn voor criminele inbreuken op hun systemen. Risico en veiligheid staan om deze redenen hoog op de agenda in de wereld van ICT en cyberspace. Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

Informatiebijeenkomst 6 juni
Deskundige gesprekspartner worden m.b.t. risico's in de ICT? Stel uw vragen.
Bekijk programma

Cybercrime en governance risk

“Overheid gaat miljoenen stoppen in de bestrijding cybercrime”, kopte recent de Volkskrant. “Maar dat is niet genoeg”,  werd er vervolgens bij vermeld. Criminele activiteiten op het internet nemen jaarlijks toe en het is moeilijk om je als burger en als bedrijf daartegen te beschermen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren die ze zelf of hun bedrijf lopen. Daar begint het mee, maar het blijkt ook moeilijk om daadwerkelijk afdoende antwoord te bieden op dit risico. Bedrijven moeten voldoen aan compliance normen maar weten vaak niet hoe daar mee om te gaan. Er bestaan wel governance risk modellen maar die zijn vaak redelijk abstract en moeilijk praktisch in te vullen.

Start Masterclass
Start op 7 december. Neem deel aan deze unieke & relevante opleiding.
Direct inschrijven

Recent wordt ook een nieuwe digitale uitdaging gesignaleerd: Big Data. De massale opslag van data leidt er toe dat een analyse en vertaling van deze gegevens tot zinvolle informatie om enorme procescapaciteit vraagt, die niet elke organisatie ter beschikking heeft. Naast Big Data is Big Brother een blijvend thema: de privacy van burgers en consumenten dient gewaarborgd te blijven. Hierdoor zien organisaties zich beperkt in bepaalde ict-toepassingen, maar dient juist weer extra geïnvesteerd te worden in beveiliging. De masterclass Risicomanagement en veiligheid in ICT en Cyberspace benadert vanuit verschillende invalshoeken deze problematiek en kiest steeds een probleem-georiënteerd perspectief. Vanzelfsprekend komt ook de positieve bijdrage aan bod, die ICT kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken en de bestrijding van criminaliteit en calamiteiten.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Chat offline (contact)