Opleidingen

Risico en veiligheid in
ICT & Cyberspace

Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

masterclass

Zowel overheden, publieke dienstverleners als bedrijven investeren continu in de digitalisering van hun werkprocessen en diensten. Enerzijds spelen hierbij efficiency en kostenvoordelen een rol, anderzijds streeft men naar een continue bedrijfszekerheid en kwaliteit die veelal het best wordt gegarandeerd door ict-toepassingen. In toenemende mate ervaren organisaties dat de inzet van ict- en internet-toepassingen ook leidt tot risico’s en afhankelijkheden die bedrijfsmatig of maatschappelijk als onwenselijk worden gezien. Tevens leiden de snelle technologische ontwikkelingen tot continue afwegingen over investeringen in nieuwe toepassingen of de integratie van bestaande systemen. Daarnaast blijkt regelmatig hoe gevoelig private, publieke en commerciële organisaties zijn voor criminele inbreuken op hun systemen. Risico en veiligheid staan om deze redenen hoog op de agenda in de wereld van ICT en cyberspace. Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

“Overheid gaat miljoenen stoppen in de bestrijding cybercrime”, kopte recent de Volkskrant. “Maar dat is niet genoeg”,  werd er vervolgens bij vermeld. Criminele activiteiten op het internet nemen jaarlijks toe en het is moeilijk om je als burger en als bedrijf daartegen te beschermen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren die ze zelf of hun bedrijf lopen. Daar begint het mee, maar het blijkt ook moeilijk om daadwerkelijk afdoende antwoord te bieden op dit risico. Bedrijven moeten voldoen aan compliance normen maar weten vaak niet hoe daar mee om te gaan. Er bestaan wel governance risk modellen maar die zijn vaak redelijk abstract en moeilijk praktisch in te vullen.

Recent wordt ook een nieuwe digitale uitdaging gesignaleerd: Big Data. De massale opslag van data leidt er toe dat een analyse en vertaling van deze gegevens tot zinvolle informatie om enorme procescapaciteit vraagt, die niet elke organisatie ter beschikking heeft. Naast Big Data is Big Brother een blijvend thema: de privacy van burgers en consumenten dient gewaarborgd te blijven. Hierdoor zien organisaties zich beperkt in bepaalde ict-toepassingen, maar dient juist weer extra geïnvesteerd te worden in beveiliging. De masterclass Risicomanagement en veiligheid in ICT en Cyberspace benadert vanuit verschillende invalshoeken deze problematiek en kiest steeds een probleem-georiënteerd perspectief. Vanzelfsprekend komt ook de positieve bijdrage aan bod, die ICT kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken en de bestrijding van criminaliteit en calamiteiten.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace
Graad: certificate
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
13 oktober 2016
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

Risicomanagement en Veiligheid
Course Financieel Management en Risicomanagement van Decentralisaties

Transformatie van de werkpraktijk en de regierol gebaseerd op visie en strategie voor de lokale sociale structuur.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Risicomanagement

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Masterclass Compliance en Governance

Deze masterclass geeft een brede invulling aan wat in de praktijk kernachtig juridisch risicomanagement wordt genoemd.

Masterclass Financieel Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen.

Masterclass Innovatie en Risicomanagement

Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn.

Masterclass Kwaliteit, Veiligheid en Technologie in de Zorgketen

De masterclass heeft tot doel om u praktische en actuele kennis en inzichten te bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en technologie in de zorgketen.

Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

De Masterclass Risico Management in de Publieke Sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Risicomanagement Cyclus

Deze masterclass zet de risicomanagement cyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.

Chat offline (contact)