HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

Risico en Veiligheid in ICT & Cyberspace

Cursus in deeltijd 

Belang van masterclass 

Zowel overheden, publieke dienstverleners als bedrijven investeren continu in de digitalisering van hun werkprocessen en diensten. Enerzijds spelen hierbij efficiency en kostenvoordelen een rol, anderzijds streeft men naar een continue bedrijfszekerheid en kwaliteit die veelal het best wordt gegarandeerd door ict-toepassingen.

risico's in ICT en Cyberspace

In toenemende mate ervaren organisaties dat de inzet van ict- en internet-toepassingen ook leidt tot risico’s en afhankelijkheden die bedrijfsmatig of maatschappelijk als onwenselijk worden gezien. Tevens leiden de snelle technologische ontwikkelingen tot continue afwegingen over investeringen in nieuwe toepassingen of de integratie van bestaande systemen. Daarnaast blijkt regelmatig hoe gevoelig private, publieke en commerciële organisaties zijn voor criminele inbreuken op hun systemen.

Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur Digital Society Institute bij de Universiteit Twente
“Het zal nog een hele kluif zijn om het belang van digitale informatie-uitwisseling tussen de oren van de bestuurders krijgen. Ik zie dat als een van de grootste uitdagingen bij het succesvol realiseren van smart societies.”
Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur Digital Society Institute bij de Universiteit Twente

Risico en veiligheid staan om deze redenen hoog op de agenda in de wereld van ICT en cyberspace. Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

Ontvang digitale brochure

Cybercrime en governance risk

“Overheid gaat miljoenen stoppen in de bestrijding cybercrime”, kopte recent de Volkskrant. “Maar dat is niet genoeg”,  werd er vervolgens bij vermeld. Criminele activiteiten op het internet nemen jaarlijks toe en het is moeilijk om je als burger en als bedrijf daartegen te beschermen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren die ze zelf of hun bedrijf lopen. Daar begint het mee, maar het blijkt ook moeilijk om daadwerkelijk afdoende antwoord te bieden op dit risico. Bedrijven moeten voldoen aan compliance normen maar weten vaak niet hoe daar mee om te gaan. Er bestaan wel governance risk modellen maar die zijn vaak redelijk abstract en moeilijk praktisch in te vullen.

Big data, big brother

De massale opslag van data leidt er toe dat een analyse en vertaling van deze gegevens tot zinvolle informatie om enorme procescapaciteit vraagt, die niet elke organisatie ter beschikking heeft. Naast Big Data is Big Brother een blijvend thema: de privacy van burgers en consumenten dient gewaarborgd te blijven. Hierdoor zien organisaties zich beperkt in bepaalde ict-toepassingen, maar dient juist weer extra geïnvesteerd te worden in beveiliging.

Big data hoeft geen big brother te zijn.
Lees verder

De Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace benadert vanuit verschillende invalshoeken deze problematiek en kiest steeds een probleem-georiënteerd perspectief. Vanzelfsprekend komt ook de positieve bijdrage aan bod, die ICT kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken en de bestrijding van criminaliteit en calamiteiten.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
7 december 2022 - 12 januari 2023
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

Meer informatie

Meer informatie over de Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen

Wilt u een brochure over de Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies