Goed opdrachtgeverschap

Publiek opdrachtgeverschap is meer dan het sluiten van contracten

Publiek opdrachtgeverschap is ingewikkelde materie. Dat is iets wat Jan Telgen, kerndocent van de Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap, niet genoeg kan benadrukken. ‘Het gaat om meer dan het sluiten van contracten of het in de markt zetten van aanbestedingen. Uiteindelijk kom je in een positie als opdrachtgever; en die positie kan je heel verschillend invullen.’

Kerndocent Jan Telgen
“In de publieke sector moet sprake zijn van eerlijke competitie, een eerlijk speelveld.”
Kerndocent Jan Telgen

Vraag Jan Telgen naar de belangrijkste kenmerken van publiek opdrachtgeverschap en hij brandt los. ‘Veel mensen denken bij publiek opdrachtgeverschap meteen aan het sluiten van contracten. En dat is natuurlijk ook zo! Hiervoor zijn bovendien allerlei regels opgesteld. De overheid moet immers het goede voorbeeld geven. Er moet sprake zijn van eerlijke competitie, een eerlijk speelveld.’ Maar, zo benadrukt Telgen, dat is lang niet alles. ‘Het gaat ook om de inrichting van het contract. Hoe gaat de overheid om met zijn opdrachtnemers? Doe je aan risicoverdeling of juist niet? Met andere woorden: hoe richt je het stelsel in?’

Status na de transitie

Met name die tweede invalshoek van publiek opdrachtgeverschap heeft de afgelopen jaren – sinds de transities in het sociale domein – een belangrijke vlucht genomen. ‘Gemeenten zijn in een andere wereld terechtgekomen’, stelt Telgen. ‘Een wereld die oneindig veel complexer is dan ze gewend zijn. De inkoop van jeugdzorg of WMO is echt andere koek dan de inkoop van – noem eens wat – nieuwe rioolbuizen of pennen en papier.’ Telgen benadrukt dat de inrichting van het contract bij de inkoop van jeugdzorg of WMO dan ook zeer belangrijk is. ‘Kies je ervoor om één grote aanbesteding in de markt te zetten, waarbij je alles regelt maar de cliënt weinig keuzevrijheid heeft? Of ga je in zee met honderd kleine aanbieders en laat je de keuze voor de aanbieder aan de cliënt? Daar moet je als gemeente goed over nadenken, bij voorkeur vóór je een aanbesteding in de markt zet.’

Transitie geslaagd. Transformatie niet?

Telgen vertelt dat uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten hier tijdens de transities in het sociale domein niet zo goed over hebben nagedacht. ‘Ons onderzoek laat zien dat gemeenten toentertijd nauwelijks een bewuste keuze hebben gemaakt over de invulling van hun publiek opdrachtgeverschap. Hun grootste zorg was dat de continuïteit van zorg op 1 januari 2015 gewaarborgd bleef. En dat natuurlijk ook zeer terecht.’ Volgens Telgen is de transitie geslaagd, maar blijft de echte transformatie achter. ‘Gemeenten moeten echt meer werk gaan maken van hun publiek opdrachtgeverschap. Onze Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap geeft niet alleen inkopers, maar ook managers en projectleiders die met inkoop te maken hebben de nodige handvatten om hun publiek opdrachtgeverschap goed en adequaat in te vullen.’

Prof. dr. Jan Telgen

Kerndocent Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap


Hoogleraar Universiteit Twente

  

Brochure masterclass aanvragen?

Wilt u een brochure over de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure.