Opleidingen

Introductie

Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

masterclass Publiek Opdrachtgeverschap 

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Neem een optie voor de opleiding
Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap
Neem optie
Schrijf je nu in voor de opleiding
Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap
Inschrijven

Cursus in deeltijd

Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.

Diversiteit aan opdrachtgeverschap

De publieke sector schakelt voor een groot deel van haar taken derden in. Daaronder vallen de rechtstreeks ingekochte goederen, diensten en werken, maar ook bij subsidieovereenkomsten is er sprake van opdrachtgeverschap vanuit de publieke sector. De diversiteit van al deze opdrachten is groot: van bruggen, wegen en viaducten tot schuldhulpverlening en verslaafdenzorg; van elektriciteit en gas tot beleidsadvisering en interim management; van afvalverwijdering tot openbaar vervoer en van kantoorartikelen tot maatschappelijk werk.

U leert analyseren en selecteren 

In deze masterclass staat het opdrachtgeverschap in de publieke sector centraal: opdrachtformulering, inkopen, aanbesteden, leveranciersmanagement en contractmanagement. Als deelnemer wordt u benaderd als manager van deze activiteiten (niet zozeer als inkoper). Om die activiteiten te kunnen managen en de te maken keuzes te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk deze inhoudelijk te kennen inclusief de mogelijke alternatieven. De nadruk zal echter liggen op de analyse van de situatie die voorhanden is en de selectie van de mogelijke alternatieven.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

Bestuur en Overheid
Collegereeks Dynamisch en Strategisch Transformeren in het Sociale Domein

In deze collegereeks krijgen gemeenten, sociale diensten en zorg- en welzijnsorganisaties handvatten om hun organisaties in de periode ná 1 januari 2015 innovatief en toekomstgericht in te richten.

Course Beleidsanalyse en Beleidsbeoordeling

U ontvangt op een interactieve wijze hoogwaardige kennis op het gebied van beleidsanalyse, beleidsbeoordeling en kwaliteitszorg.

Course Inkoop, Aanbesteden en Regievoeren

Opdrachtgeverschap: Kern-en Rolelementen en balanceren tussen inkopen, onderhandelen, subsidiëren en aanbesteden.

Course Maatschappelijke Ontwikkelingen, Verander- en Transitiemanagement

Laatmoderniteit en de veranderende verhoudingen tussen staat en burger, decentralisatie van bestuurlijke verhoudingen.

Course Publiek Leiderschap

Leiderschap nog effectiever ontwikkelen.

Course Sociale Dienstverlening in Verandering en Interne Organisatie

Evidence-based interventies in het sociale domein en activering van zelfredzaamheid.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Public Management

De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.

Masterclass De Digitale Overheid

De masterclass De Digitale Overheid brengt u alles wat u moet weten over informatie- en communicatietechnologie bij de elektronische overheid.

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

Na afronding is uw kennis en inzicht met betrekking tot financieel management en moderne bedrijfsvoering in uw organisatie vergroot en up-to-date.

Masterclass Good Governance & Integriteit

De masterclass Good Governance & Integriteit brengt u state-of-the-art kennis over onkreukbaarheid, geloofwaardigheid, morele dilemma’s in de publieke sector.

Masterclass HR-management & Innovatie

De masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.

Masterclass Innovatieve bedrijfsvoering

De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!

Masterclass Management Woningcorporaties

Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.

Masterclass Organisatie & HR-management

State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.

Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

De Masterclass Risico Management in de Publieke Sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Staats- & Bestuursrecht voor Provincies

Juridische kennisverdieping te bieden aan Provinciale Staten van uw provincie.

Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.

Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

Masterclass Toekomstgericht toezicht houden

De masterclass Toekomstgericht Toezicht Houden brengt u alles wat u moet weten over de rol van toezichthouder en alles wat daarbij komt kijken.

MBA Public Management

De MBA Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van thema's waarmee managers en leidinggevenden in de publieke en non-profit sector te maken hebben.

Chat offline (contact)