Opleidingen

Publiek Opdrachtgeverschap

Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.  

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
28 maart 2019
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Cursus in deeltijd

In onderstaande video vertelt docent Jan Telgen over zijn bijdrage en deelnemer Laura Tuller over haar ervaringen met de Masterclass Opdrachtgeverschap en Regievoering als onderdeel van de deeltijd Master Public Management van de Universiteit Twente gegeven in Utrecht. Een parttime opleiding waarbij leren van elkaar hoog op de agenda staat. Bekijk onderstaand filmpje en krijg een inkijkje in in de materie en sfeer.

Schrijf u nu in!
Deze masterclass start 28 maart
Direct inschrijven

Diversiteit aan opdrachtgeverschap

De publieke sector schakelt voor een groot deel van haar taken derden in. Daaronder vallen de rechtstreeks ingekochte goederen, diensten en werken, maar ook bij subsidieovereenkomsten is er sprake van opdrachtgeverschap vanuit de publieke sector. De diversiteit van al deze opdrachten is groot: van bruggen, wegen en viaducten tot schuldhulpverlening en verslaafdenzorg; van elektriciteit en gas tot beleidsadvisering en interim management; van afvalverwijdering tot openbaar vervoer en van kantoorartikelen tot maatschappelijk werk.

leer analyseren en selecteren 

In deze masterclass staat het opdrachtgeverschap in de publieke sector centraal: opdrachtformulering, inkopen, aanbesteden, leveranciersmanagement en contractmanagement. Als deelnemer wordt u benaderd als manager van deze activiteiten (niet zozeer als inkoper). Om die activiteiten te kunnen managen en de te maken keuzes te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk deze inhoudelijk te kennen inclusief de mogelijke alternatieven. De nadruk zal echter liggen op de analyse van de situatie die voorhanden is en de selectie van de mogelijke alternatieven.

Door deze opleiding kreeg ik een bredere blik en benader ik vraagstukken strategisch.Laura Tuller, Beleidsadviseur Gemeente Enschede
Lees de Testimonial van Laura Tuller

Laura Tuller, Beleidsadviseur Gemeente Enschede

De Masterclass Opdrachtgeverschap en Regievorming heb ik gekozen vanuit een nieuwsgierigheid. Ik wilde graag een universitaire studie gaan doen. Ik ben uitgekomen op de Master Public Management, omdat het een vrij brede opleiding is specifiek voor de publieke sector. In overleg met mijn werkgever heb ik besloten de opleiding te gaan doen. Ook gebaseerd op mijn persoonlijke ontwikkelingsplan.

Vanuit sommige lessen kan je de theorie meteen toepassen. Je brengt je opgedane kennis in in overleggen of projecten. Andere kennis is niet meteen toepasbaar, maar als een bepaald vraagstuk speelt in de organisatie herken je het en kan je je bijdrage leveren. Vanuit de interactie in de lessen leer je ook veel van de inzichten en ervaringen van de andere deelnemers.

In het algemeen, kreeg ik van collega's om mij heen te horen dat ze merken dat ik door de opleiding een bredere blik krijg. Een goede kritische blik en vraagstukken van meerdere kanten benader. Vanuit strategisch oogpunt.

Beperkt aantal plekken beschikbaar
DEZE MASTERCLASS START 28 maart
Ja, ik neem een optie

Praktische INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Kerndocent aan het woord
‘Veel mensen denken bij opdrachtgeverschap meteen aan het sluiten van contracten.' Dat is natuurlijk ...
Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

Bestuur en Overheid
Aedes PE aanbod: Masterclass Management Woningcorporatie en Personal & Leadership Development

De combinatie van de twee masterclasses biedt u de mogelijkheid om zowel te kijken naar de ontwikkelingen van de Nederlandse woningsector, alsook uw persoonlijke leiderschapsskills te ontwikkelen.

Course Inkoop, Aanbesteden en Regievoeren

Opdrachtgeverschap: Kern-en Rolelementen en balanceren tussen inkopen, onderhandelen, subsidiëren en aanbesteden.

Course Maatschappelijke Ontwikkelingen, Verander- en Transitiemanagement

Laatmoderniteit en de veranderende verhoudingen tussen staat en burger, decentralisatie van bestuurlijke verhoudingen.

Course Publiek Leiderschap

Leiderschap nog effectiever ontwikkelen.

Course Sociale Dienstverlening in Verandering en Interne Organisatie

Evidence-based interventies in het sociale domein en activering van zelfredzaamheid.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Public Management

De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.

Masterclass 21e eeuw Publieke Manager

In de Masterclass 21e eeuw Publieke Manager leert u omgaan met zowel bekende als onbekende managementuitdagingen van de 21e eeuw. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass De Digitale Overheid

De masterclass De Digitale Overheid brengt u alles wat u moet weten over informatie- en communicatietechnologie bij de elektronische overheid.

Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector

In de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector leert u succesvol leiding te geven aan digitale transformaties. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

Na afronding is uw kennis en inzicht met betrekking tot financieel management en moderne bedrijfsvoering in uw organisatie vergroot en up-to-date.

Masterclass Good Governance & Integriteit

De masterclass Good Governance & Integriteit brengt u state-of-the-art kennis over onkreukbaarheid, geloofwaardigheid, morele dilemma’s in de publieke sector.

Masterclass HR-management & Innovatie

De Masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.

Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering

De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!

Masterclass Management Woningcorporaties

Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.

Masterclass Organisatie & HR-management

State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.

Masterclass Risicomanagement in de publieke sector

De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Staats- & Bestuursrecht voor Provincies

Juridische kennisverdieping te bieden aan Provinciale Staten van uw provincie.

Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.

Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden

De masterclass Toekomstgericht Toezichthouden brengt u alles wat u moet weten over de rol van toezichthouder en wat daarbij komt kijken.

MBA Public Management

De MBA Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van thema's waarmee managers en leidinggevenden in de publieke en non-profit sector te maken hebben.