Het gehele programma bestaat uit zes cursusdagen, die verspreid over één jaar aangeboden worden, steeds van 9.30 tot 16.30 uur.

Het programma gaat uit van de veronderstelling dat veranderingen worden bewerkstelligd door het laten samenvloeien van organisatiecultuur, organisatiestructuur en de persoonlijke inbreng van mensen en sluit aan bij het "Ik-Wij-Het"-model van Ofman:

Ik

De persoonlijke effectiviteit komt bij deze invalshoek aan bod; het onderdeel Zelfkennis en Inzicht.

  • Wat is mijn toegevoegde waarde in de ontwikkeling van de organisatie? 
  • Hoe kan ik mijn persoonlijke effectiviteit als leidinggevende verhogen?
Wij

Deze invalshoek richt zich op de cultuur van een organisatie: Groepsdynamica en Teamontwikkeling.

  • Wat is de gewenste cultuur?
  • Hoe werken wij samen?
  • Wat vraagt dit van het team en de aansturing van het team?
Het

Bij deze invalshoek staan de koers en strategie van de organisatie centraal. Bij het programma Persoonlijke ontwikkeling en Leidinggeven is dit het onderdeel Verandermanagement en Leiderschap. Aan bod komen onder andere missie, visie en doelstellingen van de organisatie en welke resultaten men wil bereiken.

Chat offline (contact)