Leerdoelen

De Masterclass Personal & Leadership Development is gericht op de ontwikkeling en groei van de deelnemers en daarmee ook op de ontwikkeling van de organisaties van de deelnemers.

Veel recente incidenten in bedrijven zijn terug te voeren zijn op gebrek aan leiderschap en -begrip van de “zachte” kanten van de organisatie. In deze masterclass werkten wij aan de ontwikkeling van juist die aspecten die mede de effectiviteit van je eigen managementstijl bepalen.Monique Brewster, Directeur Woningstichting Leusden

U gaat intensief aan de slag met uw eigen ontwikkeling. Zelfkennis en inzicht, groepsdynamica en teamontwikkeling, maar ook verandermanagement en leiderschap zijn de thema’s in dit traject.

BEHOEFTE AAN HANDVATTEN VOOR INTUITIEF HANDELEN?
Ja, ik schrijf me in!