masterclass organiseren van risicomanagement

Uw docenten en gastsprekers zijn ervaren professionals uit verschillende sectoren en vakgebieden. Kerndocent is prof.dr.ir. Olaf Fisscher. Hij is hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek binnen de Universiteit Twente. In onderwijs en onderzoek richt hij zich vooral op organisatie van innovatie en verantwoordelijkheid. Op het gebied van kwaliteitsmanagement is hij onder meer verbonden aan de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Hij vervult daarnaast bestuurlijke en toezichthoudende functies bij private en publieke organisaties. Olaf Fisscher is een van de initiatiefnemers van de praktijkgerichte masteropleiding Risicomanagement.