Zie Opleidingen

Masterclass Organisation, HRM & Business Ethics

Met als uitgangspunt de quote “To win the marketplace you must first win the workplace” gaat deze intensieve masterclass in op de wisselwerking tussen de organisatie en haar ‘menselijk kapitaal’, bedrijfsethiek, corporate governance en personeels management in de setting van innovatie en ondernemerschap.

De masterclass omvat drie seminars van ieder 2 dagen. Het eerste seminar focused zich op Organisation & Human Capital, het tweede op Corporate Goverance & Business Ethics, en het laatste op HRM, Innovation & Entrepreneurship. De afrondende opdrachten bestaan uit twee complementaire essays gerelateerd aan seminar 1 (de innovatieve en ondernemende organisatie) en 3 (innovatief en ondernemend werkgedrag) gecombineerd met een uitgewerkte individuele reflectie op de business case waarmee seminar 2 wordt afgesloten: bedrijfsethiek en coporate governance in de eigen organisatie.   

STARTDATA 

De masterclass start in april 2022 in het UPark op de campus van de Universiteit Twente, maar zal ook een of twee sessies in het mooie Antwerpen bevatten. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

KERNDOCENTEN 

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Organisation, HRM & Business Ethics
Graad: certificate
CROHO-code
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Engelstalig
Instroommoment
6 april 2022 - 21 april 2022
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen