Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

Deelnemers aan de (masterclasses van de) Master Public Management werken als manager of bestuurder in de publieke sector (overheid, publieke uitvoeringsorganisaties, non-profit organisaties), als consultant in de publieke sector of ambiëren een dergelijke functie in de toekomst.

Deelnemers vormen een zorgvuldig samengestelde en heterogene groep die als basis dient voor de in de opleiding gewenste en gewaardeerde (groeps-)dynamiek. Een meerwaarde van de opleiding is nadrukkelijk het leren van en met elkaar: deelnemers worden geïnspireerd en gestimuleerd tot interactie waardoor nieuwe ideeën en inzichten worden verkregen.

U wordt als deelnemer aan de opleiding toegelaten als:

  • u een HBO- of academische opleiding heeft afgerond;
  • u tenminste vijf jaar werkervaring heeft.
Chat offline (contact)