Zie Opleidingen

Masterclass Operationeel Risicomanagement & Veiligheid

Operationeel Risicomanagement & Veiligheid

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
20 mei 2021 - 18 juni 2021
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

Risico bereidheid organisatie en processen

Essentiële processen binnen industrie en infrastructuur worden dagelijks bedreigd door interne en externe incidenten. Regelmatig leiden deze bedreigingen tot concrete verstoringen en kwaliteitsproblemen. De gevolgen voor de betrokken organisaties zijn vaak groot. Enerzijds vanwege de faalkosten, maar zeker ook in relatie tot de gehele klant- of waardeketen en de publieke opinie. Daarnaast kunnen ongevallen leiden tot menselijk letsel en milieuschade met grote impact voor zorgkosten en openbare orde. Ook in maatschappelijke dienstverlening en processen kunnen zich incidenten voordoen met een vergelijkbare impact. De vraag is dus: wat is een acceptabel niveau van risico voor mijn organisatie en processen en hoe handhaven of verbeteren we dit niveau?

Inhoud operationeel risicomanagement en veiligheid

De Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde. Hoewel de output van processen kunnen verschillen, blijken veel raakvlakken te bestaan in de aanpak van risico’s en veiligheid. Oplossingen liggen op het technische en logistieke vlak, maar ook de voorspelbaarheid van incidenten en de rol van (inter)menselijk gedrag spelen een belangrijke rol. De laatste jaren hebben zich veel nieuwe inzichten aangediend op deze terreinen. Daarnaast dwingt de veranderende economische omgeving  organisaties en overheden continu tot een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij men zich regelmatig geconfronteerd ziet door dilemma’s op het vlak van risicomanagement.

Deze masterclass kijkt over de grenzen van vakgebieden en biedt inspiratie om het operationeel risicomanagement en veiligheidsbeleid in uw organisatie vorm te geven.

Meer informatie

Meer informatie over de Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de master of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.