Programma

MASTERCLASS OPEN INNOVATIEMANAGEMENT IN DE MAAKINDUSTRIE

  • Balans tussen theorie, praktijk, instrumentatie en vaardigheden;
  • Een praktijkgericht leer- en werkprogramma op academisch niveau;
  • Creatieve inbreng vanuit andere domeinen zoals design, kunst en industrieel ontwerpen;
  • Ontwikkelen en onderbouwen van een eigen of gezamenlijke businesscase;
  • Draagvlak en betrokkenheid binnen en tussen organisaties creëren op basis van ingebrachte business cases;
  • Bieden van een veilige en creatieve omgeving voor open innovatie, co-creatie en samenwerking;
  • Heldere spelregels voor deelname, onder andere m.b.t. eigendomsrechten;
  • Kleine groep van maximaal 12 deelnemers.

Bijeenkomsten

Het programma bestaat uit 7 maandelijkse bijeenkomsten van elk drie dagdelen (09.30 – 21.00 uur) en een afsluitende bijeenkomst (Dragon’s Dan). Tijdens deze bijeenkomst presenteren de deelnemers hun business cases voor een expertpanel.

Met elke deelnemer wordt tijdens een intakegesprek de ontwikkelroute en de mogelijkheden voor het uitvoeren van een businesscase  binnen de masterclass bepaald. De cases worden geput uit de eigen organisatie of uit de al aanwezige pressurecooker projecten binnen Stichting AMMON.

Het onderwijsconcept en curriculum is gebaseerd op het onderstaand model van the bridge, waarbij het innovatieproces een continu proces is, waarbinnen de volgende stappen herkenbaar zijn: