Leerdoelen

MASTERCLASS OPEN INNOVATIEMANAGEMENT IN DE MAAKINDUSTRIE

Het ondersteunen van de deelnemers bij het totale proces van open innovatie vormt de hoofddoelstelling van de masterclass. 

Daarnaast kent het programma de volgende sub-doelen:

  • Het wegnemen van drempels en het doorbreken van barrières binnen en tussen bestaande organisaties;
  • Succesvol financiële funding creëren;
  • Innoveren met draagvlak binnen en tusssen organisaties;
  • Innoveren met beheersbare risico’s;
  • Innovatie initiatieven succesvol implementeren en laten renderen.

Resultaat

Het resultaat van de masterclass is dat uw kennis en inzicht van actuele thema’s in relatie tot het organiseren van open innovatie vanuit theorie en praktijk vergroot en up-to-date zijn. De deelnemers aan de masterclass ontvangen na afloop een certificaat van deelname.