Opleiding Management Woningcorporaties

Uw kerndocent Dr. Martijn van Velzen schoolt u tijdens de Masterclass Management Woningcorporaties onder andere bij over de volgende thema’s: 

  • Herijken van strategie
  • Klanten en dienstverlening
  • Verantwoord ondernemen
  • Nieuwe organisatiemodellen
  • Leiderschap bij veranderingen
  • Krimp en corporaties
  • Strategische personeelsplanning
  • Praktijkcases
Alles waar je als bestuurder van een woningbouwvereniging tegenaan loopt, komt in deze masterclass voorbij.Monique Brewster, Bestuurder Woningstichting Leusden

PERMANENTE EDUCATIE (PE) PUNTEN

Professional Learning & Development maakt onderdeel uit van de Universiteit Twente. Universiteit Twente heeft een academische NVAO instellingsaccreditatie. Daarnaast zijn een groot deel van de opleidingen aanvullend specifiek geaccrediteerd op academisch niveau.

De Masterclass Management Woningcorporaties geeft recht op 63 PE punten en biedt tevens de mogelijkheid door te stromen naar een academische Master Public Management.

9 WEKEN PARTTIME STUDEREN

De Masterclass Management Woningcorporaties vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Relevante thema’s, zeker als je bekijkt waar woningcorporaties de laatste jaren mee van doen hebben gehad.Monique Brewster, Bestuurder Woningstichting Leusden

INDIVIDUELE CASE ALS TOETSING

De cursus wordt getoetst door uitvoeren van een individuele case waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een concreet onderwerp uit uw organisatie. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd. 

VRIJSTELLING VOOR DE MASTER

De Masterclass Management Woningcorporaties is onderdeel van de Master Public Management, maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan wordt u een vrijstelling van een masterclass in het tweede jaar van de opleiding verleend.