masterclass Management Woningcorporaties

De masterclass heeft als doel de ontwikkeling en groei van u als deelnemer en daarmee ook de ontwikkeling van uw corporatie. Naast theoretische en praktische verdieping op het gebied van verschillende managementdomeinen binnen woningcorporaties, gaat u aan de slag met uw eigen, persoonlijke ontwikkeling en leert u omgaan met veranderprocessen en leiderschap.

Persoonlijke groei als rode draad door de masterclass.Moniek Bens, Manager Wijken Corporatie Standvast Wonen

Resultaat: meer kennis en inzicht

Na het volgen van de Masterclass Management Woningcorporaties beschikt u over hoogwaardige kennis op het gebied van bedrijfs- en bestuurskunde, toegepast binnen de context van de woningcorporaties. Daarnaast leert u betere vaardigheden om uw positie binnen uw organisatie te bepalen en hierover te communiceren, groepsprocessen te beoordelen en hoe hiermee om te gaan en hebt u inzicht in veranderstrategieën en het leiden van veranderprocessen.

Reserveer een plek in de masterclass.
neem een optie

Wat u nog meer leert:

  • Elk afzonderlijk managementdomein uitlijnen met de organisatiestrategie
  • Kritisch oordelen bij het kiezen van strategische partners binnen en buiten de organisatie
  • Beter onderbouwd keuzes motiveren die gemaakt worden in het licht van maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Slagvaardiger handelen binnen de eigen organisatie omdat u beter en sneller anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie
  • Ondernemender opereren op basis van nieuwe inzichten in uw eigen innovatievermogen en dat van de organisatie
STRATEGISCHE INZICHTEN EN DESKUNDIGE GESPREKSPARTNER.
Ja, ik schrijf me in!