Zie Opleidingen

Management Woningcorporaties

Veranderingen vormen de nieuwe constante voor de woningcorporaties.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Management Woningcorporaties
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Opleiding in deeltijd

Om uw functie goed te vervullen en beter met de veranderingen om te kunnen gaan, is deze masterclass voor u ontwikkeld.

Leer inspelen op de continue veranderingen 

Politieke, economische en sociale krachten zorgen voor dynamiek van buiten de organisatie; nieuwe wensen en veranderende voorkeuren van medewerkers vragen om flexibiliteit van binnenuit. Het accent in de Masterclass Management Woningcorporaties ligt op de noodzaak voor corporaties om in te (kunnen) spelen op deze veranderingen binnen en buiten de organisatie. De ontwikkelingen in de publiek/private context dwingen tot herijking van de gekozen strategie en daarmee samenhangende innovaties en veranderingen.

Verdieping van kennis, ervaring en een wetenschappelijke onderbouwing daarvan. En ook gewoon leuk en inspirerend om te doen.Monique Brewster, Bestuurder Woningcorporatie

pe-punten

De Masterclass Management Woningcorporaties levert na succesvolle afronding 63 PE-punten op in het kader van de verplichte permanente educatie voor corporatiebestuurders.

Studieadviseur Marjolein helpt u graag.
Bel nu

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Management Woningcorporaties? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.