Opleidingen

Kwaliteit, veiligheid en technologie in de zorgketen

Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

MASTERCLASS

Veiligheid en technologie zijn in deze tijd essentiële elementen voor kwaliteit in de zorgketen. Deze masterclass speelt daar op in, door de praktijk van deelnemers te verrijken met de laatste wetenschappelijke inzichten. Nieuwe kennis daagt uit tot een waardevolle discussie waarbij de eigen praktijk als referentiekader dient. Dit zorgt voor een open benadering en leren van elkaar.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Kwaliteit, Veiligheid en Technologie in de Zorgketen
Graad: certificate
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
13 oktober 2016
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Brede spectrum van zorg

De verschillende thema’s binnen integrale kwaliteit en veiligheid zijn relevant voor het hele spectrum van de zorgketen. Het gaat om ziekenhuizen, revalidatiecentra en velerlei andere zorginstellingen, maar ook om (zorg)verzekeraars.

Ook focus op technologie

De masterclass gaat daarnaast natuurlijk ook in op de toegevoegde waarde van nieuwe technologieën op kwaliteit en veiligheid in de zorg. Verschillende methodes om de risico’s van een geslaagde implementatie inzichtelijk te maken komen aan bod. De masterclass biedt u gefundeerde handvaten voor evaluatie en borging van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Hiervoor werkt u op interactieve wijze samen met docenten en andere deelnemers.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Kwaliteit, Veiligheid en Technologie in de Zorgketen? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u de brochure downloaden of contact met ons opnemen.

Chat offline (contact)