De Masterclass Juridisch Risicomanagement - Compliance & Governance heeft tot doel u voldoende bagage mee te geven om in uw rol als manager inzicht te hebben en kennis te hebben van de aard en problemen van democratische besluitvorming.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Daarnaast zijn de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid belangrijke aandachtspunten. Dit geldt ook voor de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin van de uiteenlopende actoren en het ontstaan en de werking van 'multi-level en multi-actor governance' in beleidsvoering.

academische titel mSc

De Masterclass Juridisch Risicomanagement is onderdeel van de Master Risicomanagement; de opleiding is NVAO-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Science (MSc).

STUDIEADVISEUR MARJOLEIN HELPT U GRAAG.
bel nu

Ervaring deelnemer

 • Lucien de Boer

  Ervarnig Masterclass Juridisch Risicomanagement

  De masterclass juridisch risicomanagement pakte mij direct, hoewel ik de temen juridisch, compliance en governance veel heb gehoord, kon ik het nog niet volledig in context plaatsen, tot deze masterclass begon. Zoals hoofddocent Antoni Brack zegt is juridisch risicomanagement niet alleen voor juristen, sterker nog, iedereen dient de basis te kennen en hiermee zijn de meeste risico’s te mitigeren. Mocht er meer diepgang vereist zijn op bepaald juridisch vlak dan kan een jurist altijd uitkomst bieden. Het studieboek ‘The manager’s legal plan’ (Siebel & Haapio, 2011) dient als basis voor de methode juridisch risicomanagement. Ook krijgen we tijdens de les het zogenaamde 'superschema’ aangeboden welke samen met de methode uit het boek ‘Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier’ (Brack, 2010) een totaalplaatje geeft hoe je juridisch in compliance kan komen en dit kan managen.

  Onderwerpkeuze

  Als onderwerp heb ik gekozen om te kijken naar de juridische aspecten van het inkoopproces. Reden is de in mijn ogen onduidelijkheid over de term inkoop van ‘services. Het roepen  van een term zonder duidelijke definitie geeft mij te denken en al snel kom ik erachter dat de term  zoals gebruikt geen juridische waarde heeft. De handvatten uit de lessen zijn helder en geven  duidelijke sturing waarbij het door gebruikmaking van de 5 managementfuncties kleiner en  begrijpelijker gemaakt wordt. Mr. Lesley Fisscher toetst de methode juridisch-management in de  MKB-praktijk als buiten-promovendus aan de RUG waardoor wij direct een inkijkje krijgen in de  effectiviteit van deze methode. Hij vertelt over zijn ervaringen met MKB-bedrijven en de eerste  resultaten. Wat hier opvalt is dat inderdaad met geringe juridische kennis het laaghangende fruit  makkelijk te plukken is, mits er bewustzijn is dat er mogelijk risico’s zijn. Mijn ervaringen tot nu toe sluiten hierbij aan, je kunt je prima in de juridische arena begeven ook al ben je geen jurist, sta er voor  open en stel vragen.  Naast de lessen over de stof uit het boek ‘The manager’s legal plan’ en de 5 managementfuncties, is  uitleg over intellectueel eigendom (IPR) van dr. A.H. van Reekum erg boeiend; je denkt er nooit zo  over na wat wel of niet beschermd is en hoe je hier juridisch mee om moet gaan. Niet alleen gezien  vanuit de inbreukkant door jezelf of je bedrijf of derden maar ook ter bescherming van je eigen  intellectuele eigendommen. De juridische risico’s met betrekking tot ethiek en integriteit worden wederom uitvoerig en vol passie gedoceerd door dr. mr. ir. Richard Hoff, compliant zijn aan je eigen  waarden (governance code) is geen automatisme en kan bij onethisch en niet-integer handelen  escaleren met grote juridische gevolgen. Voorbeelden te over door zowel Richard Hoff als mr. Paul  Elion. Op diverse cases betreffende jurisprudentie had ik persoonlijk graag dieper willen ingaan,  hierdoor zou ik vaardiger worden in het koppelen van cases aan specifieke wetgeving, maar goed,  doel is niet om jurist te worden in deze masterclass. 

  Wat heeft dit alles mij gebracht?

  Mijn eerste gedachte is van onbewust-onbekwaam naar bewust- onbekwaam, echter gezien de kennis en bekwaamheid die ik op mijn vakgebied al heb, is het meer bewustwording en getraind worden in het kunnen plaatsen van compliance in relatie tot het juridisch aspect. Niet afwachten maar proactief naar dit juridisch aspect kijken. Wat ik geleerd heb van de  opdracht en de gesprekken over het onderwerp inkoop met haar juridische aspecten is dat je een drempel over moet, zodra je hier overheen bent heb je gelijk een voorsprong. Het trainen van deze  skills in combinatie met een goed proces zal het bedrijf en jezelf naar het balkon brengen en het grote  plaatje laten zien. Ik dank prof. em. mr. A. Brack voor de heldere en praktische kijk op juridische aspecten in de relatie  tot risicomanagement. Zoals Johan Cruijff al eens zei: je gaat het pas zien als je het door hebt;  bewustwording is het doorhebben, door de methode ben ik het gaan zien.