De Kerndocent van de Masterclass Juridisch Risicomanagement is Prof.mr Antoni Brack. Overige docenten en gastsprekers zijn zeer ervaren professionals met hun eigen specialismen en interessante cases.

Prof mr A. Brack

Is sinds 1991 hoogleraar Juridische aspecten van de bedrijfskunde (bedrijfsrecht) aan de Universiteit Twente en sinds 2000 raadsheer-plaatsvervanger (honorair rechter) in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is lid van de raad van commissarissen van een bedrijf in de chemische industrie en docent en voorzitter van de Academic Council (Examencommissie) van TSM Business School te Enschede. Hij was onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Consument & Veiligheid, lid van de Geschillencommissie Bankbedrijf en lid van het College van Beroep van de Stichting Reclamecode.

Behalve Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier (2010: vijfde druk, Noordhoff uitgevers) publiceert hij boekbesprekingen en artikelen op het gebied van het bedrijfsrecht en consumentenrecht.

DR. MR. IR. RICHARD HOFF

Studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en Rechten aan de Universiteit Utrecht. In 2006 is hij gepromoveerd op het thema 'De integere organisatie, de bedrijfscode en het recht'. Na functies bij Cap Gemini en Rabobank was hij van 2003-2008 toezichthouder bij De Nederlandsche Bank, waar hij zich toelegde op vraagstukken van integriteit en compliance. Daarna vervulde hij opdrachten op het gebied van (internationale) compliance-vraagstukken, onder meer voor ING. Richard Hoff is nu de compliance officer van SNS Property Finance. Daarnaast is hij betrokken bij diverse opleidingen en is hij redactielid van het Jaarboek Compliance.