De Kerndocent van de Masterclass Juridisch Risicomanagement is Mr. Dr. Lesley C.P. Broos. Overige docenten en gastsprekers zijn zeer ervaren professionals met hun eigen specialismen en interessante cases.