Ontslagrecht 2018

Ontslagrecht 2018: opnieuw een reparatie!

Het kabinet werkt aan een aantal wijzigingen van het arbeidsrecht. De naam van dit project van minister Koolmees geeft de bedoeling aan: arbeidsmarkt in balans. In de vorige column over dit onderwerp heb ik beschreven wat er mis is. Werkgevers zijn in paniek in flexconstructies gevlucht. Er is geen balans meer tussen tijdelijk en vast werk. Althans is naar veler mening het evenwicht zoek. De nieuwe bepalingen moeten op 1 januari 2020 in werking treding.

Prof. (em) mr. Antoni Brack
“Er is geen balans meer tussen tijdelijk en vast werk”
Prof. (em) mr. Antoni Brack

NIEUWE KETENREGELING

Een van de grootste missers in het onlangs vernieuwde ontslagrecht was de overtuiging dat een kortere keten van toegestane tijdelijke contracten tot effect zou hebben dat werkgevers sneller tot vaste aanstellingen zouden besluiten. Deze wishful thinking heeft verkeerd uitgepakt. Werkgevers namen hun toevlucht tot zzp-constructies want zzp-ers zijn geen werknemers. Sindsdien wordt er van schijnzelfstandigheid gesproken.

Prof. (em) mr. Antoni Brack
“Een van de grootste missers in het onlangs vernieuwde ontslagrecht was de overtuiging dat een kortere keten van toegestane tijdelijke contracten tot effect zou hebben dat werkgevers sneller tot vaste aanstellingen zouden besluiten.”
Prof. (em) mr. Antoni Brack

VERANDERING TERUGDRAAIEN

In de nieuwe plannen wordt de ketenregeling weer verruimd. De maximumtermijn voor de regeling wordt van twee jaar teruggedraaid naar de vroegere drie jaar. Dat betekent dat een reeks van drie tijdelijke contracten binnen drie jaren niet tot een vast contract leidt. Meer dan drie contracten of bij elkaar geteld een contractsduur van langer dan drie jaar betekent (vanaf 1 januari 2020) vaste dienst en dus ontslagbescherming.

OP AFROEP

Of je wordt opgeroepen om te komen werken en voor hoeveel uren, je moet het maar afwachten. De regering vindt dat de positie van deze flexwerkers moet worden versterkt. Werkgevers moeten (vanaf 1 januari 2020) minimaal vier dagen van tevoren oproepen onder mededeling van de tijdstippen waarop gewerkt moet worden. De oproep weer intrekken gaat werkgevers toch geld kosten; de oproepkracht moet worden uitbetaald.

THEORETISCHE ONDERBOUWING VAN INTUÏTIEF HANDELEN?
BEKIJK MASTERCLASS

MAATWERK MOGELIJK

Er zitten natuurlijk veel details en uitzonderingen in de plannen en ook de mogelijkheid voor een proeftijd wordt verruimd. En in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) kunnen per sector afwijkende afspraken worden gemaakt. In overleg met vakbonden dus.

Ook personeel tenslotte kan behoefte hebben aan flexibiliteit. De minister doet de suggestie om bij de inroostering speciale software te gebruiken, zodat ook hier in onderling overleg samenwerking mogelijk is.

Prof. (em) mr. Antoni Brack