Managen van juridische risico’s

Voorkom juridische risico's

Veel ondernemers en andere mensen die in organisaties op leidinggevend niveau werkzaam zijn, gaan reactief met juridische risico’s om. Dat wil zeggen dat ze niets doen om juridische risico’s te voorkomen. En als zich zo’n risico voordoet, is het vroeg genoeg om je af te vragen wat je er mee aan moet. Denken ze.

Prof. (em) mr. Antoni Brack
“Behaal concurrentieel voordeel. Richt je op preventie.”
Prof. (em) mr. Antoni Brack

Voorkomen is beter dan de oplossing uitbesteden

Je kunt proberen in te schatten of je de kwestie op zijn beloop kunt laten, in de hoop dat het probleem zich zelf oplost. Dat gebeurt meestal niet. Je kunt de oplossing ook uitbesteden aan een juridische professional, zoals een advocaat of notaris. Als je daar genoeg geld voor hebt. Soms is een juridisch advies nodig en handig. Vaak kun je je tijd en geld goed besteden door op basis van zo’n advies zelf te werken aan een oplossing. Want als je het probleem uitbesteedt, ben je het kwijt en daarmee ook de kans om van de kwestie te leren.

Vluchten, vechten of investeren?

In plaats van reactief te blijven omgaan met juridische kwesties, kun je proberen er concurrentieel voordeel uit te halen. Dat doe je door je op preventie te richten. Probeer overzicht te krijgen. Terwijl je concurrenten bezig zijn met juridische brandjes te blussen, investeer jij tijd in de toekomst. Je denkt na. Is het echt wel zo slim om vacatures flexibel in te vullen met tijdelijk personeel, zoals bijna iedereen schijnt te denken? Die mensen moet je steeds weer opnieuw inwerken en ze bouwen geen ervaring op. Je krijgt er geen binding mee. Het nieuwe ontslagrecht heeft een grote toename van zzp-ers veroorzaakt. Werkgevers gaan massaal mee in de angst voor vaste contracten. Maar goed personeel is toch goud waard?

Prof. (em) mr. Antoni Brack
“Zo maak je juridische risico’s systematisch kleiner en kleiner.”
Prof. (em) mr. Antoni Brack

Compliance & governance

Er is een methode om de organisatie regelmatig juridisch door te lichten en aan verbetering van juridisch management te werken. Die methode noemen we Managerial Law Assessment of managerial legal audit (MLA). Je bent compliant als de bedrijfsmatige activiteiten op een juridisch aanvaardbare manier verlopen. En door aandacht te schenken aan governance heb je de besluitvorming goed georganiseerd. Zo maak je juridische risico’s systematisch kleiner en kleiner. 

Theoretische onderbouwing van intuïtief handelen?
Bekijk masterclass

Juridisch risicomanagement loopt via compliance en governance. In deze masterclass leer je niet alleen het normatieve deel van regels in acht te nemen, maar ook om de instrumentele functie van recht, het juridische gereedschap, goed te gebruiken. Bijvoorbeeld door iemand op een tijdelijk contract aan te nemen en dan te beoordelen op geschiktheid en groeipotentie. En bij goed presteren snel een vast contract te geven.  

Prof. (em) mr. Antoni Brack

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies