HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Juridisch Risicomanagement (Compliance & Governance)

Juridisch Risicomanagement - Compliance & Governance

Cursus in deeltijd

Wilt u meer state-of-the-art inzicht in de vele aspecten van compliance en corporate governance? Met volop ruimte voor discussie en voorbeelden? De open benadering van deze opleiding staat garant voor een goed vertaalslag naar uw organisatie!

Lucien de Boer, Senior Asset Integrity & Compliance Advisor bij Vermilion Energy
“Je gaat het pas zien als je het door hebt; bewustwording is het doorhebben, door de methode ben ik het gaan zien.”
Lucien de Boer, Senior Asset Integrity & Compliance Advisor bij Vermilion Energy

Onderzoeken of organisaties voldoen aan regels

De term "compliance" is afgeleid van het Engelse werkwoord "to comply with", dat betekent: zich schikken ("conform"), voldoen aan regels. Onze methode Managerial Law maakt het mogelijk “activity-based” te onderzoeken of een organisatie "compliant" is; in welke mate aan juridische verplichtingen wordt voldaan.

Wat heeft de Masterclass Juridisch Risicomanagement gebracht?
Lees ervaring

Stabiele juridische situatie

Het spreekt vanzelf dat pas aan een verbetering van juridisch management kan worden gewerkt als de mate van compliance tenminste voldoende is. Een stabiele juridische situatie geeft bovendien concurrentieel voordeel en maakt het mogelijk vanuit oogpunt van risicomanagement proactief te zijn. Bijvoorbeeld richting interne en externe toezichthouders.

Ontvang digitale brochure

Besturen en beheersen van organisaties

De legal performance van een organisatie richt zich verder nog op twee andere aspecten. Er is niet alleen een normatieve functie van recht (verplichtingen en beperkingen: constraints), maar ook een instrumentele functie. Juridische concepten en rechtsvormen als gereedschap, als bouwstenen voor continuïteit. En, voldoen aan regels, roept vragen op naar de aard van die regels: alleen wetgeving, Nederlands en Europees, of ook gedragscodes, richtlijnen en richtsnoeren, best practices, etcetera. En hoe zit het dan met morele normen en waarden, integriteit? Deze beide aspecten komen samen in het gebied dat we governance noemen: juridische instrumenten voor het besturen en beheersen van organisaties. "Corporate governance" als het om grote ondernemingen gaat, maar er zijn ook allerlei governancecodes voor specifieke sectoren, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, woningbouwcorporaties. Uitspraken over het juridisch risicomanagement van een organisatie betreffen niet alleen de juridische agenda van de operationele manager, maar ook de kwaliteit van de governance, de structuur van de besluitvorming.

Beperkt aantal plekken beschikbaar.
neem een optie

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Juridisch Risicomanagement
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
25 mei 2023 - 23 juni 2023
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

Praktische informatie

Meer informatie over de Masterclass Juridisch Risicomanagement - Compliance & Governance? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Juridisch Risicomanagement of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies