HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Juridisch Risicomanagement (Compliance & Governance)

Juridisch Risicomanagement - Compliance & Governance

Wil je meer inzicht in de vele aspecten van compliance en corporate governance? Met volop ruimte voor discussie en voorbeelden?

De open benadering van deze opleiding staat garant voor een goed vertaalslag naar jouw organisatie!

De term "compliance" is afgeleid van het Engelse werkwoord "to comply with", dat betekent: zich schikken ("conform"), voldoen aan regels. Onze methode Managerial Law maakt het mogelijk “activity-based” te onderzoeken of een organisatie "compliant" is; in welke mate aan juridische verplichtingen wordt voldaan.

Het spreekt vanzelf dat pas aan een verbetering van juridisch management kan worden gewerkt als de mate van compliance tenminste voldoende is. Een stabiele juridische situatie geeft bovendien concurrentieel voordeel en maakt het mogelijk vanuit oogpunt van risicomanagement proactief te zijn. Bijvoorbeeld richting interne en externe toezichthouders.

Ontvang digitale brochure
Master Risicomanagement

De masterclass Juridisch Risicomanagement is een keuze masterclass binnen de deeltijdmaster Risicomanagement. Je kunt deze masterclass volgen als onderdeel van deze master, maar de masterclass is ook eenvoudig los te volgen.

Voor wie?

Als deelnemer aan de Masterclass Juridisch Risicomanagement werk je als manager of professional in de publieke, private of non-profitsector. Je bent op zoek zijn naar verfrissende kennis, inspiratie en een nieuw netwerk. Je bent de manager of professional die vanuit actuele kennis en inzichten wil weten hoe compliance en corporate governance binnen jouw organisatie kan worden vorm gegeven.

Je wordt als deelnemer aan de Masterclass Juridisch Risicomanagement toegelaten als:

Vragen over deze masterclass?
E.G.M. Veltman - van der Woning (Jacqueline)
PROGRAMMACOÖRDINATOR

Besturen en beheersen van organisaties

De legal performance van een organisatie richt zich verder nog op twee andere aspecten. Er is niet alleen een normatieve functie van recht (verplichtingen en beperkingen: constraints), maar ook een instrumentele functie. Juridische concepten en rechtsvormen als gereedschap, als bouwstenen voor continuïteit. En, voldoen aan regels, roept vragen op naar de aard van die regels: alleen wetgeving, Nederlands en Europees, of ook gedragscodes, richtlijnen en richtsnoeren, best practices, etcetera. En hoe zit het dan met morele normen en waarden, integriteit? Deze beide aspecten komen samen in het gebied dat we governance noemen: juridische instrumenten voor het besturen en beheersen van organisaties. "Corporate governance" als het om grote ondernemingen gaat, maar er zijn ook allerlei governancecodes voor specifieke sectoren, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, woningbouwcorporaties. Uitspraken over het juridisch risicomanagement van een organisatie betreffen niet alleen de juridische agenda van de operationele manager, maar ook de kwaliteit van de governance, de structuur van de besluitvorming.

Groepsdynamiek

Samen met de groep vorm je een zorgvuldig samengestelde en heterogene groep die als basis dient voor de groepsdynamiek die de cursus ten goede komt. Een meerwaarde van deze masterclass is nadrukkelijk het leren van en met elkaar: deelnemers worden geïnspireerd en gestimuleerd door interactie in de groep, nieuwe ideeën en inzichten worden bereikt. 

Lucien de Boer, Senior Asset Integrity & Compliance Advisor bij Vermilion Energy

Je gaat het pas zien als je het door hebt; bewustwording is het doorhebben, door de methode ben ik het gaan zien.

Lucien de Boer, Senior Asset Integrity & Compliance Advisor bij Vermilion Energy

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Juridisch Risicomanagement
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social Sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
30 mei 2024 - 28 juni 2024
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Aantal plaatsen
Er zijn 20 opleidingsplaatsen

MEER INFORMATIE?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies