HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Innovatie en Risicomanagement

Innovatie en risicomanagement

Zowel commerciële bedrijven als organisaties in het publieke domein ervaren een dwingende behoefte aan innovatie in hun bedrijfsvoering, producten en diensten.

Uitgedaagd door mondiale ontwikkelingen streven bedrijven naar een gunstige of zelfs unieke concurrentiepositie en zien zij innovatie om die reden als een eerste prioriteit. Daarnaast erkennen overheden, zorginstellingen en andere maatschappelijke dienstverleners in toenemende mate het belang van een efficiëntere invulling van hun taken. Hierbij spelen enerzijds politieke invloeden een rol, maar ook cliënten staan kritischer tegenover de kwaliteit en kosten van publieke dienstverlening. Innovatie biedt een antwoord op deze vragen van bestuurders en burgers.

Innoveren is echter niet zonder risico en de huidige economische situatie en diverse structurele trends maken het niet makkelijker voor organisaties om de juiste keuzes te maken en deze daadwerkelijk te realiseren. Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn. 

Ontvang digitale brochure
Master Risicomanagement

De masterclass Innovatie & Risicomanagement is een keuze masterclass binnen de deeltijdmaster Risicomanagement. Je kunt deze masterclass volgen als onderdeel van deze master, maar is ook eenvoudig als los programma te volgen.

Wat is het belang van innovatie en op welke wijze kunnen innovatieprestaties worden gemeten? Wat zijn belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen product, proces en diensteninnovatie? Op welke wijze kan het innovatieproces binnen en tussen organisaties worden opgezet en adequaat worden beheerst? Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle adoptie in de markt van innovaties? En wellicht het belangrijkst: op welke wijze kunnen potentiële risico’s en onzekerheden in innovatieprojecten worden gediagnosticeerd en adequaat worden beheerst? De Masterclass Innovatie en Risicomanagement biedt antwoorden en daagt deelnemers uit op basis van hun eigen praktijk een innovatieprobleem te analyseren en op te lossen.

Kim Boonstra, Risicomanager Van Wijnen Components

Het is een zeer veelzijdige masterclass die inzicht geeft in hoe het beheersen van risico’s bijdraagt aan het verhogen van innovatieprestaties. Inspirerend om vanuit aangereikte theorieën en actuele cases concreet te onderzoeken welke succesfactoren voor jouw eigen organisatie daarbij ingezet kunnen worden!

Kim Boonstra, Risicomanager Van Wijnen Components

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor managers en professionals in de private, publieke en non-profitsector die op zoek zijn naar verfrissende kennis, inspiratie en een nieuw netwerk. Managers en professionals die inzicht willen krijgen in het belang en de mogelijkheden tot innovatie en de wijze waarop men potentiële innovatierisico’s doeltreffend kan diagnosticeren en beheersen.

Je wordt als deelnemer toegelaten als je:

Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Innovatie en Risicomanagement
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social Sciences
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
21 maart 2024 - 19 april 2024
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Aantal plaatsen
Er zijn 20 opleidingsplaatsen

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies