Opleidingen

Innovatie en risicomanagement

masterclass

Zowel commerciële bedrijven als organisaties in het publieke domein ervaren een dwingende behoefte aan innovatie in hun bedrijfsvoering, producten en diensten.

Uitgedaagd door mondiale ontwikkelingen streven bedrijven naar een gunstige of zelfs unieke concurrentiepositie en zien zij innovatie om die reden als een eerste prioriteit. Daarnaast erkennen overheden, zorginstellingen en andere maatschappelijke dienstverleners in toenemende mate het belang van een efficiëntere invulling van hun taken. Hierbij spelen enerzijds politieke invloeden een rol, maar ook cliënten staan kritischer tegenover de kwaliteit en kosten van publieke dienstverlening. Innovatie biedt een antwoord op deze vragen van bestuurders en burgers.

Innoveren is echter niet zonder risico en de huidige economische situatie en diverse structurele trends maken het niet makkelijker voor organisaties om de juiste keuzes te maken en deze daadwerkelijk te realiseren. Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn. 

Wat is het belang van innovatie en op welke wijze kunnen innovatieprestaties worden gemeten?  Wat zijn belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen product, proces en diensteninnovatie? Op welke wijze kan het innovatieproces binnen en tussen organisaties worden opgezet en adequaat worden beheerst? Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle adoptie in de markt van innovaties?  En wellicht het belangrijkst: op welke wijze kunnen potentiële risico’s en onzekerheden in innovatieprojecten worden gediagnosticeerd en adequaat worden beheerst? De masterclass Innovatie en Risicomanagement biedt antwoorden en daagt deelnemers uit op basis van hun eigen praktijk een innovatieprobleem te analyseren en op te lossen.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Innovatie en Risicomanagement
Graad: certificate
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
7 december 2017
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Innovatie en Risicomanagement? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Innovatie en Risicomanagement

Risicomanagement en Veiligheid
Course Financieel Management en Risicomanagement van Decentralisaties

Transformatie van de werkpraktijk en de regierol gebaseerd op visie en strategie voor de lokale sociale structuur.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Risicomanagement

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Masterclass Compliance en Governance

Deze masterclass geeft een brede invulling aan wat in de praktijk kernachtig juridisch risicomanagement wordt genoemd.

Masterclass Financieel Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen.

Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

De Masterclass Risico Management in de Publieke Sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Risicomanagement Cyclus

Deze masterclass zet de risicomanagement cyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.

Chat offline (contact)