Masterclass HR-management & Innovatie

Met uw kerndocent Dr. Jan de Leede gaat u zich tijdens de Masterclass HR-management & Innovatie verdiepen in de volgende thema’s:

 • Introductie strategisch HRM in de publieke sector: Nieuw Publiek Management en Het Nieuwe Werken
 • HRM en het Rijk
 • De relatie tussen HRM en prestaties, net name innovatie
 • HRM en Innovatief Werkgedrag
 • HRM en Pro-Actief Werkgedrag Nieuwe Arbeidsverhoudingen
 • De nieuwe arbeidsmarkt: over aantrekkelijk werkgeverschap
 • HRM and new technologies: eHRM
 • Once more: how do you motivate employees? Over organisatie- en taakontwerp
 • De nieuwe HRM-functie: HR-rollen en lijn-/stafverantwoordelijkheden
 • HRM en leiderschap
 • Shared Service Centers
 • The future of HRM

Masterclass vaN Negen vrijdagen 

De Masterclass HR-management & Innovatie vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Onderdeel van Master Public Management

De Masterclass HR-management & Innovatie is onderdeel van de Master Public Management, maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan krijgt u een vrijstelling van een masterclass in het tweede jaar van de MPM. U kunt ook aanvullend de Masterclass Organisatie- en HR-management volgen.

Individuele case als toets

De Masterclass HR-management & Innovatie wordt getoetst door uitvoeren van een individuele case waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een concreet onderwerp uit uw organisatie. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.