Masterclass HR-management & Innovatie

Het doel van de Masterclass HR-management & Innovatie is een verdieping van Human Resource Management in de publieke sector. De specifieke aard van HRM in de publieke context wordt belicht vanuit een tweetal vragen: 

1.  Wat betekent Het Nieuwe Werken voor HRM?
2.  Wat betekent innovatie voor HRM?   

Kerndocent dr. ir. Jan de Leede
“De rol en taakopvatting van de (lokale) overheid zijn veranderd. Gemeenten zitten bijvoorbeeld met veel meer partijen rond de tafel en opereren dichter bij de burgers.”
Kerndocent dr. ir. Jan de Leede

Klassieke thema’s en e-Government

Het resultaat van de masterclass is dat uw kennis en inzicht van actuele HR-thema’s in relatie tot de klassieke thema’s vanuit de theorie en praktijk van Human Resources Management vergroot en up-to-date zijn. De Masterclass HRM & Innovatie kan gezien worden als een verdieping van de basis Masterclass Organisatie & Human Resources uit het eerste jaar van de Master Public Management, maar is ook uitstekend als “losse” module te volgen. Verder raakt het ook aan thema’s binnen eGovernment, met name waar het gaat om de personele consequenties van eGovernment.

Ontvang digitale brochure

Academische titel MPM

De Masterclass HR-management & Innovatie is onderdeel van de Master Public Management; de MPM is EAPAA-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Public Management (MPM).

Meer informatie?

Wilt u een brochure over de Masterclass HR-management en Innovatie ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.