Opleidingen

HR-management & Innovatie

Masterclass HR-management & Innovatie

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass HR-management & Innovatie
Graad: none
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
29 maart 2018
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Cursus in deeltijd

U wilt toch ook antwoorden kunnen geven op de veranderingen in uw werkveld? De masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen (Het Nieuwe Werken, Nieuw Publiek Management) aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.

Een kijkje in het college

In onderstaande video vertelt docent Jan de Leede over zijn bijdrage aan de Masterclass HR- Management en Innovatie als onderdeel van de deeltijd Master Public Management van de Universiteit Twente gegeven in Utrecht. Een parttime opleiding waarbij leren van elkaar hoog op de agenda staat. Proef de sfeer en bekijk onderstaand filmpje.


Schrijf u nu in!
Ja, ik wil me inschrijven voor de masterclass HR-Management & Innovatie
Direct inschrijven

Kennis en inzicht voor grote uitdagingen

HRM in de publieke sector staat voor forse uitdagingen, zoals de grote uittocht van babyboomers en de krimp in het budget. De klassieke aantrekkingskracht van de overheid als stabiele en zekere werkgever is aan het afkalven. Tegelijk vraagt de burger een meer klantgerichte en flexibele benadering. Hoe moet de publieke sector hierop in gaan? Tijdens deze cursus doet u kennis en inzicht op om deze vraag te beantwoorden.

actuele vraagstukken

Concrete vragen waarop u antwoord leert geven:

  • Is Nieuw Publiek Management (NPM) vanuit HRM gedacht hierop een goede reactie? 
  • Hoe om te gaan met de spanning tussen bureaucratische controle en autonomie op de werkvloer?
  • Hoe om te gaan met de spanning tussen doelmatigheid en rechtmatigheid/legitimiteit?
  • Hoe kan HRM hierin opereren?
  • Op welke manier kan HRM vormgeven aan Het Nieuwe Werken om de aantrekkelijkheid als werkgever te versterken?
  • Hoe kan HRM bijdragen aan innovatie van de organisatie?
  • Hoe dient de HR-functie zelf ingericht te worden?

Dit is een greep van de vragen die aan de orde komen in de masterclass HR-management & Innovatie.

Wendbaarheid en flexibiliteit wordt gevraagd. Dit komt voort uit de veranderende rol van de burger.Kerndocent Jan de Leede

praktische INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass HR-management en Innovatie? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Vol = vol
Deze masterclass start 29 maart 2018
Ja, ik meem een optie

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass HR-management & Innovatie

Bestuur en Overheid
Course Inkoop, Aanbesteden en Regievoeren

Opdrachtgeverschap: Kern-en Rolelementen en balanceren tussen inkopen, onderhandelen, subsidiëren en aanbesteden.

Course Maatschappelijke Ontwikkelingen, Verander- en Transitiemanagement

Laatmoderniteit en de veranderende verhoudingen tussen staat en burger, decentralisatie van bestuurlijke verhoudingen.

Course Publiek Leiderschap

Leiderschap nog effectiever ontwikkelen.

Course Sociale Dienstverlening in Verandering en Interne Organisatie

Evidence-based interventies in het sociale domein en activering van zelfredzaamheid.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Public Management

De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.

Masterclass De Digitale Overheid

De masterclass De Digitale Overheid brengt u alles wat u moet weten over informatie- en communicatietechnologie bij de elektronische overheid.

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

Na afronding is uw kennis en inzicht met betrekking tot financieel management en moderne bedrijfsvoering in uw organisatie vergroot en up-to-date.

Masterclass Good Governance & Integriteit

De masterclass Good Governance & Integriteit brengt u state-of-the-art kennis over onkreukbaarheid, geloofwaardigheid, morele dilemma’s in de publieke sector.

Masterclass Innovatieve bedrijfsvoering

De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!

Masterclass Management Woningcorporaties

Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.

Masterclass Organisatie & HR-management

State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.

Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.

Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

De Masterclass Risico Management in de Publieke Sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Staats- & Bestuursrecht voor Provincies

Juridische kennisverdieping te bieden aan Provinciale Staten van uw provincie.

Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.

Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden

De masterclass Toekomstgericht Toezichthouden brengt u alles wat u moet weten over de rol van toezichthouder en wat daarbij komt kijken.

MBA Public Management

De MBA Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van thema's waarmee managers en leidinggevenden in de publieke en non-profit sector te maken hebben.

Chat offline (contact)