De module richt zich op zowel midden managers, senior specialisten en beleidsmakers en strategisch leidinggevenden van (semi) publieke organisaties in diverse sectoren, van beleid tot uitvoering tot toezicht. Het programma en de thematiek zijn bij uitstek geschikt voor managers en leidinggevenden die hun vaardigheden en houding toekomstbestendiger willen maken en pro-actief naar de uitdagingen van onze tijd kijken. De module is vooral relevant voor (semi) publieke managers en leidinggevenden die in de nabije toekomst de transitie maken van het leiden van een team of afdeling naar het aansturen van grotere teams, projecten en programma’s in interdepartementale, sectoroverstijgende, en mogelijk internationale omgevingen. 

Leren van en met de groep 

Samen met de andere deelnemers vormt u een heterogene groep die als basis dient voor de in de opleiding gewenste en gewaardeerde (groeps-)dynamiek. Een meerwaarde van de opleiding is nadrukkelijk het leren van en met elkaar: deelnemers worden geïnspireerd en gestimuleerd tot interactie waardoor nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. 

Toelatingseisen

U wordt als deelnemer aan de Masterclass 21e eeuw Publieke Manager toegelaten als:

  • u een hbo- of academische opleiding heeft afgerond
  • u tenminste vijf jaar werkervaring heeft.