masterclass compliance & Governance

Onder leiding van uw kerndocenten Prof.mr. Antoni Brack en Dr.mr.ir. Richard Hoff leert u tijdens de masterclass alles over diverse thema's:

 • Compliance & Governance: juridische risico’s en toezichtsystemen
 • To comply with what? Regels, CorpGov-codes, MVO/CSR
 • De compliance functie in organisaties: typologie van integriteit, complianceprogramma’s en- strategieën
 • HRM en compliance: flexibele inzet van personeel
 • Special: beëindigingsovereenkomsten en duaal ontslagrecht
 • Marketing, de Nederlandse reclamecode en het schandpaaleffect
 • Productiemanagement en compliance: monitoring duty
 • Special: CE-markering, productveiligheid (food & nonfood)
 • Gedrag & cultuur, Case Klokkenluider TGB, LJN: BW9244
 • Special: toezicht op financiële instellingen (Cases: ING en SNS)
 • Strategisch management: corporate image & corporate identity

drie keer een tweedaagse seminar

De masterclass compliance & Governance  vergt een parttime tijdsinvestering van drie keer een tweedaagse seminar binnen drie maanden. In die periode volgt u drie keer op donderdag en vrijdag college. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

vrijstelling voor de master

De masterclass Compliance & Governance is onderdeel van de Master Risicomanagement maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van deze cursus, besluiten om in te stromen in de Master Risicomanagement dan krijgt u een vrijstelling voor dit onderdeel in het tweede jaar van de opleiding.

Essay als toeTS

Aan het eind van de masterclass wordt u getoetst door het schrijven van een essay waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een onderwerp naar keuze. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.

Chat offline (contact)