Opleidingen

Compliance & Governance

Masterclass compliance & Governance

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Compliance en Governance
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
12 oktober 2017
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Cursus in Deeltijd

Wilt u meer state-of-the-art inzicht in de vele aspecten van compliance en corporate governance? Met volop ruimte voor discussie en voorbeelden? De open benadering van deze opleiding staat garant voor een goed vertaalslag naar uw organisatie!

Onderzoeken of organisaties voldoen aan regels

De term "compliance" is afgeleid van het Engelse werkwoord "to comply with", dat betekent: zich schikken ("conform"), voldoen aan regels. Onze methode Managerial Law maakt het mogelijk “activity-based” te onderzoeken of een organisatie "compliant" is; in welke mate aan juridische verplichtingen wordt voldaan.

Meer informatie?
Kom naar de informatiebijeenkomst op 6 juni 2017. Stel uw vragen aan huidige deelnemers en docenten.

stabiele juridische situatie

Het spreekt vanzelf dat pas aan een verbetering van juridisch management kan worden gewerkt als de mate van compliance tenminste voldoende is. Een stabiele juridische situatie geeft bovendien concurrentieel voordeel en maakt het mogelijk vanuit oogpunt van risicomanagement proactief te zijn. Bijvoorbeeld richting interne en externe toezichthouders.

besturen en beheersen van organisaties

De legal performance van een organisatie richt zich verder nog op twee andere aspecten. Er is niet alleen een normatieve functie van recht (verplichtingen en beperkingen: constraints), maar ook een instrumentele functie. Juridische concepten en rechtsvormen als gereedschap, als bouwstenen voor continuïteit. En, voldoen aan regels, roept vragen op naar de aard van die regels: alleen wetgeving, Nederlands en Europees, of ook gedragscodes, richtlijnen en richtsnoeren, best practices, etcetera. En hoe zit het dan met morele normen en waarden, integriteit? Deze beide aspecten komen samen in het gebied dat we tegenwoordig governance noemen: juridische instrumenten voor het besturen en beheersen van organisaties. "Corporate governance" als het om grote ondernemingen gaat, maar er zijn ook allerlei governancecodes voor specifieke sectoren, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, woningbouwcorporaties. Uitspraken over het juridisch risicomanagement van een organisatie betreffen niet alleen de juridische agenda van de operationele manager, maar ook de kwaliteit van de governance, de structuur van de besluitvorming.

vol = vol
Deze masterclass start 12 oktober 2017. Verzeker uzelf van een plek.
Ja, ik neem een optie

Praktische INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Compliance & Governance? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Compliance en Governance

Risicomanagement en Veiligheid
Course Financieel Management en Risicomanagement van Decentralisaties

Transformatie van de werkpraktijk en de regierol gebaseerd op visie en strategie voor de lokale sociale structuur.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Risicomanagement

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Masterclass Financieel Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen.

Masterclass Innovatie en Risicomanagement

Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn.

Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

De Masterclass Risico Management in de Publieke Sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Risicomanagement Cyclus

Deze masterclass zet de risicomanagement cyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.

Chat offline (contact)