Opleidingen

Masterclass 21e eeuw Publieke Manager

Masterclass 21e eeuw publieke manager

De wereld verandert, de 21e eeuw staat vol met sociale en digitale veranderingen. Bent u al klaar voor uw veranderende rol als publieke manager?

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass 21e eeuw Publieke Manager
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
10% Engelstalig
90% Nederlandstalig
Instroommoment
16 december 2018
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen
Welke skills heeft u als publieke manager nodig om uitdagingen in kansen te vertalen?Kerndocent, Zeger van der Wal

DE KRACHT VAN DE 21E EEUW PUBLIEKE MANAGER

Als 21e eeuwse overheidsmanagers heeft u weliswaar te maken met ongeduldige en boze burgers, onverwachte leiderschapswisselingen en innovatiedruk, maar kunt u tegelijkertijd nieuwe technologieen en generaties werknemers inzetten om betere dienstverlening dan ooit tevoren te realiseren. Welke skills heeft u nodig om uitdagingen in kansen te vertalen? Lees hier de leerdoelen van deze Masterclass. 

Hoe blijft u excelleren als publieke manager?

Deze intensieve 6-daagse module vertaalt de belangrijkste trends en uitdagingen van de 21e eeuw in concrete handelingsperspectieven voor managers van (semi) publieke organisaties. In de module staan zeven kernopgaven centraal die elk traditionele en nieuwe vaardigheden vereisen. Het recent verschenen boek The 21st Century Public Manager van cursusleider Zeger Van der Wal is de kerntekst voor deze module. 

Werkwijze en pedagogiek

We exploreren en trainen nieuwe vaardigheden en doen dat eveneens op een 21e eeuwse wijze, door diverse pedagogische benaderingen te combineren: seminars, casestudies, groepspresentaties, TED-talks, en forumdiscussies en labsessies met gastsprekers uit wetenschap en praktijk. We besteden hierbij nadrukkelijk aandacht aan internationale best practices en onderzoeksdata. Van deelnemers wordt ook tijdens de module pro-actief leiderschap verwacht. Zij stellen zich op als mede- eigenaars van de module door bij een aantal sessies het voortouw te nemen en zich te verplaatsen in de huid van de hoofdrolspelers die in de diverse cases met uitdagingen worden geconfronteerd. Daarbij delen ze ook nadrukkelijk hun eigen ervaringen, successen en knelpunten met ons allemaal.

Flexibel studeren met 'Blended Learning'

Deze masterclass wordt aangeboden in een geheel nieuwe onderwijsvorm: Blended learning. Zowel klassikaal als online onderwijs, waardoor u optimaal uw tijd kan indelen tussen werk, privé en deze parttime studie.

Schrijf u nu in!
Masterclass start 17 december 2018
Direct inschrijven

Praktische INFORMATIE

Meer informatie over de Masterclass 21e eeuw Publieke Manager? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie omtrent de doorvoering van het 'blended learning' onderwijsmodel vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Beperkt aantal plekken bescikbaar
MASTERCLASS START 17 december 2018.
neem een optie

Download brochure

Wilt u een brochure over de Masterclasses 21e eeuw Publieke Manager ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.