Risk & Resilience Festival

Risk meets Resilence for a Sustainable Future

We leven in een tijd waar steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en de welvaartgroei op harmonieuze wijze in balans dienen te zijn. Voornoemde is mede ingegeven door klimatologische veranderingen, technologische ontwikkelingen en de steeds verdergaande globalisering.

De huidige turbulente onzekere tijd  stelt  de waarde van risicoanalyse, gedetailleerde risicoplannen en uitgebreide risicostrategieën ter discussie. Het maakt ook het beantwoorden van de traditionele vragen op het gebied van risicobeheer lastiger: wat kan er fout gaan?, hoe waarschijnlijk is dat? Wat zouden de gevolgen zijn? Een onzekere toekomst betekent dat veel organisaties moeite hebben te voldoen aan de overdreven, vaak te gedetailleerde en te veel toegezegde plannen, in een tijd waarin de looptijd van de plannen – als gevolg van de snelle veranderingen - zelf wordt verkort.

Het traditionele antwoord op dit probleem zijn risicoplannen en risicomanagement. Veel organisaties hanteren geavanceerdere planningsprocedures, meer geformaliseerde besluitvormingsprocessen en versterken het managementtoezicht met een duidelijkere toewijzing van verantwoordelijkheid (en schuld). Er zijn echter weinig aanwijzingen dat deze werkwijze het onbekende kan “temmen” of het succespercentage van risicovolle inspanningen significant hebben vergroot. Paradoxaal genoeg is de minimale vereiste om de uitkomst te leren, vaak om door te gaan en te kijken wat er gebeurt.

Resilience

Resilience (veerkracht) is een alternatieve benadering, voortkomend uit studie naar ecologische systemen waarbij deze zich aanpassen aan turbulente veranderingen - zonder het gebruik van vooruitziende blik. Veerkracht betekent simpelweg 'rebounden'. Veerkracht is bedoeld om voorspelling te vervangen door het vermogen om onvoorziene gebeurtenissen op te nemen, onder te brengen of te exploiteren, in welke vorm dan ook. Het is derhalve interessant te onderzoeken waarom sommige organisaties in staat zijn om te slagen ondanks - of zelfs vanwege - verrassingen, terwijl anderen falen.

Koop snel uw ticket voor het Risk & Resilience Festival
Koop ticket
Ticketprijs: €130,-
Studenten: gratis

Het risico event van 2019

Tijdens het Festival staat het thema “Risk meets Resilience for a Sustainable Future” centraal, waarbij tijdens verschillende sessies docenten en sprekers samen met de deelnemers in gesprek zullen gaan  over de wijze waarop de twee benaderingen elkaar kunnen versterken en een bijdrage kunnen leveren aan een onzekere en onvoorspelbare toekomst, waarin people, planet en prosperity op harmonieuze wijze in balans zullen zijn.

Hierbij vormen de uitdagingen uit het Global Risk Report 2019 van het World Economic Forum een uitdagend kader om samen aan de slag te gaan.

Welke impact hebben deze uitdagingen en op welke wijze kunnen Riskmanagement en Resilience een antwoord geven op onzekerheden die een duurzame toekomst bedreigen of wellicht juist versterken:

√     Welke gevolgen hebben politieke en economische spanningen tussen landen voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid?
√     Hoe kunnen we ons wapenen tegen cyberaanvallen en – criminaliteit welke organisaties en onze samenleving kunnen verstoren of zelfs plat leggen?
√     Welke impact heeft populisme en polarisatie op ons politieke bestel en internationale samenwerking en coördinatie op milieu en veiligheid?  
√     Hoe gaan we om met de klimatologische veranderingen, vervuiling van lucht en zee en stijgende CO2 uitstoot?  

Perspectieven voor een duurzame samenleving

Tijdens het Festival wordt vanuit verschillende perspectieven (thema’s) gekeken naar de uitdagingen die er zijn om een duurzame samenleving te bouwen. De thema’s zijn: strategy, technology, finance, data, human, operations & safety en legal & compliance. De (combinatie van) benaderingen op het gebied van resilience en riskmanagement vormen hiervoor het vertrekpunt en de kijkvensters om met sprekers, studenten en deelnemers uit het publieke en private domein in gesprek te gaan.  

De derde editie van het Risk & Resilience Festival wordt opnieuw door de Universiteit Twente georganiseerd in samenwerking met het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO. Samen willen wij vorm en een bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. Doet u mee?

Kom naar het Risk & Resilience Festival!
Registreer
* Gratis voor studenten 

Wat: Risk & Resilience Festival 2019
Thema: Risk meets Resilience for a Sustainable Future
Wanneer: 7 november 2019
Doel: Op deze dag brengen we onderzoek, kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van risk & resilience bij elkaar.
Organisatie: Universiteit Twente & Genootschap voor Risicomanagement & PRIMO

Waar: Bekijk de plattegrond van de locatie

Overnachting erbij? Dat kan in het mooie U-park hotel op de campus van de Universiteit Twente. Boek uw kamer hier: https://www.uparkhotel.nl/en/meet/agenda

Programma 2019

Het programma voor 2019 is gereed! Benieuwd wie u kunt verwachten? Bekijk het hieronder onder het kopje 'sprekers'. Wilt u een alert ontvangen wanneer het programma voor het Risk & Resilience Festival 2019 bekend is? Volg PLD op Twitter of Linkedin. Het gehele programma staat voor u klaar. Helaas is nog niet alle content beschikbaar, maar voor 1 oktober kunt uw keuzes maken!

In 2019 hebben de volgende organisaties sprekers afgevaardigd naar het Festival:

  • Onderwijsinstellingen: o.a..Radboud Universiteit, TU-Delft, Hogeschool Amsterdam, Rijksuniversiteit Twente, Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, Saxion Hogeschool, Simon Fraser University (Canada), University of Huddersfield (UK), Hogeschool Rotterdam, Lund University (Sweden) en de Universiteit Twente
  • Overheidsinstellingen: o.a. Gemeente Rotterdam, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Ministerie van Defensie, Kadaster, Veiligheidsregio Twente, Nederlandse Bank en Rijkswaterstaat.
  • Zorginstellingen: o.a. ZGT Almelo/Hengelo, Stichting Stresscentrum en Stichting RugPoli.
  • Bedrijven: o.a. Van Oord, Prorail, Philips, Rabobank, ABN AMRO, PWC, Achmea, Cerrix, Naris, Riskid, RONT, Trustworks, Delta Pi, Cratos Risk, Xebia Security, Fully in Controle en AON.
De 8 thema's van het kennisfestival

Het festival heeft de volgende thema's: Risk & Resilience (main stage), Resilience, Strategy, Legal & Compliance, Technology, Finance, Human, Operations & Safety en Data.

Voor de laatste updates van het programma volg PLD via TwitterLinkedin of schrijf u in voor de nieuwsbrief

Bekijk het programma van het Risk & Resilience Festival.

Aanmelden als spreker

Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden als spreker voor 7 november 2019. Maar u kunt nog steeds kaarten kopen om aanwezig te zijn als deelnemer. We zien u graag 7 november op de campus van de Universiteit Twente.


Keynotes 2019

Het is zover... we mogen de keynotes sprekers bekend maken:

Keynote spreker: Prof. dr. Kurt April

Prof. dr. Kurt April van de University of Cape Town, gespecialiseerd in leiderschap, diversiteit en inclusie. 
Hij zal het in zijn keynote gaan hebben over Personal Resilience: Risk-Reduction Through Adaptation.

"Given the uncertain and ambiguous times in which organisations find themselves today, the ability of employees to maintain balance in life by being able to bounce back from personal and workplace shocks/adversity is quite important. Resilience, previously thought of as innate human traits, can be learnt and all individuals have the ability to achieve it and even thrive – bounce forward and grow stronger and more resourceful by adapting to stressful situations. Ten researched constructs of personal resilience will be explored: Early Stressors, Meaning/Sense of Purpose, Connection, Nurtured Confidence, Hardy Attitude, Understanding and Accepting Self, Controlling and Choosing Thoughts, Controlling and Choosing Feelings, Action Focus, and Giving and Accepting Support."

Keynote spreker: Prof. Ian p. mccarthy

Prof. Ian McCarthy, Professor in Technology & Operations Management aan de Simon Fraser University en visiting Professor verbonden aan LUISS, zal als keynote aanwezig zijn op het Risk & Resilience festival. Hij zal het in zijn keynote gaan hebben over Managing Risk and Resilience: A Levers of Control Approach. 

"Increasingly organizations are aware of and impacted by how interconnected the world is in terms of economic, social, technological and natural events. Why do some organizations cope with these events better than other organizations? What behaviors, practices and capabilities should organizations have in place to manage risk and resilience? One approach for answering these questions is the use of management control systems. Focusing on the ‘levers of control’ framework I will explain how different types of management control system, guided by the exposure to different types of risk, can be used to induce, direct and balance different resilience related behaviors, practices and capabilities."

keynote spreker: prof. maarten van Aalst

Prof. Maarten van Aalst, director at Red Cross Red Crescent Climate Centre; Professor Spatial Resilience Universiteit Twente (ITC), zal aanwezig zijn als keynote op het Risk & Resilience festival. Hij zal het in zijn keynote gaan heben over Resilience in the face of rising risks - from global ambitions to local solutions

 

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de bekendmaking van de volgende (keynote) sprekers? Volg PLD op Twitter of Linkedin of schrijf u in voor de nieuwsbrief. 

Ontvang het laatste nieuws over Risk & Resilience!
Ja, graag!

Sprekers 2019

Op het Risk & Resilience Festival zal een veelvoud van aansprekende sprekers hun visie, ervaring, learnings en best practices met u delen. U kunt kiezen uit acht thema's. Binnenkort maken we bekend over welk onderwerp alle sprekers het gaan hebben, binnen het vakgebied risicomanagement.

Resilience

De regisseur van het thema 'Resilience' is dr.ir. Marjolein Dohmen - Janssen, managing director aan 4TU-Centre Resilience Engineering aan de Universiteit Twente. 

Sprekers binenn dit thema worden binnenkort bekend gemaakt

Strategy

Dr. Raymond Loohuis is assistent professor of Organization Studies and Strategic Marketing aan de Universiteit Twente. Hij is regisseur van het thema 'Strategy'.

Sprekers binnen dit thema worden binnenkort bekend gemaakt

Legal & Compliance

De regisseur van het thema 'Legal & Compliance' is prof.mr. Antoni Brack. Hij is werkzaam als kerndocent bij de Masterclass Juridisch Risicomangement aan de Universiteit Twente. 

Sprekers binnen dit thema worden binnenkort bekend gemaakt

Technology

De regisseur van het thema Technology is prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort. Boudewijn is sinds 2003 werkzaam als professor in Design and Analysis of Communication Systems aan de Universiteit Twente. Zijn werk is vooral gefocust op de zogeheten cyberphysical systems. 

Sprekers binnen dit thema worden binnenkort bekend gemaakt

Finance

Voor het thema 'Finance' is prof.dr. Rez Kabir de regisseur dit jaar. Rez Kabir is professor in Corporate Finance and Risk Management. 

Sprekers binnen dit thema worden binnenkort bekend gemaakt

Operations & Safety

Het thema 'Operations & Safety' heeft dit jaar prof.dr.ir. Pieter van Gelder als regisseur. Pieter van Gelder is Professor Safety Science aan de TU Delft. Hij heeft vele publicaties op het gebied van 'infrastructure safety'. 

Sprekers binnendit thema worden binnenkort bekend gemaakt

Data

Prof.dr. Mariëlle Stoelinga is dit jaar de regisseuse van het nieuwe thema 'Data'. Ze is professor in IT Risk Management aan de Universiteit Twente. 

Sprekers binnen dit thema worden binnenkort bekend gemaakt

Human

De regisseur van het thema Human is dr.ir. Jan de Leede, oprichter van het bedrijf ModernWorkx, een bedrijfskundig adviesbureau gericht op het vergroten van veerkracht.

Sprekers binnen dit thema worden binnenkort bekend gemaakt

De regisseurs- en regisseuses zijn gekozen vanwege hun expertise in het vakgebied van het thema en hun affiniteit daarmee. Zij waarborgen de kwaliteit en diversiteit van de presentaties, cases en sessies binnen hun themagebied. 


TICKETPRIJS:  €130,-
STUDENTEN: GRATIS!*
Registreer hier

Onze sponsoren