Brochure ontvangen?
Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

risicocommunicatie of crisiscommunicatie zoals het ook wel wordt aangeduid, is bijzonder lastig

Veel organisaties hebben of krijgen er mee te maken, en iedere keer weer blijkt dat het organisaties veel hoofdbrekens geeft. Een kritische bejegening in de pers of de sociale media, reputatieverlies, verminderd klantvertrouwen: het zijn de mogelijke gevolgen van een haperende communicatie die je als organisatie liever niet ervaart. Extra lastig heeft de organisatie het als de crisis duidt op een falend veiligheidssysteem (personeel van een kernreactor dat de veiligheidsregels niet goed naleeft) of een organisatiecultuur die niet meer lijkt te passen in het huidige tijdsgewricht (exorbitante auto’s van bestuurders van een woningcorporatie; directie en medisch specialisten ruziën over veiligheid in ziekenhuis). Dan lijkt alleen een ‘mea culpa’ als olie op de golven te kunnen fungeren.

Wat makkelijker is het als de crisis zich voordoet buiten de corebusiness van de organisatie, te verwijten valt aan iemand anders (trekvogels veroorzakers van vogelgriep), en er adequaat en snel op wordt gehandeld (advies noodstroomsysteem in Nederlandse ziekenhuizen). Het motto is dan ‘be good and tell it’.

Waarom trekken dit soort gebeurtenissen zo de aandacht?

Een van de oorzaken is dat er meer dan ooit tevoren risico-informatie rondgaat, en dat de producenten van deze ‘content’ er belang bij hebben om iets te leveren waarvan men vermoedt dat het nieuwswaardig is, en dat het de behoefte van de klanten bedient. Vanuit die gedachte is vrijwel alles wat te maken heeft met risico of conflicten rond veiligheid in onze westerse cultuur van belang.

Moet je als organisatie dit lijdelijk aanzien? Er valt toch wel iets te doen?

Jazeker, dat is er. In de Masterclass Risicocommunicatie & Perceptie van de Master Risicomanagement gaat het er onder meer over welke mogelijkheden organisaties hebben in termen van communiceren in het risicodomein. Het begrijpen van het onderliggende proces èn de organisatiestrategie komen aan bod. Een tipje van de sluier kan nu al wel worden opgelicht: ‘being earnest’ is verstandiger dan ‘keeping up appearances’.

Brochure

Bedankt voor het invullen