Risico in de publieke sector: vooruitkijken vereist!

Koop hier uw tickets
Neem collega's of medestudenten mee.

Gemeenten, onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, volkshuisvesting allemaal hebben ze te maken met veranderingen in de samenleving door ontgroening en vergrijzing. Zijn die organisaties daar echt klaar voor? Als we op de risicoparagrafen in gemeentebegrotingen afgaan, dan lijkt het daar niet op: daar staan alleen de risico’s uit de lopende bedrijfsvoering benoemd.

Risk & Resilience Festival
85 spreker, 16 podia en 7 thema's #risicomanagement
Bekijk het programma

Op het Risk & Resilience Festival op 9 november aanstaande op de campus van de Universiteit Twente gaan 3 marktpartijen onder leiding van em. Prof. dr. Peter Boorsma de strijd met elkaar aan om oplossingen te vinden voor de uitdagingen die ontstaan door demografische ontwikkelingen voor de fictieve Twentse gemeente Bleekelo voor de verdere toekomst. Op basis van de huidige bevolkingsprognoses is de komende gemeenteraadsperiode de laatste periode voordat de veranderingen in bevolkingssamenstelling in Twente echt hard gaan doorwerken.

In de casus staan de veranderingen in de bevolkingssamenstelling centraal en krijgen de marktpartijen de ruimte om het college adviezen mee te geven voor de komende college-onderhandelingen. De casus is gebouwd rond de vraagstukken waar gemeenten als spil in een netwerk van publieke dienstverleners mee worden geconfronteerd. Voor bestuurders en managers uit de zorg, volkshuisvesting en onderwijs is de casus minstens zo relevant: zij zijn vaak de eersten die met de veranderingen te maken krijgen en samen met de gemeenten oplossingen moeten ontwikkelen.