Risk & Resilience Festival

Risk & Resilience Festival

Koop hier uw tickets
Neem collega's of medestudenten mee.
X

Risk & Resilience Festival 2018

Tijdstip
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Strategy
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Strategy
Jack Kruf & Jan Willem Kradolfer
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Strategy

Titel: De Stad en de essenties van publiek risicomanagement

Locatie: -

Sprekers: Jack Kruf & Jan Willem Kradolfer

Organisatie: PRIMO & Gemeente Enschede

Besturing en management van steden is een vak apart. De vraagstukken worden complexer en daarmee uitdagender. Hoe verbind je de inhoudelijke opgaven met goede besturing. Welke elementen maken daarin het verschil tussen succes en falen, tussen waarde en risico? En hoe zit het eigenlijk met de resilience van de eigen gemeenschap? Het World Economic Forum is in haar Global Risks Report erg duidelijk waar voor gemeenten de belangrijkste publieke risico’s liggen. Zij stellen ook dat politieke doelen vaak mooi en nobel zijn, maar ook dat de publieke risico’s als maar blijven toenemen. Hoe kan dat? Jan Willlem Kradolfer en Jack Kruf gaan in op cruciale elementen van  besturing van de stad en daarmee op de kern van publiek risicomanagement. Vanuit het perspectief van de ‘city manager’ beschouwen Kradolfer, gemeentesecretaris van de gemeente Enschede en Kruf van PRIMO Nederland en voormalig gemeentesecretaris Roosendaal, hoe met passie én met rentmeesterschap winst gemaakt kan worden en waar verbindingen essentieel zijn voor adequate sturing.

Meer informatie
Geert Haisma & Peter Boorsma
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Strategy

Titel: Hoe volwassen is uw risicomanagement?

Locatie: -

Organisatie:Adviesbureau Haisma / Riskcountant® 

Risicomanagement wordt veel toegepast op operationeel en tactisch niveau maar wordt onvoldoende benut op strategisch niveau. Vaak met desastreuse gevolgen achteraf en met vele gemiste kansen. 


In een inleiding zullen de sprekers ingaan op risicomanagement volwassenheidsmodellen en het pad naar een hoger niveau van organisatie ontwikkeling en risicomanagement volwassenheid.

Voorafgaand aan het festival wordt een mini onderzoek uitgevoerd: U wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos een online risicomanagement volwassenheidsscan uit te voeren (duur: ca 20 min). De resultaten van deze scan worden individueel en in een benchmark gepresenteerd. Aan de hand van de uitkomsten van de risicomanagement volwassenheidsscan wordt voor u direct duidelijk wat de vervolgstappen zijn om naar een hoger niveau van risicomanagement te komen.

 

Deze sessie wordt op 2 tijdstippen gepresenteerd.


Peter Boorsma en Geert Haisma hebben beide jarenlange ervaring op het gebied van risicomanagement en zijn beide betrokken geweest bij de opzet van en het doceren aan de Masteropleiding Risicomanagement van de UT. Boorsma is oprichter van het Nationaal Netwerk Risicomanagement en Haisma is oprichter van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en heeft veel organisaties in de publieke en private sector met risicomanagement begeleid.

Meer informatie
Edwin Beumer & Monique te Selle
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Strategy

Titel: De Delfse aanpak, een innovatieve en interactieve risico-analyse sessie over de BREXIT

Locatie: -

Organisatie: Gemeente Delft & RISKID

(Let op: Bestaat uit twee sessies van 45 minuten)

De gemeente Delft heeft de laatste jaren ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn, het

verankeren van risicomanagement in alle lagen van de organisatie.

Van een verplichtnummer naar het creëren van een bedrijfscultuur waarin (door iedereen) risico’s

openlijk met elkaar worden besproken. Van intern gericht. Naar het gebruikmaken van kennis en

expertise van anderen over mogelijke risico’s.

In aanloop naar het risk festival vragen wij u mee te denken over de risico’s die gemoeid kunnen zijn

bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor organisaties en bedrijven in

Nederland. Tijdens het festival zullen we jullie in een live sessie onder leiding van Monique ter Selle

van de Gemeente Delft verder mee nemen in deze innovatieve aanpak. Meer info is hier te vinden.

Meer informatie
Martin van Staveren
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Iedereen risicoleider! Risicoleiderschap in theorie & praktijk

Locatie: 

Organisatie: Universiteit Twente/VSRM

Effectief omgaan met Risk & Resilience in een dynamische, onzekere omgeving vraagt om specifiek leiderschap: risicoleiderschap. Waarom? Wat is het? Hoe werkt het in de praktijk? Vorig jaar verkenden we deze drie spannende vragen. Dit jaar worden concrete antwoorden gegeven. Samen ontwikkelen van risicoleiderschap, ook relevant voor úw dagelijkse praktijk. 

Meer informatie
Martin Kuipers & Wouter Slob
Tijd:14:31 - 15:15
Tijdstip:Strategy

Titel: De Trias Aquatica: de basis voor gedegen publiek risicomanagement 

Locatie: TBA

Organisatie: PRIMO

Water is een element dat door tal van ontwikkelingen vraagt om een nieuwe, meer keten-gerichte en vooral integrale bestuurlijke aanpak. Water is een primaire factor voor leven, maatschappelijke samenhang en economische ontwikkeling. Het verloop van de kwaliteit en kwantiteit, zoals ook door het World Economic Forum geduid, is zeer grillig. De nieuwe aanpak begint bij kennis en onderkenning van feiten. De waterschappen vernieuwen in feite al sinds 1022, maar mede door klimaatverandering wordt goed watermanagement (en droogtemanagement) snel urgenter. Water is een vriend, maar ook een vijand.  Kuipers en Slob gaan in op de voorliggende innovaties als hoogste vorm van publiek risicomanagement. Twee directeuren van waterschappen met passie én rentmeesterschap om de 'Trias Aquatica' te borgen voor onze kinderen.


Klik hier voor nog meer info.

Piet Klop
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Business Control in het sociale domein bij gemeenten

Locatie: -

Organisatie: Public Values

Het onderwerp van het congres is resilient, veerkrachtig. Piet zal een aantal concrete mogelijkheden de revue laten zien hoe de publieke sector veel veerkrachtiger kan worden door multidisciplinair samen te werken en kennis te delen. U kunt met zijn adviezen en tips thuis direct aan de slag!

Meer informatie
Edwin Beumer & Monique te Selle
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Strategy

Titel: De Delfse aanpak, een innovatieve en interactieve risico-analyse sessie over de BREXIT

Locatie: -

Organisatie: Gemeente Delft & RISKID  

(Let op: Bestaat uit twee sessies van 45 minuten)

De gemeente Delft heeft de laatste jaren ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn, het

verankeren van risicomanagement in alle lagen van de organisatie.

Van een verplichtnummer naar het creëren van een bedrijfscultuur waarin (door iedereen) risico’s

openlijk met elkaar worden besproken. Van intern gericht. Naar het gebruikmaken van kennis en

expertise van anderen over mogelijke risico’s.

In aanloop naar het risk festival vragen wij u mee te denken over de risico’s die gemoeid kunnen zijn

bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor organisaties en bedrijven in

Nederland. Tijdens het festival zullen we jullie in een live sessie onder leiding van Monique ter Selle

van de Gemeente Delft verder mee nemen in deze innovatieve aanpak. Meer info is hier te vinden.

Meer informatie
Raymond Slot
Tijd:15:46 - 16:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Enterprise Risk & Security Architectuur

Locatie: -

Inleiders: Raymond Slot

Organisatie: Hogeschool Utrecht

Het onderwerp dat ik wil bespreken is: " Enterprise Risk & Security Architectuur”. 
 
 

Meer informatie
Rykele Betten
Tijd:14:31 - 15:15
Tijdstip:Strategy

Titel: Risico- en continuïteitsmanagement, combineren met een vooruitblik op de toekomst

Locatie: -

Organisatie: Continuum

Risico- en continuïteitsmanagement combineren met een vooruitblik op toekomst. Dit vanuit een strategisch perspectief.

Meer informatie
Marcel Boogers & Franziska Eckardt
Tijd:14:31 - 15:15
Tijdstip:Strategy

Titel: Vuurwerkdialoog Enschede: risk & resilience in de omgang met vuurwerk en in het versterken van democratie.  

Locatie: -

Organisatie: Universiteit Twente

Afgelopen jaar is in Enschede een G1000-burgertop gehouden waar 600 gelote inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders met elkaar een dialoog hebben gevoerd over het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. De Enschedese vuurwerk-G1000 heeft uiteindelijk geleid tot een burgerbesluit over de omgang met vuurwerk, dat door de gemeenteraad is overgenomen. In onze presentatie gaan we dieper in op deze innovatieve vorm van burgerparticipatie. Wat is de betekenis van dit instrument om burgers actief te betrekken bij ingewikkelde stedelijke beleidsbeslissingen?

Meer informatie
Rene Scheerman
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Change & Risk

Locatie: 

Inleider: Rene Scheerman

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam

In mijn presentatie geef ik een beschrijving van een cases waarbij de methodiek van ‘change en risk ‘ interactief / integratief  uit de doeken wordt gedaan

Meer informatie
Tom Brabers
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Strategy

Titel: De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise

Locatie: -

Inleider: Tom Brabers

Organisatie: Upside of Risk


De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise. In de complexe samenleving van tegenwoordig lijken samenwerking en outsourcing de norm in plaats van de uitzondering. Bijvoorbeeld om weerbaarder maar ook wendbaarder te zijn. Maar hebben de samenwerkingspartners wel de capaciteiten, awareness en intrinsieke motivatie om dezelfde veiligheidsnormen te hanteren? En hoe ga je hier als organisatie mee om? Tom Brabers is voormalig Head of Global Security voor Geodis Freight Forwarding en tegenwoordig werkzaam als security strateeg. Zijn professionele en academische fascinatie ligt bij de Extended Enterprise, en graag gaat hij met het publiek in gesprek over de uitdagingen die deze met zich meebrengt. 

Meer informatie
Geert Haisma & Peter Boorsma
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Hoe volwassen is uw risicomanagement?

Locatie: -

Organisatie:Adviesbureau Haisma / Riskcountant® 

Risicomanagement wordt veel toegepast op operationeel en tactisch niveau maar wordt onvoldoende benut op strategisch niveau. Vaak met desastreuse gevolgen achteraf en met vele gemiste kansen. 


In een inleiding zullen de sprekers ingaan op risicomanagement volwassenheidsmodellen en het pad naar een hoger niveau van organisatie ontwikkeling en risicomanagement volwassenheid.

Voorafgaand aan het festival wordt een mini onderzoek uitgevoerd: U wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos een online risicomanagement volwassenheidsscan uit te voeren (duur: ca 20 min). De resultaten van deze scan worden individueel en in een benchmark gepresenteerd. Aan de hand van de uitkomsten van de risicomanagement volwassenheidsscan wordt voor u direct duidelijk wat de vervolgstappen zijn om naar een hoger niveau van risicomanagement te komen.

 

Deze sessie wordt op 2 tijdstippen gepresenteerd.Peter Boorsma en Geert Haisma hebben beide jarenlange ervaring op het gebied van risicomanagement en zijn beide betrokken geweest bij de opzet van en het doceren aan de Masteropleiding Risicomanagement van de UT. Boorsma is oprichter van het Nationaal Netwerk Risicomanagement en Haisma is oprichter van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en heeft veel organisaties in de publieke en private sector met risicomanagement begeleid.

Meer informatie
Holger Schiele
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Strategy

Titel: Supply Risk: Het risico en het "tweede klasse" klant te zijn

Locatie: -

Inleider: Holger Schiele

Organisatie: Universiteit Twente

Wat gebeurt, als een leverancier in principe leveren kan, maar de klant van minder belang is, dan anderen? En “strategisch leverancier risico” werd duidelijk: de tweede classe klant krijgt minder diensten of helemaal geen product. Dit is een probleem, bv. In moment van groei economie. Hier gaan wij discussiëren hoe strategische leveranciersrisicos kunnen worden geidentificieert en wat er tegen kan worden gemaakt.”

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Legal & Compliance
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Legal & Compliance
Joop der Weduwen
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: "vogelvrij verklaard"; het arbeidsrecht van de ZZP'er

Locatie: -

Organisatie: Juridisch Eerste Hulp bij Ondernemen

De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe. Er zijn meer freelancers dan ooit. Wat zijn echter de risico’s als je een freelancer inhuurt? Wat zijn de risico’s als je jezelf als freelancer wilt verhuren?

Dat is het thema voor elke opdrachtgever, zijn HR afdeling en in feite ook al degenen die rond deze partijen adviseren en/of hun boterham verdienen. Dat is nu zo, dat was de afgelopen jaren zo en dat blijft voorlopig ook nog wel zo.

Waarom eigenlijk en hoe kun je er toch je weg in vinden.

In hoeverre helpen de regels die er zijn, je als opdrachtgever om te bepalen of je een freelancer zorgenvrij kunt inhuren? Helpt een nieuw begrip dat door de regering is gelanceerd, als ‘kwaadwillend’ om opdrachtgevers, freelancers en al hun adviseurs beter om te gaan met de risico’s?

Is de freelancer en misschien ook zijn opdrachtgever vogelvrij verklaard?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en indien mogelijk ook ingebrachte casus posities van de deelnemers, behandelen we de historie van het inschakelen van freelancers in Nederland, de huidige stand van zaken in wet en regelgeving en een vooruitblik naar wat er op ons afkomt.

Na bijwoning van deze sessie begrijp je waarom compliance bij inschakeling van freelancers soms erg weerbarstig is. Begrip is de eerste stap op weg naar het vinden van een oplossing.

Christian Huiskes
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: recente ontwikkelingen bestuursaanprakelijkheid

Locatie: -

Organisatie: Kienhuis Hoving

Aan de hand van recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving wordt tijdens deze presentatie ingegaan op de voorwaarden die worden gesteld aan een aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen/toezichthouders voor een onbehoorlijke vervulling van hun taken. Vragen die daarbij aan de orde zullen komen, zijn onder meer:

-          welke omstandigheden zijn relevant bij de beoordeling of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid?

-          onder welke voorwaarden kan een bestuurder aan (hoofdelijke) aansprakelijkheid ontkomen?

-          biedt een decharge altijd ontslag van aansprakelijkheid?

-          welke mogelijkheden biedt een vrijwaring of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering om bestuurders en commissarissen/toezichthouders schadeloos te stellen?

Rob van Esch & Lesley Fisscher
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: Bestaat er zoiets als juridisch risicomanagement?

Locatie: -

Sprekers: Rob van Esch &  Lesley Fisscher

Organisatie: Advocatenkantoor Banning 

We zijn op zoek naar een antwoord op de vraag of Juridisch Risicomanagement een vakgebied is. Rob van Esch licht de inhoud van zijn boek (“Handboek Legal Risk Management”) toe. De hierin opgenomen methode is geschikt voor het grote (bank)bedrijf. Lesley Fisscher vertelt over zijn promotie-onderzoek over compliance in het MKB. Vullen die twee methoden elkaar aan? Of zijn ze tegenstrijdig?

Eric Verhelst
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: Eerste indrukken van de invoering van de AVG

Locatie: -

Organisatie: Advocaat te Markelo

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Resilience
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Resilience
Eline van Weelden
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Resilience

Titel: RESILIENCE IN DE ROTTERDAMSE PRAKTIJK: RESILIENT ASSETMANAGEMENT

Locatie: -

Sprekers: Eline van Weelden, Edo Roldan Sanchez en Naomi Sonneveld

Organisatie: Gemeente Rotterdam

In deze sessie nemen we je mee in onze zoektocht om de eigenschappen en doelstellingen van Resilient Rotterdam te verankeren in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij gaan we op zoek naar de synergie tussen het risicogestuurd denken binnen assetmanagement en het resilience gedachtegoed dat is gebaseerd op het bouwen van een vermogen te anticiperen op de risico’s en kansen van de toekomst. Duik met ons in de wereld van veerkrachtige steden, maar vooral ook veerkrachtige mensen en organisaties!


Deze sessie sluit aan op de volgende sessie van de Gemeente Rotterdam, maar de sessies zijn ook los van elkaar te volgen.


Naomi Sonneveld

Tijdens haar masteronderzoek naar de aftermath van de tyfoon Haiyan in de Filippijnen, heeft ze van dichtbij gezien hoe belangrijk de “Resilience” van een land, stad en bevolking is.

Sindsdien is ze gedreven om de resilience van steden te stimuleren en ontwikkelen. Sinds 2017 is Naomi werkzaam bij Resilient Rotterdam waar ze zich onder andere bezig houdt met het ontwikkelen van de Resilience Scan. Een tool waarmee je gestructureerd een gesprek kunt voeren over resilience en men helpt om hun projecten, processen of activiteiten veerkrachtiger te maken.

 

Eline van Weelden

Met een achtergrond in strategisch ontwerp is Eline constant op zoek naar manieren om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in nieuwe kansen. Tijdens haar traineeship bij de Gemeente Rotterdam ontdekte en omarmde ze het gedachtegoed van Resilience om vanuit een integrale benadering bij te dragen aan een toekomstbestendige stad. Na een vertaling van het gedachtegoed van Resilience naar de context van de woningcorporaties zoekt ze nu de verbinding vanuit haar huidige functie bij Stadsbeheer. Want juist de beheeropgaven en de keuzes die we daarin maken bieden geweldige kansen om bij te dragen aan een leefbare stad van morgen.


Edo Roldan Sanchez

 

Als assetmanager Ondergrond sinds 2014 betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Assetmanagement als beheerstrategie voor de buitenruimte, zowel boven- als ondergronds. Doel hiervan is optimale balans vinden tussen kansen er risico’s bij het maken van de juiste keuzes voor het beheer en onderhoud van de stad, en zo een bijdrage te leveren aan de kernwaarden van de stad.

 

Vanaf het begin is Resilience benoemd als een van de kernwaarden van Rotterdam als Weerbaarheid. In eerste instantie vooral vanuit het oogpunt van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. In de afgelopen periode heeft Edo in zijn rol als assetmanager samen met Eline en collega’s van Resilient Rotterdam gezocht naar hoe het gehele gedachtegoed van Resilience steviger verankerd kan worden binnen het proces van assetmanagement. Hiermee draagt Stadsbeheer niet alleen bij aan een leefbare stad maar vooral ook aan een toekomstbestendige stad.

Meer informatie
Eline van Weelden
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Resilience

Titel: RESILIENCE IN DE ROTTERDAMSE PRAKTIJK: AAN DE SLAG MET DE RESILIENCE SCAN

Locatie: -

Sprekers: Eline van Weelden, Edo Roldan Sanchez en Naomi Sonneveld

Organisatie: Gemeente Rotterdam

Rotterdam knokt voor een stad die klaar is voor de uitdagingen en kansen van toekomst. Daarom willen we weerbaarheid verankeren in het denken en doen van de stad. Maar hoe doe je dat?

In deze sessie gaan we aan de slag met een instrument dat in Rotterdam is ontwikkeld om het gedachtegoed van Resilient Rotterdam te borgen in projecten, programma’s en processen. Aan de hand van een concrete casus ga jij zelf aan de slag met de Resilience scan. Ontdek waar kansen liggen en aan welke knoppen je kunt draaien om de veerkracht van jouw project om proces te vergroten.


Deze sessie sluit aan op de vorige sessie van de Gemeente Rotterdam, maar de sessies zijn ook los van elkaar te volgen.


Naomi Sonneveld

Tijdens haar masteronderzoek naar de aftermath van de tyfoon Haiyan in de Filippijnen, heeft ze van dichtbij gezien hoe belangrijk de “Resilience” van een land, stad en bevolking is.

Sindsdien is ze gedreven om de resilience van steden te stimuleren en ontwikkelen. Sinds 2017 is Naomi werkzaam bij Resilient Rotterdam waar ze zich onder andere bezig houdt met het ontwikkelen van de Resilience Scan. Een tool waarmee je gestructureerd een gesprek kunt voeren over resilience en men helpt om hun projecten, processen of activiteiten veerkrachtiger te maken.

 

Eline van Weelden

Met een achtergrond in strategisch ontwerp is Eline constant op zoek naar manieren om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in nieuwe kansen. Tijdens haar traineeship bij de Gemeente Rotterdam ontdekte en omarmde ze het gedachtegoed van Resilience om vanuit een integrale benadering bij te dragen aan een toekomstbestendige stad. Na een vertaling van het gedachtegoed van Resilience naar de context van de woningcorporaties zoekt ze nu de verbinding vanuit haar huidige functie bij Stadsbeheer. Want juist de beheeropgaven en de keuzes die we daarin maken bieden geweldige kansen om bij te dragen aan een leefbare stad van morgen.


Edo Roldan Sanchez 

Als assetmanager Ondergrond sinds 2014 betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Assetmanagement als beheerstrategie voor de buitenruimte, zowel boven- als ondergronds. Doel hiervan is optimale balans vinden tussen kansen er risico’s bij het maken van de juiste keuzes voor het beheer en onderhoud van de stad, en zo een bijdrage te leveren aan de kernwaarden van de stad.

 

Vanaf het begin is Resilience benoemd als een van de kernwaarden van Rotterdam als Weerbaarheid. In eerste instantie vooral vanuit het oogpunt van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. In de afgelopen periode heeft Edo in zijn rol als assetmanager samen met Eline en collega’s van Resilient Rotterdam gezocht naar hoe het gehele gedachtegoed van Resilience steviger verankerd kan worden binnen het proces van assetmanagement. Hiermee draagt Stadsbeheer niet alleen bij aan een leefbare stad maar vooral ook aan een toekomstbestendige stad.

Meer informatie
Chris Ravensbergen
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Resilience

Titel: Presentaties genomineerden risk management studie award 2018 (vervolg op sessie hier voorafgaand)

Locatie: -

Organisatie: Genootschap voor Risicomanagement

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren heeft het Genootschap voor Risicomanagement de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen. Hier zullen de genomineerden voor de risk management award 2018 presenteren. 


Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor, stuur het resultaat dan voor 31 augustus 2018 op naar het secretariaat van het GvRM: info@gvrm.nl


Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de Award.

De jury zal drie werken nomineren voor de Risk Management Studie Award 2018 die het meest voldoen aan de criteria:

Originaliteit

Professionaliteit

Praktische toepasbaarheid


De nominaties worden in september 2018 bekendgemaakt. De drie genomineerden zullen hun werk presenteren op het Risk & Resilience Festival  (http://utwente.nl/risk-festival). Vervolgens zal op dit door de Universiteit van Twente en het GvRM georganiseerde festival de jury de winnaar van de Risk Management Studie Award bekend zal maken. De winnaar ontvangt een tastbare herinnering, een oorkonde en een eervolle vermelding op de website van het GvRM. Genomineerden en winnaars kunnen de Award vermelden op hun CV en de betrokken hogeschool, universiteit of organisatie komt positief in de publieke belangstelling.


Meer informatie op de website van GVRM

Meer informatie
Alex van den Doel
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Resilience

Titel: Volgt nog

Locatie: -

Organisatie: AON

Meer informatie
Douglas Orton & Kari O'Grady
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Resilience

Titel: Vervolg Keynote: Resilience Leadership Skills

Locatie: -

Inleider: Douglas Orton & Kari O'Grady

Organisatie: Centre for Trauma Studies and Resilience Leadership

The co-founders of the Center for Trauma Studies and Resilience Leadership leverage their research on the 2010 Haiti Earthquake to review twelve resilience leadership skills – leadership, structure, culture, strategy, change, decision-making, learning, sensemaking, collaboration, strategizing, improvisation, and resilience – critical to effective anticipating, sense-losing, improvising, sense-remaking, and renewing during cosmology episodes.

Meer informatie
Monica de Wit & Jean Pierre van Eekelen
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Resilience

Titel: Resilience by design

Locatie: -

Organisatie: Business Continuity Institute (BCI)

Resilience by Design daagt organisaties uit om na te denken over de (on)mogelijkheden van ingebouwde weerbaarheid. Hierbij gaat het niet alleen om preventieve maatregelen of reactie-gerichte plannen, maar ook om het ontwerpen van specificaties die ervoor zorgen dat gedurende de levenscyclus van een object of proces weerbaarheid geborgd is. In deze sessie worden ontwikkelingen geschetst, afgezet tegen de praktijk van ProRail.


Monica de Wit is adviseur bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging bij Verdonck, Klooster & Associates. Zij heeft als professionele missie het borgen van resilience van organisaties door een pragmatische verbinding te maken tussen business continuity management, risicomanagement en informatiebeveiliging. Vanuit het Business Continuity Institute Nederland werkt ze aan het bevorderen van het besef dat bedrijfscontinuïteit anno 2018 een randvoorwaarde is voor het ontwikkelen van veerkrachtige organisaties.


Jean-Pierre van Eekelen is Corporate BCM Officer binnen ProRail. Zijn verantwoordelijkheid is het verhogen van de weerbaarheid van deze, maatschappelijk belangrijke en niet zelden bekritiseerde organisatie, middels een pragmatische implementatie van Business Continuity Management. Hij koppelt daarbij een methodisch verantwoorde aanpak aan zijn eigen jarenlange persoonlijke ervaring als verantwoordelijk lijnmanager. Daarnaast draagt hij bij aan de ontwikkeling van bedrijfscontinuïteit als “praktisch toepasbaar”vakgebied in Nederland middels bijdragen aan de BCI, NEN e.d.

Meer informatie
Bert Toussaint
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Resilience

Titel: De historie van resilience bij rijkswaterstaat

Locatie: 

Organisatie: Rijkswaterstaat

Risicomanagement is al sinds het begin van het ontstaan van Rijswaterstaat een belangrijk onderdeel van het werk dat RWS uitvoert, zowel in de aanlegprojecten als bij beheer en onderhoud. De technische staat van de objecten werd lange tijd gecontroleerd met een inspectieregime, waarvoor vooral de eigen medewerkers in de districten/dienstkringen verantwoordelijk waren. In aanlegprojecten werd in de contracten en bestekken de risicoverdeling vastgelegd. Bij disputen werd sinds de 20 e eeuw een beroep gedaan op arbitrage. Een omslag in het denken over risico’s vormt de probabilistische benadering, waarbij met statistische methodes faalkansen in technische systemen en objecten wordt berekend. Deze werd ontwikkeld tijdens de bouw van de Oosterscheldekering in de jaren zeventig en tachtig. Verder ging RWS steeds meer risico’s en faalkansen in systemen onderkennen. Denk aan de ontwikkeling van waterveiligheidsnormen op basis van de overschrijdingskansen van waterkeringen, die sinds de

jaren vijftig de basis vormt voor het hoogwaterbeheer. Sinds 2015 is het uitgangspunt voor deze veiligheidsnormen het overlijdensrisico van de bevolking. Ook zoetwatertekorten in het watersysteem zijn na de droge zomer van 1976 systematisch in kaart gebracht. Op basis daarvan is een prioritering ontworpen om in schaarse tijden het water optimaal te kunnen verdelen. De systeemaanpak die RWS de laatst zestig jaar hanteert zal centraal staan in de presentatie.Bert Toussaint heeft in Leiden geschiedenis gestudeerd. In 2000 is hij begonnen als historicus van Rijkswaterstaat. "In deze functie leid ik onder meer een onderzoeksprogramma met daarin thema’s

op het gebied van de geschiedenis van het waterbeheer, infrastructuur en mobiliteit, duurzaamheid en de geschiedenis van de RWS-organisatie".

Meer informatie
Chris Ravensbergen
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Resilience

Titel: Presentaties genomineerden risk management studie award 2018

Locatie: -

Organisatie: Genootschap voor Risicomanagement

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren heeft het Genootschap voor Risicomanagement de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen. Hier zullen de genomineerden voor de risk management award 2018 presenteren. 


Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor, stuur het resultaat dan voor 31 augustus 2018 op naar het secretariaat van het GvRM: info@gvrm.nl


Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de Award.

De jury zal drie werken nomineren voor de Risk Management Studie Award 2018 die het meest voldoen aan de criteria:

Originaliteit

Professionaliteit

Praktische toepasbaarheid


De nominaties worden in september 2018 bekendgemaakt. De drie genomineerden zullen hun werk presenteren op het Risk & Resilience Festival  (http://utwente.nl/risk-festival). Vervolgens zal op dit door de Universiteit van Twente en het GvRM georganiseerde festival de jury de winnaar van de Risk Management Studie Award bekend zal maken. De winnaar ontvangt een tastbare herinnering, een oorkonde en een eervolle vermelding op de website van het GvRM. Genomineerden en winnaars kunnen de Award vermelden op hun CV en de betrokken hogeschool, universiteit of organisatie komt positief in de publieke belangstelling.


Meer informatie op de website van GVRM

Meer informatie
Petra de Weerd - Nederhof
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Resilience

Titel: Veerkracht en innovatief werkgedrag na persoonlijk trauma

Locatie: TBA

Inleider: Petra de Weerd

Organisatie: Universiteit Twente

Vanuit een traumatische gebeurtenis in ons gezin in 2012 weet ik dat veerkracht en innovatief werkgedrag nauw met elkaar verbonden zijn: toen mijn dochter overleed kon ik een tijd lang geen onderzoek meer doen of een artikel schrijven. 6 jaar later, back on track, heb ik dit gegeven verweven in nieuw onderzoek onder kenniswerkers naar de relatie tussen veerkracht en innovatie. Gebaseerd op vele interviews presenteer ik dit verhaal. De boodschap: persoonlijke trauma’s gebeuren vaker dan we toe willen geven (en hebben veel impact op innovatief werkgedrag), maar het goede nieuws is: er is ook veel meer veerkracht dan we weten en dat kan juist ook tot positievere resultaten leiden (zoals grotere innovaties) na persoonlijk trauma. Via leiderschap, teamsamenstelling en organisatorische regelingen kunnen we hier veel meer van leren dan we nu doen!

Meer informatie
Meinte Wildschut
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Resilience

Titel: The project manager as captain - How to keep the ship on course under unpredictable weather conditions?

Locatie: -

Organisatie: Nederlandse Spoorwegen

A project is a planned endeavour. But what if the world becomes increasingly disruptive, chaotic? If classic risk management is insufficient to maintain a healthy resilience level? For these conditions, the Uncertainty Web is being designed. In the workshop, the instrument is explained, scientifically validated and its use is discussed.


Change driven project management. That is Meinte’s motto. A project is a tool to support change. His favourite place is where business meets IT and where conditions are fuzzy and dynamic. His research focuses on the improvement of project resilience under chaotic conditions.

Meer informatie
Peter Oeij
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Resilience

Titel: innovation resilience behaviour en mindful organiseren: Teamrecept tegen falen

Locatie: - 

Organisatie: TNO


Ik ga het hebben over teams die veerkrachtig omgaan met kritieke incidenten die de voortgang van hun innovatie-project bedreigen. Onbedoeld zijn teams geneigd bij zulke dreiging eerder op safe te spelen dan risico’s te nemen. Dat remt innovatieve oplossingen. En dat is juist wat je niet wilt bij innovatie-teams die werken aan innovatieprojecten. Wat brengen succesvolle organisatie en hun teams hiertegen in het geweer?

Dr Peter Oeij is historicus, socioloog en psycholoog. Sinds 2001 werkt hij bij TNO. De onderwerpen sociale innovatie, ‘workplace innovation’, team dynamiek, nieuwe technologie en gevolgen voor werk en organisatie, en innovatie management zijn thema’s die hem interesseren. Zijn laatste boek is ‘Workplace innovation: theory, research and practice (Springer Publishers; 2027) dat hij samen met Diana Rus and Frank Pot redigeerde.

Meer informatie
Pauli van Oort
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Resilience

Titel: Veerkrachtig (‘resilient’) organiseren met FRAM

Locatie: TBA

Organisatie: RONT

FRAMWORKS: een frisse kijk op veerkrachtig (‘resilient’) organiseren. FRAM staat voor 'Functional Resonance Analysis Method (FRAM)'. In deze workshop maakt u kennis met de kracht van FRAM: het visualiseren van een proces ‘as-done’ op de werkvloer middels waarderende dialoog, als basis voor praktijkgerichte procesverbetering. ‘The profit is in the process’.

Meer informatie
Rik van Reekum
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Technology

Titel: Octrooien, bezit en aansprakelijkeid?!

Locatie: -

Organisatie: Business Development & IP O3 Systems

Risicomanagement is bij grote, innovatieve bedrijven standaard onderdeel van de IP managementpraktijk en komt vooral tot uitdrukking in Freedom To Operate (of patent clearance). Dat aansprakelijkheidsbegrip is niet alleen van belang voor individuen en bedrijven die octrooien aanvragen, maar ook voor hen die dat niet doen, maar wel nieuwe technologieën gebruiken en ontwikkelen om geld mee te verdienen. De discussie over implicaties daarvan wordt geinitieerd aan de hand van een publiekelijk toegankelijke casebeschrijving van een Duitse startup op het gebied van ultra-filtratietechnologie met behulp van membranen (Watertreat, zoals hier in de regio Pentair X-flow).

Jord Warmink
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Technology

Titel: Resilient flood protection (student presentations)

Location: Foyer Waaier

Inleider: Jord Warmink, Vera van Bergeijk and involved teachers.

Organisation: Civil Engineering and Management department, University of Twente

Multifunctional flood defences increasingly raise interest as resilient solutions for flood risk mitigation.

However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and

technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to

study the key aspects of MFD design and will proudly present you their physical scale models of the new

village integrated into a resilient flood defence. The scale models are the whole day on display, so come

and visit us anytime. The pitch presentation starts on the indicated time.

Meer informatie
Hans Heerkens
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Technology

Titel: Dr. Jekyll and Mr. Hyde go for a flight

Locatie: -

Organisatie: EasyJet & Universiteit Twente

In all probability, automation has made flying safer. But there are safety hazards in aircraft automation, ironically sometimes with precisely those technologies that are intended to increase safety. Hans Heerkens looks at automation traps, man-machine interface and risky behavior in aviation.


Hans Heerkens Ph.D is assistant professor at the University of Twente (Netherlands) and does consultancy work on the aviation industry and decision making, focusing on the interplay between technological, economic and management issues. He has made a number of contributions on the aviation industry and decision making in national and international journals. He is chairman of the Platform Unmanned Cargo Aircraft (PUCA).

Meer informatie
Marianne Junger
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Technology

Titel: Social Engineering & Cyber Security 

Locatie: -

Organisatie: Universiteit Twente

In cyber security social engineering is one of the most difficult problems. In this presentation I will review the studies on social engineering that we have been conducting in Twente and describe several interventions aiming to counter social engineering. We have had mixed success. I will discuss our findings in relation to the broader literature.

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Technology
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Technology
Jord Warmink
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Technology

Titel: Nabespreking multi-functional flood defence (gesloten bijeenkomst)

Locatie: -

Inleiders: Jord Warmink & Studenten Civiele Techniek

Organisatie: Twente Water Centre - University of Twente

Multifunctional flood defences increasingly raise interest as robust solutions for flood risk mitigation around the world. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study several aspects of MFDs and designed the new village integrated into a climate dike. They will present their physical scale model of the study area near Kampen in an informal and interactive way.

Meer informatie
Christian Hesselman
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Technology

Titel: Digital Independence

Locatie: -

Inleider: Christian Hesselman

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Roel van Rijsewijk
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Technology

Titel: Van controle naar vertrouwen

Locatie: -

Organisatie: Deloitte

We leven in een wereld van totale transformatie, gedreven door technologie. Het is de dageraad van het informatie-tijdperk; alles gaat veranderen, we staan aan het begin en niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Het is allemaal onzeker. Deze onzekerheid kan leiden tot angst en verstarring.

De grootste uitdaging op dit moment van elke leider van een grote organisatie is hoe om te gaan met exponentiele veranderingen, onzekerheid en complexiteit. Ze staan aan het roer van een bureaucratie, een organisatievorm overgebleven uit het industriële tijdperk, die zeer robuust en heel goed is in ‘ efficiencies of scale’ maar absoluut niet kan omgaan met onzekerheid. Een organisatievorm die niet in staat is zich voortdurend en steeds sneller aan te passen aan grote veranderingen. De organisatie is niet agile genoeg. Ze hebben zelfs een woord voor deze existentiële angst: disruptie. Wat we nodig hebben is vertrouwen, weg van angst voor onzekerheid. Onzekerheid kan namelijk ook leiden tot hoop en optimisme; onzekerheid betekend namelijk een wereld van mogelijkheden.

We halen controle en vertrouwen vaak door elkaar heen. We proberen vertrouwen in instellingen te herstellen door meer regels en toezicht. Maar dat is geen vertrouwen, dat is geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Controle en vertrouwen zijn communicerende vaten. Je hebt omgevingen met veel controle en weinig vertrouwen en je hebt omgevingen met veel vertrouwen en weinig controle. En dat is logisch want wat is vertrouwen? Dat is de controle loslaten.

Meer informatie
Richard Bliek
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Technology

Titel: Resilience in a complex, ever changing IT landscape - state of art versus state of practice

Locatie: -

Organisatie: ABN-AMRO

Pinnen, Internet Bankieren, iDeal en sinds kort ook Tikkie zijn onderdeel van ons dagelijkse leven. Gebruikers mogen verwachten dat dergelijke diensten er altijd zijn. De onderliggende IT is inmiddels aardig complex. Over complexiteit en het omgaan met verstoringen is heel veel theorie beschikbaar. Maar hoe zetten we dat om naar praktijk?


Richard Bliek heeft een master Informatica én een master Risicomanagement, beide van de Universiteit Twente. Al jarenlang is hij betrokken bij grote systemen, waaronder Internet Bankieren en SWIFT. Hij is een IT-er met een missie: het veranderen van de aanpak van verstoringen in complexe omgevingen.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Technology

Titel: De veiligheidscultuur op security gebied

Locatie: -

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Xebia

In deze sessie gaat Carlo in op de risico’s op het gebied van cybersecurity, het belang om ze beter te begrijpen, de verschillen tussen overeenkomsten met fysieke risico’s én vooral: waarom je niet alleen op security specialisten moet rekenen om je bedrijf goed te beveiligen!


Carlo is een Security Coach bij Xebia. Vanuit die rol help hij bedrijven om zelfstandig te worden op het gebied van informatiebeveiliging. Dit doet hij door kennis intern in de organisatie geborgd te krijgen in plaats van afhankelijk te blijven van externe partijen. Hij put hierbij uit zijn ervaring op het gebied van Secure Software Developement, Security Operations en Penetratie Testen.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Technology

Titel: De veiligheidscultuur op security gebied

Locatie: -

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Xebia

In deze sessie gaat Carlo in op de risico’s op het gebied van cybersecurity, het belang om ze beter te begrijpen, de verschillen tussen overeenkomsten met fysieke risico’s én vooral: waarom je niet alleen op security specialisten moet rekenen om je bedrijf goed te beveiligen!


Carlo is een Security Coach bij Xebia. Vanuit die rol help hij bedrijven om zelfstandig te worden op het gebied van informatiebeveiliging. Dit doet hij door kennis intern in de organisatie geborgd te krijgen in plaats van afhankelijk te blijven van externe partijen. Hij put hierbij uit zijn ervaring op het gebied van Secure Software Developement, Security Operations en Penetratie Testen.

Meer informatie
Johan de Kruijf
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Finance

Titel: Weerstandsvermogen als heilige graal?

Locatie: -

Organisatie: Voor Raad & Bestuur

Welk risico neemt u bij een weerstandsratio van tenminste 1,0?

Als de weerstandsratio van uw gemeente boven 1,0 ligt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over lastige vragen van toezichthouders. Laten we in gesprek gaan. Waar ligt nu echt de grens van wat u accepteert of niet. Kortom wat is uw risk-apetite en bent u ècht in control?  

Dr. Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar be- en aansturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Vanuit bedrijfseconomisch en juridisch perspectief kijkt hij naar doelmatigheid en doeltreffendheid maar ook naar de houdbaarheid van taakuitvoering voor zowel de opdrachtgever als de eigenaar van de organisatie.

Meer informatie
Jeroen Sempel
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Finance

Titel: RENDEMENT VERSUS RISICO IN PROFIT EN NON-PROFIT

Locatie: 

Organisatie: Universiteit Twente & Jeroen Sempel Finance & Innovation

U zou verwachten dat hoge risico's gepaard gaan met hoger rendementen en dat lage risico's gepaard gaan met beperkte rendementen.

Voor veel bedrijven blijkt dit niet te kloppen. En ook in de non-profit blijken organisaties het lastig te vinden hier handen en voeten aan te geven. 

Welke sectoren nemen al jarenlang enorme risico's terwijl de rendement structureel achterblijven? Zijn er bedrijven die met lage risico's structureel hoge rendementen weten te behalen? En wat doen non-profit organisaties met de toegenomen risico's die zij op zich af zien komen? 

In deze workshop maken we een boeiende rondgang in de wereld van rendement-risicoprofielen van allerhande organisaties.


Jeroen Sempel ontwikkelt maatwerktrainingen voor een brede groep opdrachtgevers, waaronder Booking.com, Exact Business Software, VINCI Energies NL, TSM Business School, Boskalis, Heijmans en Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast adviseert hij op terreinen als financieel management, planning & control en de vertaling van innovatiestrategie in meetbare financiële performance. Jeroen is voor een dag per week als docent verbonden aan de Universiteit Twente.

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Finance
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Finance
Arie de Wild & Ellen Gehner
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Finance

Titel: Risk Appetite en Financial Resilience

Locatie: 

Inleiders: Arie de Wild & Ellen Gehner

Organisatie: Hogeschool Rotterdam & Provincie Zuid-Holland


Risk Appetite en Financial Resilience

Hoe beïnvloedt de bereidheid van een organisatie risico te nemen haar financiële veerkracht? De

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worstelden met deze vraag, in het bijzonder in

relatie tot het provinciale infrastructuurinvesteringsprogramma. In 2017 verleende de provincie aan

het Kenniscentrum Business Innovation de opdracht een risicoafwegingskader te ontwerpen met

daarin de risicomatrix als centrale component. Het kenniscentrum paste in samenwerking met een

groep ambtenaren van de provincie een innovatieve methode toe aan de hand waarvan de

Gedeputeerde Staten kunnen bepalen welke risicohouding men wil aannemen. Gedurende het

ontwerpproces werd de ambtenaren gevraagd de ernst van financiële verliezen uit te drukken in een

getal dat de pijn van dit verlies weergeeft. Dit resulteerde in een pijncurve die visualiseert of de

risicohouding van een organisatie risicomijdend, -neutraal of -zoekend is. Aan de hand van deze

pijncurve voorgesteld door de ambtenaren werd een eerste ontwerp van de risicomatrix bepaald. De

pijncurve kan tevens worden gebruikt om te bepalen hoeveel weerstandsvermogen een organisatie,

uitgaande van haar risicohouding, dient aan te houden.

In deze presentatie laten wij zien hoe de pijncurve wordt bepaald. Vervolgens wordt getoond hoe

deze de risicomatrix beïnvloed. Ten slotte leggen wij met rekenvoorbeelden uit hoe aan de hand van

de pijncurve het weerstandsvermogen wordt bepaald.


Arie de Wild is lector Risicomanagement en gedrag bij Kenniscentrum Business Innovation en is in

2013 gepromoveerd met het proefschrift Unraveling Risk Appetite. Mary Ann Mooiman is Senior

Financieel Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland en trekker van het ontwerpproject voor

de risicomatrix. Maarten Weers is programmamanager Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en

beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer.


Ellen Gehner is Senior Financieel Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het risicomanagement binnen de organisatie.Hiervoor was zij werkzaam bij AT Osborne als adviseur op het gebied van risico- en kwaliteitsmanagement en audits & evaluaties binnen de afdelingen Huisvesting & Vastgoed en Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu. In 2008 Is Ellen gepromoveerd op haar proefschrift 'Knowingly taking risk; investment decision making in real estate development' dat zich richt op het nemen van investeringsbeslissingen onder risico bij projectontwikkelaars.

Meer informatie
Henk Kroon & Marc Westerhof
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Finance

Titel: Titel volgt nog

Locatie: -

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam & Westerhof advies

Meer informatie
Erfan Hoseini
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: HOE BEPAALT U OF UW PROJECT RISICOVOLWASSEN IS?

Locatie: -

Organisatie: TU Delft 
‘Hoe kunnen we risicomanagement in een project verbeteren?’ Wij hebben op de TU Delft een model ontwikkeld dat wij het Generic Risk Maturity Model (GRMM) noemen – een risicovolwassenheidsmodel. Het GRMM helpt met identificeren van zwakke punten in  risicomanagement. We laten resultaten zien van het gebruik van het GRMM in verscheidende projecten.
 
Erfan Hoseini, geboren in 1987, is een promovendus aan TU Delft en hij doet onderzoek naar risicomanagement bij Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  Hij kijkt in zijn onderzoek, onder andere, naar het percentage van risicoreservering in elke fase, type geïdentificeerde risico’s en opgetreden risico’s, en verbetering van risicomanagement van infrastructurele projecten. 

Meer informatie
Peter Dieleman & Pieter Terlouw
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Workshop voorspellen van uitloop IT projecten

Locatie: TBA

Inleider: Peter Dieleman & Pieter Terlouw 

Organisatie: Universiteit Twente


Het is bekend dat IT projecten vaak uitlopen zowel in tijd als in kosten. Te vaak worden ze halverwege gestaakt. Het gaat om verliezen van honderden miljoenen €’s per jaar. Het probleem is hardnekkig; het bestaat al meer dan 50 jaar. Binnen het programma Master Risico Management (MRM) van Professional Learning & Development (PLD) is in de afgelopen jaren een model ontwikkeld waarmee deze uitloop voorspeld kan worden voordat het project gestart is en zelfs voordat het geaccordeerd is.

De tijduitloop voorspellingen zijn accuraat binnen een bandbreedte van 10 % met een gemiddelde van circa 5 %. De kostenuitloop voorspellingen zijn correct binnen een bandbreedte van 20 % met

een gemiddelde van circa 8 %. Het model is getest binnen een Nederlands miljarden concern. De bovengenoemde waarden zijn daar gevonden.

Het model is eenvoudig te hanteren en dat zal in de workshop worden toegelicht door twee van de drie ontwikkelaars. Deelnemers kunnen twee of meer maatgevende afgeronde projecten uit hun omgeving meenemen naar de workshop. Eén ervan zal gebruikt worden om het model voor hun bedrijf te kalibreren; het tweede kan gebruikt worden om de toepasbaarheid in hun bedrijf te toetsen. Van die projecten moet de oorspronkelijke tijdplanning en kostenraming bekend zijn en de echte looptijd en kosten. Zodoende zijn de beide uitloopfactoren dan bekend. Tijdens de workshop en daarna is er volop de gelegenheid om met de twee ontwikkelaars vangedachten te wisselen of verdere toelichting te krijgen.

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Operations & Safety
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Operations & Safety
Michael Lansbergen
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: De rollercoaster of behaviour

Locatie: -

Organisatie:  ZGT / Saxion Hogeschool

The rollercoaster of behaviour’ ( variety of behaviour needed for change )veerkracht duidt op een veranderproces welke een variatie van competenties vraagt om het gewenste effect te verkrijgen. In een prikkelende workshop wordt vanuit leertheorie, persoonskenmerken en regelkringen en praktische inzichten verkregen om in organisatisch zowel strategisch, tactisch als operationeel met risicobeheersing aan te slag te gaan. Een perspectief vanuit inhoud, proces en gedrag.

Meer informatie
Peer Reinhard
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Titel volgt nog

Locatie: -

Organisatie: iCOLOGIQ

Meer informatie
Maarten Hoekstra
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Hoe we goed gedrag kunnen stimuleren door aan broccoli te denken

Organisatie: ABN AMRO

Is het voldoende om mensen regels te geven als je wilt dat ze zich gedragen? Regels geven ons antwoorden, maar wat als niemand zichzelf de juiste vragen stelt? Is het mogelijk om altijd alert te zijn op risico's? Wat als regels geen duidelijkheid geven over wat ik moet doen?

In mijn sessie zal ik dit soort vragen behandelen aan de hand van twee metaforen, waaronder die van de broccoli.


Mijn werk bestaat uit het helpen van bankiers om het goede te doen, voor de goede redenen. Ik doe

dat doormiddel van relevante en menselijke compliance- integriteitstrainingen en awareness

initiatieven. Ik wil de compliance functie omdenken en effectievere middelen bouwen om ‘het

goede’ te ondersteunen in menselijke interactie en besluitvorming.

Meer informatie
Bob Veenvliet & Coen Boschker
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Risk Management in de praktijk

Locatie: -

Organisatie: Icologiq

Sprekers: Bob Veenvliet & Coen Boschker

Icologiq is expert op het gebied van processen digitaliseren. In deze presentatie wordt aangegeven hoe met een geïntegreerde QHSE-softwareoplossing, Risk Management in de praktijk gebracht wordt. Van lokale oplossingen en spreadsheets, naar één betrouwbare transparante Enterprise oplossing. Waar ook ter wereld inzetbaar en configureerbaar om processen te delen en culturen te overbruggen. De inzet van Icologiq software, leidt dan ook niet tot IT-projecten, maar veranderingsprocessen die door uw medewerkers vanaf het begin gedragen worden. Er zullen praktijkvoorbeelden worden gedeeld van hoe organisaties op een effectieve manier omgaan met strategische, tactische en operationele risico’s.


Bob Veenvliet werkt vanaf 1 april 2015 als Consultant bij Icologiq. Icologiq is een organisatie die zich richt op het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen.

Hij wordt ingezet bij diverse projecten, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijk aspect van het werk vormen. Hij heeft ruime ervaring met implementaties, inrichting en het geven van trainingen van onze producten.

Bob heeft de opleiding Integrale Veiligheidskunde gevolgd aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Momenteel volgt hij de MoSHE opleiding aan de TU Delft


Coen Boschker is werkzaam als Senior Business Consultant bij Icologiq. Coen begeleidt de implementatie en optimalisatie van de oplossingen die Icologiq biedt voor het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen van organisaties. Governance, Risk en Compliance management zijn thema’s die hierbij een grote rol spelen. Coen heeft een masteropleiding Informatiekunde gevolgd aan de Universiteit Utrecht, waarmee hij een achtergrond heeft in zowel de technische als menselijke kant van IT.

Meer informatie
Pieter van Gelder
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Increasing Safety Levels in Rail Transport 

Locatie: -

Inleider: Pieter van Gelder

Organisatie: TU Delft

Rail transport is one of the safest transportation modes. However, accidents, despite being sporadic events, might result in major consequences. In many countries, rail operations are mainly carried out by private railway operators, while the rail infrastructure is managed by public utility companies. Public/private companies, responsible for the rail network, focus on maintaining and improving the efficiency and effectiveness of rail operations by adopting more effective safety measures (e.g. train protection systems, signalling systems, etc). This presentation will present an optimization model with the aim to support railway infrastructural managers with optimizing their investments in safety systems and to quantify the expected risk reduction in their networks.  The developed model can be used as a simulation tool to support and/or influence public authorities when allocating priorities on different projects and to make public investments more effective.


Prof. dr. ir. P.H.A.J.M. van Gelder is Professor of Safety and Security Science and Director of the TU Delft Safety and Security Institute. His  area of research is on developing risk management methodologies for reliable, secure and safe design in socio-technical domains. Van  Gelder is based at the Faculty of Technology, Policy and Management of TU Delft.

Meer informatie
Michael Lansbergen
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: De rollercoaster of behaviour: Over de ingrediënten van succesvolle verbeterteams (Vervolg)

Locatie: TBA

Inleider: Michael Lansbergen

Organisatie: ZGT / Saxion Hogeschool

The rollercoaster of behaviour’ ( variety of behaviour needed for change )veerkracht duidt op een veranderproces welke een variatie van competenties vraagt om het gewenste effect te verkrijgen. In een prikkelende workshop wordt vanuit leertheorie, persoonskenmerken en regelkringen en praktische inzichten verkregen om in organisatisch zowel strategisch, tactisch als operationeel met risicobeheersing aan te slag te gaan. Een perspectief vanuit inhoud, proces en gedrag.

Meer informatie
Bob Veenvliet & Coen Boschker
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Risk Management in de praktijk

Locatie: -

Organisatie: Icologiq

Sprekers: Bob Veenvliet & Coen Boschker

Icologiq is expert op het gebied van processen digitaliseren. In deze presentatie wordt aangegeven hoe met een geïntegreerde QHSE-softwareoplossing, Risk Management in de praktijk gebracht wordt. Van lokale oplossingen en spreadsheets, naar één betrouwbare transparante Enterprise oplossing. Waar ook ter wereld inzetbaar en configureerbaar om processen te delen en culturen te overbruggen. De inzet van Icologiq software, leidt dan ook niet tot IT-projecten, maar veranderingsprocessen die door uw medewerkers vanaf het begin gedragen worden. Er zullen praktijkvoorbeelden worden gedeeld van hoe organisaties op een effectieve manier omgaan met strategische, tactische en operationele risico’s.


Bob Veenvliet werkt vanaf 1 april 2015 als Consultant bij Icologiq. Icologiq is een organisatie die zich richt op het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen.

Hij wordt ingezet bij diverse projecten, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijk aspect van het werk vormen. Hij heeft ruime ervaring met implementaties, inrichting en het geven van trainingen van onze producten.

Bob heeft de opleiding Integrale Veiligheidskunde gevolgd aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Momenteel volgt hij de MoSHE opleiding aan de TU Delft


Coen Boschker is werkzaam als Senior Business Consultant bij Icologiq. Coen begeleidt de implementatie en optimalisatie van de oplossingen die Icologiq biedt voor het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen van organisaties. Governance, Risk en Compliance management zijn thema’s die hierbij een grote rol spelen. Coen heeft een masteropleiding Informatiekunde gevolgd aan de Universiteit Utrecht, waarmee hij een achtergrond heeft in zowel de technische als menselijke kant van IT.

Meer informatie
Martine Hesselink & Dennis Karakoç
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel en info volgt:

Inleiders: Martine Hesselink & Dennis Karakoç

Organisatie: Stress Centrum

Marlies Ypma
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: Hoe maak je het aantrekkelijk voor het topmanagement om over risico's te praten?

Locatie: Carré 3H

Inleider: Marlies Ypma

Organisatie: Auditdienst Rijk (ADR)


In de praktijk van de rijksoverheid ziet Marlies Ypma dat risicomanagementadviseurs vaak een vrij zwakke verbinding hebben met het topmanagement. En de relatie bepaalt hoe hard je kunt lopen als adviseur. Hoe versterk je deze relatie en word je een adviseur met impact? Marlies Ypma deelt haar ervaringen als programmaleider risicomanagement bij de Auditdienst Rijk (ADR) en facilitator van risicosessies met bestuursraden en directieteams. Zij is ook organisatiecultuur- en gedragsonderzoeker bij de ADR en daarnaast managementcoach via de Algemene Bestuursdienst.

Meer informatie
Margôt Kuttschreuter
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Human

Titel: Risicocommunicatie via sociale media

Locatie: TBA

Inleider: Magôt Kuttschreuter

Organisatie: Universiteit Twente

Delighted 2B speaking on #social_media and #risk & #resilience at #RiskFest 2018 @ UT. Pls come if U want 2 know more about social media #use #content #effects #effectiveness #opportunity re risk & resilience. #InDutch. Hope 2CU

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: TBA

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van crisismanagement. U speelt de burgemeester van de gemeente Trouveen. U wordt op een zomerse dag geconfronteerd met een groep neonazi’s die uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?


Er zijn twee sessies in het programma voor het kennismaken met de Risk Managament Game, te weten: 12.00 uur en 15.45 uur.

Voor deelname aan deze sessies wordt u gevraagd zich om 11.40 uur of 15.25 uur te melden bij de receptie van het Festival.

De locatie voor de Simulatie is elders op het Universiteitsterrein, hetgeen betekent dat u samen met de moderator naar de juiste locatie zal worden begeleid.

Meer informatie
Leo Custers
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: 

Locatie: -

Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie
Miriam de Graaff
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: De ethische kanten van innoveren

Locatie: TBA

Inleiders: Miriam de Graaff

Organisatie: KreOs

Bezig met innovatie? Stimuleer je creativiteit en nieuw denken in jouw organisatie? Dan is deze workshop wat voor jou! In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met de analyse van veelgebruikte innovatiestrategieën en hun ethische dimensies. Als het mogelijk is, is het dan ook goed? Zijn alle partijen goed in kaart gebracht en houden we het economisch belang in balans met welzijn van medewerkers en maatschappelijk belang? De deelnemers maken een begin met het reflecteren op de eigen werkcontext: welke innovatiestrategieën passen wij toe en hebben we oog voor de ethische kant?

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Human
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Human
Hilko de Boer
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Human

Titel: Van hokjes naar puzzelstukjes

Locatie: TBA

Inleider: Hilko de Boer

Organisatie: Finolia

Een groot risico is het niet optimaal inzetten van human talent. Talenten blijven onbenut en er lekt onnodige energie weg. In deze proeverij ontdek je op een onderzoekende, op samenwerking gerichte methodiek hoe je anders naar jezelf én elkaar leert kijken. Leer van binnenuit te bewegen en te veranderen!


Hilko de Boer is co-auteur van het managementboek ‘Ja zeggen Ja doen. Organisatie verandering van binnenuit.’
www.jazeggenjadoen.nl

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: TBA

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van crisismanagement. U speelt de burgemeester van de gemeente Trouveen. U wordt op een zomerse dag geconfronteerd met een groep neonazi’s die uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?


Er zijn twee sessies in het programma voor het kennismaken met de Risk Managament Game, te weten: 12.00 uur en 15.45 uur.

Voor deelname aan deze sessies wordt u gevraagd zich om 11.40 uur of 15.25 uur te melden bij de receptie van het Festival.

De locatie voor de Simulatie is elders op het Universiteitsterrein, hetgeen betekent dat u samen met de moderator naar de juiste locatie zal worden begeleid.

Meer informatie
Martine Hesselink & Dennis Karakoç
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Human

Titel: HET GROOTSTE RISICO VOOR UW ORGANISATIE? STRESS!

Locatie: -

Inleiders: Martine Hesselink & Dennis Karakoç

Organisatie: Stress Centrum

1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Weet u welke risico's de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 

Meer informatie
Robert 't Hart
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: COMPLIANCE: RISK APPETITE STATEMENT

Locatie: -

Organisatie: Naris

 Voor veel directies/besturen staan de compliance risico’s steeds hoger op de agenda. Niet gek als je bedenkt dat de penalty’s hoger worden, het imago risico sterker. En bovendien veel compliance versplinterd is en elkaar tegenspreekt. Door je risk appetite op wet- en regelgeving aan te geven bepaal je je prioriteiten. Ga je inderdaad voor een 10 op de AVG of is wellicht een 7 ook goed genoeg.
In deze sessie neemt Robert ’t Hart (auteur No Risk No Fun en docent aan de Universiteit Twente) , een van huis uit risico nemende jurist, jullie mee in dit gedachtengoed.

Edwin Martherus
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: De mentale resilience van mensen

Locatie: TBA

Inleider: Edwin Martherus

Organisatie: Gorisk

Mentale weerbaarheid verklaart waarom mensen onder dezelfde omstandigheden anders reageren op stressoren (lees risico’s en kansen). Het is een gedragselement, geen persoonlijkheidskenmerk en is daarom door coaching en training uitstekend te ontwikkelen. Rondom dit thema zijn leuke actieve workshops te bedenken. Als coach (mijn andere leven naast risk professional) ben ik hier mee bezig in de praktijk. Tenslotte is gedrag van mensen het grootse risico.

Eelco de Groot
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: CEO dilemma sociaal risicomanagement

Locatie: -

Organisatie: TU Delft

(Let op: Dit is een vervolg op de sessie hier voorafgaand) Na een korte inleiding Sociaal Risico Management spelen we de Serious Game “CEO burgerparticipatie dilemma” om te begrijpen waarom nog steeds vaak wordt gekozen voor het laat informeren van omwonenden bij grootschalige controversiële infrastructurele en energie(transitie)projecten, waardoor draagvlakrisico’s ontstaan.

Meer informatie
Jelle Vos
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Human

Titel: Werken aan de schaduwkant van leiderschap loont!

Locatie: -

Organisatie: Jelle Vos Coaching

'De Schaduwkant van Leiderschap’ gaat over ‘derailers’: gedragspatronen die u bijvoorbeeld laat zien onder druk. Uw gedrag kan dan contraproductief worden, met vaak (sterke) impact op uw effectiviteit of reputatie. Hoe ziet die schaduwkant eruit? Hoe ontstaat ze? Hoe ga ik ermee om?

Meer informatie
Eelco de Groot
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Human

Titel: CEO dilemma sociaal risicomanagement

Locatie: -

Organisatie: TU Delft

(Let op: Bestaat uit 2 sessies van 45 minuten) Na een korte inleiding Sociaal Risico Management spelen we de Serious Game “CEO burgerparticipatie dilemma” om te begrijpen waarom nog steeds vaak wordt gekozen voor het laat informeren van omwonenden bij grootschalige controversiële infrastructurele en energie(transitie)projecten, waardoor draagvlakrisico’s ontstaan.

Meer informatie
Martin Moree
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Human

Titel: Lessons learned van de implementatie van een Risk- en controlframework.

Locatie: -

Inleiders: Martin Moree

Organisatie: Rabobank

Bij veel bedrijven heeft de afgelopen jaren een (her)inrichting van een risk & control framework plaatsgevonden. Onder meer veranderende marktomstandigheden en toezichteisen maakte dat noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat nog een lastige uitdaging, zeker bij grotere (matrix)organisaties. In deze workshop gaan we in op knelpunten en valkuilen, maar vooral ook op wat een goede implementatie oplevert.

Meer informatie
Robert Taen
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Human

Titel: High Reliability Organizing (HRO) - Risk & resilience management en cultuurverandering

Locatie: -

Organisatie: Apollo13Consult

Meer informatie
Jonathan van den Bosch
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Data

Titel: Titel volgt nog (vervolg)

Locatie - 

Organisatie: Oodit

Meer informatie
Jonathan van den Bosch
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Data

Titel: Titel volgt nog

Locatie - 

Organisatie: Oodit

Meer informatie
Maurice van Keulen
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Data

Titel: Interactieve workshop

Locatie: -

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Fiona van der Burgt
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Data

Titel: Climate data for weather risk & resilience

Locatie: - 

Organisatie: Weather Impact

Meer informatie
Cristin Seifert
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Data

Titel: INTERACTIEVE WORKSHOP DATA ANALYTICS

Locatie: -

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Drink & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Data
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Data
Erwin Folmer
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Data

Titel: Het Geo platvorm van de Toekomst

Locatie: -

Inleider: Erwin Folmer

Organisatie: Universiteit Twente

Het Kadaster ontwikkelt een state of the art data platform waarmee datasets als “linked data” worden aangeboden. Welke kansen en risico’s brengt dit met zich mee?

Erwin Folmer leidt de innovatie rond het Kadaster Data Platform. Met dit dataplatform wordt data conform Linked Data en APIs gepubliceerd. Daarnaast is Erwin werkzaam als Research Associate aan de Universiteit Twente. Voor 5 jaar is hij ook trekker geweest van het Platform Linked Data Nederland.

 

In deze bijdrage zal Erwin achtergrond verschaffen waarom Kadaster de ontwikkeling van een nieuw data platform is gestart, en daarnaast meenemen in de nieuwe toepassingsmogelijkheden die het data platform biedt. Voorbeelden daarvan zijn queries, data stories, een facet browser, integratie met BI tools tot aan 3D visualisaties.

Meer informatie
Henk Doeleman
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Data

Titel: Minder risico's met een meer data-gedreven strategie

Locatie: TBA

Inleiders: Henke Doeleman & Robin Hoogervorst

Organisatie: Universiteit Twente

In de workshop worden de ontwikkelingen en kansen die zijn ontstaan voor het gebruik van data voor strategieontwikkeling kort geschetst. Aan de hand van concrete cases laten we zien hoe Data-kompas als nieuwste spin off van de Universiteit Twente opdrachtgevers heeft geholpen bij de eerste stappen op het gebied van data-gedreven strategie- en besluitvorming. In de interactieve presentatie worden de deelnemers geprikkeld en bevraagd op de mogelijkheden voor hun eigen organisatie. Robin Hoogervorst Msc is afgestudeerd van Computer Science aan de Universiteit Twente en is expert op het gebied van data en data software. Hij laat u zien wat er mogelijk is met de nieuwste data science technieken door deze te combineren met slimme software innovaties. Zijn passie om IT ook voor non-it'ers zo toegankelijk mogelijk te maken maakt het ook voor u mogelijk om met data aan de slag te gaan.
Dr. Henk Doeleman is datastrateeg en management consultant bij Data-Kompas. Zijn jarenlange ervaring als management consultant bij zowel Deloitte, TNO als RONT heeft hem veel expertise op strategisch management vlak gebracht. Momenteel is Henk zowel actief bij de gemeente Rheden als strateeg en als Senior research affiliate aan de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences, Universiteit Twente.

Meer informatie
Tatiana Filatova
Tijd:09:30 - 10:15
Tijdstip:MAIN STAGE

Titel: Tatiana Filatova 

Locatie: Waaier 1&2

Inleiders: Joop Halman & Mariëlle Stoelinga, Tatiana Filatova

Organisatie: Universiteit Twente 

Ortwin Renn
Tijd:16:45 - 17:30
Tijdstip:MAIN STAGE

Titel: Strategieën vergroten weerstand organisaties & samenleving

Locatie: Waaier 1&2

Inleider: Ortwin Renn

Organisatie: Universiteit van Stuttgart

Professor Ortwin Renn zal in zijn keynote een duidelijke relatie leggen tussen risicomanagement en resilience. Hij zal hierbij ingaan op de mogelijkheden die specifieke risicomanagement strategieën bieden om het weerstandsvermogen (de resilience) binnen organisaties en de samenleving als geheel te vergroten. De essentie is het vergroten van het vermogen om effectiever om te kunnen gaan met complexe en moeilijk voorspelbare gebeurtenissen en veranderingen.

Meer informatie
Inloop en Check-In
Tijd:09:00 - 09:30
Tijdstip:MAIN STAGE

U kunt zich registreren bij binnenkomst in gebouw de Waaier. Carla, Jacqueline en het team verwelkomen u graag en verzorgen de registratie van uw online aanmelding. Heeft u vragen, arriveert u eerder of later, laat het ons weten via professional-learning@utwente.nl

Lunchbreak
Tijd:12:45 - 13:30
Tijdstip:MAIN STAGE

Van 12:45 tot 13:30 zal er een heerlijke lunch klaar staan

Meer informatie
Douglas Orton & Kari O'Grady
Tijd:13:30 - 14:15
Tijdstip:MAIN STAGE

Titel: "Twelve Resilience Leadership Skills in the 2010 Haiti Earthquake"

Locatie: Waaier 1&2

Inleider: Douglas Orton & Kari O'Grady

Organisatie: Center for Trauma Studies and Resilience Leadership

The co-founders of the Center for Trauma Studies and Resilience Leadership leverage their research on the 2010 Haiti Earthquake to review twelve resilience leadership skills – leadership, structure, culture, strategy, change, decision-making, learning, sensemaking, collaboration, strategizing, improvisation, and resilience – critical to effective anticipating, sense-losing, improvising, sense-remaking, and renewing during cosmology episodes.

Meer informatie