Risk & Resilience Festival

Risk & Resilience Festival

Koop hier uw tickets
Neem collega's of medestudenten mee.
X

Risk & Resilience Festival 2018

Tijdstip
Martin Kuijpers & Wouter Slob
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Strategy

Titel: Trias Aquatica

Locatie: TBA

Inleiders: Martin Kuijpers & Wouter Slob

Organisatie: PRIMO

Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Strategy
Piet Klop
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Business Control in het sociale domein bij gemeenten

Locatie: TBA

Inleider: Piet Klop

Organisatie: Public Values

Het onderwerp van het congres is resilient, veerkrachtig. Piet zal een aantal concrete mogelijkheden de revue laten zien hoe de publieke sector veel veerkrachtiger kan worden door multidisciplinair samen te werken en kennis te delen. U kunt met zijn adviezen en tips thuis direct aan de slag!

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Strategy
Rykele Betten
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Strategy

Titel: Risico- en continuïteitsmanagement, combineren met een vooruitblik op de toekomst

Locatie: TBA

Inleider: Rykele Betten

Organisatie: Continuum

Meer informatie
Rene Scheerman
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Change & Risk

Locatie: TBA

Inleider: Rene Scheerman

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam

Meer informatie
Peter Boorsma
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Big Data & risk forecasting

Locatie: TBA

Inleiders: Peter Boorsma & Geert Haisma

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Jack Kruf
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Strategy

Titel: From Global to Local

Locatie: TBA

Inleider: Jack Kruf & Ronny Frederickx

Organisatie: PRIMO

Meer informatie
Martin van Staveren
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Strategy

Titel: VAN RISICOMANAGEMENT NAAR LEIDERSCHAP

Locatie: TBA

Inleider: Martin van Staveren

Organisatie: Universiteit Twente/VSRM

Effectief omgaan met Risk & Resilience vraagt om niets minder dan leiderschap. Specifieker: het vereist risicoleiderschap. Waarom? Wat is het? Hoe werkt risicoleiderschap in de praktijk? Drie ongebruikelijke en spannende vragen, die veel verder gaan dan risicomanagement. We verkennen deze vragen met één methode, die 2500 jaar jong is: De Socratische Dialoog. Gaat u óók in dialoog, over risicoleiderschap?

Meer informatie
Raymond Slot
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Strategy

Titel: Enterprise Risk & Security Architectuur

Locatie: TBA

Inleiders: Raymond Slot

Organisatie: Hogeschool Utrecht

Meer informatie
Holger Schiele
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Strategy

Titel: Supply Risk: Het risico en "tweede klasse" klant te zijn

Locatie: TBA

Inleider: Holger Schiele

Organisatie: Universiteit Twente

Wat gebeurt, als een leverancier in principe leveren kan, maar de klant van minder belang is, dan anderen? En “strategisch leverancier risico” werd duidelijk: de tweede classe klant krijgt minder diensten of helemaal geen product. Dit is een probleem, bv. In moment van groei economie. Hier gaan wij discussiëren hoe strategische leveranciersrisicos kunnen worden geidentificieert en wat er tegen kan worden gemaakt.”

Meer informatie
Monica de Wit
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Strategy

Titel: Zonder business continuity management geen resilience

Locatie: TBA

Inleiders: Monica de Wit

Organisatie: Business Continuity Institute (BCI)

Meer informatie
Marcel Boogers
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Strategy

Titel: Vuurwerkdialoog Enschede: risk & resilience in de omgang met vuurwerk en in het versterken van democratie.  

Locatie: TBA

Inleiders: Marcel Boogers & Franziska Eckardt

Organisatie: Universiteit Twente

Afgelopen jaar is in Enschede een G1000-burgertop gehouden waar 600 gelote inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders met elkaar een dialoog hebben gevoerd over het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. De Enschedese vuurwerk-G1000 heeft uiteindelijk geleid tot een burgerbesluit over de omgang met vuurwerk, dat door de gemeenteraad is overgenomen. In onze presentatie gaan we dieper in op deze innovatieve vorm van burgerparticipatie. Wat is de betekenis van dit instrument om burgers actief te betrekken bij ingewikkelde stedelijke beleidsbeslissingen?

Meer informatie
Joop der Weduwen
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: "vogelvrij verklaard"; het arbeidsrecht van de ZZP'er

Locatie: TBA

Inleider: Joop der Weduwen

Organisatie: Juridisch Eerste Hulp bij Ondernemen

De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe. Er zijn meer freelancers dan ooit. Wat zijn echter de risico’s als je een freelancer inhuurt? Wat zijn de risico’s als je jezelf als freelancer wilt verhuren?

Dat is het thema voor elke opdrachtgever, zijn HR afdeling en in feite ook al degenen die rond deze partijen adviseren en/of hun boterham verdienen. Dat is nu zo, dat was de afgelopen jaren zo en dat blijft voorlopig ook nog wel zo.

Waarom eigenlijk en hoe kun je er toch je weg in vinden.

In hoeverre helpen de regels die er zijn, je als opdrachtgever om te bepalen of je een freelancer zorgenvrij kunt inhuren? Helpt een nieuw begrip dat door de regering is gelanceerd, als ‘kwaadwillend’ om opdrachtgevers, freelancers en al hun adviseurs beter om te gaan met de risico’s?

Is de freelancer en misschien ook zijn opdrachtgever vogelvrij verklaard?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en indien mogelijk ook ingebrachte casus posities van de deelnemers, behandelen we de historie van het inschakelen van freelancers in Nederland, de huidige stand van zaken in wet en regelgeving en een vooruitblik naar wat er op ons afkomt.

Na bijwoning van deze sessie begrijp je waarom compliance bij inschakeling van freelancers soms erg weerbarstig is. Begrip is de eerste stap op weg naar het vinden van een oplossing.

Christian Huiskes
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: recente ontwikkelingen bestuursaanprakelijkheid

Locatie: TBA

Inleider: Christian Huiskes

Organisatie: Kienhuis Hoving

Rob van Esch & Lesley Fisscher
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: Bestaat er zoiets als juridisch risicomanagement?

Locatie: TBA

Inleiders: Rob van Esch & Lesley Fisscher

Organisatie: Advocatenkantoor Banning 

Eric Verhelst
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Legal & Compliance

Titel: Eerste indrukken van de invoering van de AVG

Locatie: TBA

Inleider: Eric Verhelst

Organisatie: Advocaat te Markelo

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Legal & Compliance
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Legal & Compliance
Pauli van Oort
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Resilience

Titel: Veerkrachtig (‘resilient’) organiseren met FRAM

Locatie: TBA

Inleider: Pauli van Oort

Organisatie: RONT

FRAMWORKS: een frisse kijk op veerkrachtig (‘resilient’) organiseren. FRAM staat voor 'Functional Resonance Analysis Method (FRAM)'. In deze workshop maakt u kennis met de kracht van FRAM: het visualiseren van een proces ‘as-done’ op de werkvloer middels waarderende dialoog, als basis voor praktijkgerichte procesverbetering. ‘The profit is in the process’.

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Resilience
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Resilience
Tom Brabers
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Resilience

Titel: De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise

Locatie: TBA

Inleider: Tom Brabers

Organisatie: Upside of Risk


De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise. In de complexe samenleving van tegenwoordig lijken samenwerking en outsourcing de norm in plaats van de uitzondering. Bijvoorbeeld om weerbaarder maar ook wendbaarder te zijn. Maar hebben de samenwerkingspartners wel de capaciteiten, awareness en intrinsieke motivatie om dezelfde veiligheidsnormen te hanteren? En hoe ga je hier als organisatie mee om? Tom Brabers is voormalig Head of Global Security voor Geodis Freight Forwarding en tegenwoordig werkzaam als security strateeg. Zijn professionele en academische fascinatie ligt bij de Extended Enterprise, en graag gaat hij met het publiek in gesprek over de uitdagingen die deze met zich meebrengt. 

Genootschap voor Risicomanagement
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Resilience

Titel: Presentaties genomineerden risk management studie award 2018

Locatie: TBA

Inleider: Arie de Wild

Organisatie: Genootschap voor Risicomanagement

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren heeft het Genootschap voor Risicomanagement de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen. Hier zullen de genomineerden voor de risk management award 2018 presenteren. 


Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor, stuur het resultaat dan voor 31 augustus 2018 op naar het secretariaat van het GvRM: info@gvrm.nl


Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de Award.

De jury zal drie werken nomineren voor de Risk Management Studie Award 2018 die het meest voldoen aan de criteria:

Originaliteit

Professionaliteit

Praktische toepasbaarheid


De nominaties worden in september 2018 bekendgemaakt. De drie genomineerden zullen hun werk presenteren op het Risk & Resilience Festival  (http://utwente.nl/risk-festival). Vervolgens zal op dit door de Universiteit van Twente en het GvRM georganiseerde festival de jury de winnaar van de Risk Management Studie Award bekend zal maken. De winnaar ontvangt een tastbare herinnering, een oorkonde en een eervolle vermelding op de website van het GvRM. Genomineerden en winnaars kunnen de Award vermelden op hun CV en de betrokken hogeschool, universiteit of organisatie komt positief in de publieke belangstelling.


Meer informatie op de website van GVRM

Meer informatie
Arnoud Molenaar
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Resilience

Titel: Resilient Rotterdam: Inspiratie voor het werken aan toekomstbestendige steden

Locatie: TBA

Inleider: Arnoud Molenaar

Organisatie: Gemeente Rotterdam

Rotterdam investeert in veerkracht en weerbaarheid van de stad, of te wel Resilience. Ik zal een beeld schetsen van de opgaven en de thema’s die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad. Dit alles is onderdeel van de Rotterdam Resilience Strategie, welke in 2016 is gelanceerd. Rotterdam maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van 100 Resilient Cities dat is geïnitieerd door de Rockefeller Foundation.  

Meer informatie
Rik van Reekum
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Technology

Titel: Octrooien, bezit en aansprakelijkeid?!

Locatie: TBA

Inleider: Rik van Reekum

Organisatie: Business Development & IP O3 Systems

Risicomanagement is bij grote, innovatieve bedrijven standaard onderdeel van de IP managementpraktijk en komt vooral tot uitdrukking in Freedom To Operate (of patent clearance). Dat aansprakelijkheidsbegrip is niet alleen van belang voor individuen en bedrijven die octrooien aanvragen, maar ook voor hen die dat niet doen, maar wel nieuwe technologieën gebruiken en ontwikkelen om geld mee te verdienen. De discussie over implicaties daarvan wordt geinitieerd aan de hand van een publiekelijk toegankelijke casebeschrijving van een Duitse startup op het gebied van ultra-filtratietechnologie met behulp van membranen (Watertreat, zoals hier in de regio Pentair X-flow).

Marianne Junger
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Technology

Titel: Social Engineering & Cyver Security 

Locatie: TBA

Inleider: Marianne Junger

Organisatie: Universiteit Twente

In cyber security social engineering is one of the most difficult problems. In this presentation I will review the studies on social engineering that we have been conducting in Twente and describe several interventions aiming to counter social engineering. We have had mixed success. I will discuss our findings in relation to the broader literature.

Meer informatie
Jord Warmink
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Technology

Titel: Presentatie multi-functional flood defence (openbaar)

Locatie: TBA

Inleiders: Jord Warmink & Studenten Civiele Techniek

Organisatie: Twente Water Centre - University of Twente

Multifunctional flood defences increasingly raise interest as robust solutions for flood risk mitigation around the world. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study several aspects of MFDs and designed the new village integrated into a climate dike. They will present their physical scale model of the study area near Kampen in an informal and interactive way.

Meer informatie
Aiko Pras
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Technology

Titel: Digital Independence

Locatie: TBA

Inleider: Aiko Pras

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Jord Warmink
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Technology

Titel: Nabespreking multi-functional flood defence (gesloten bijeenkomst)

Locatie: TBA

Inleiders: Jord Warmink & Studenten Civiele Techniek

Organisatie: Twente Water Centre - University of Twente

Multifunctional flood defences increasingly raise interest as robust solutions for flood risk mitigation around the world. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study several aspects of MFDs and designed the new village integrated into a climate dike. They will present their physical scale model of the study area near Kampen in an informal and interactive way.

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Technology
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Technology
Hans Heerkens
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Technology

Titel: Resilience & Risicogestuurd gedrag; kans of bedreiging? 

Locatie: TBA

Inleiders: Jos Lipmann & Hans Heerkens

Organisatie: EasyJet & Universiteit Twente

De wijze waarop automatisering in de luchtvaart enerzijds de veiligheid verhoogt maar aan de andere kant sommige maatregelen die zijn bedoeld om de veiligheid te verhogen, zoals fly-by-wire, gedrag uitlokken dat nieuwe risico’s geeft. Een soort omgekeerde resilliance: mensen zoeken bij verhoogde veiligheid nieuwe risico’s op (en luchtvaartmaatschappijen stellen hogere eisen aan bijvoorbeeld punctualiteit). In zekere zin zie je dat de menselijke eigenschappen die hem resillient maken ook leiden tot risicozoekend gedrag.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Technology

Titel: Workshop Cybersecurity: Denken als een aanvaller

Locatie: TBA

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Achmea

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Technology

Titel: Workshop Cybersecurity: Denken als een aanvaller

Locatie: TBA

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Achmea

Meer informatie
Roel Rijsewijk
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Technology

Titel: Van controle naar vertrouwen

Locatie: TBA

Inleider: Roel Rijsewijk

Organisatie: Deloitte

We leven in een wereld van totale transformatie, gedreven door technologie. Het is de dageraad van het informatie-tijdperk; alles gaat veranderen, we staan aan het begin en niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Het is allemaal onzeker. Deze onzekerheid kan leiden tot angst en verstarring.

De grootste uitdaging op dit moment van elke leider van een grote organisatie is hoe om te gaan met exponentiele veranderingen, onzekerheid en complexiteit. Ze staan aan het roer van een bureaucratie, een organisatievorm overgebleven uit het industriële tijdperk, die zeer robuust en heel goed is in ‘ efficiencies of scale’ maar absoluut niet kan omgaan met onzekerheid. Een organisatievorm die niet in staat is zich voortdurend en steeds sneller aan te passen aan grote veranderingen. De organisatie is niet agile genoeg. Ze hebben zelfs een woord voor deze existentiële angst: disruptie. Wat we nodig hebben is vertrouwen, weg van angst voor onzekerheid. Onzekerheid kan namelijk ook leiden tot hoop en optimisme; onzekerheid betekend namelijk een wereld van mogelijkheden.

We halen controle en vertrouwen vaak door elkaar heen. We proberen vertrouwen in instellingen te herstellen door meer regels en toezicht. Maar dat is geen vertrouwen, dat is geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Controle en vertrouwen zijn communicerende vaten. Je hebt omgevingen met veel controle en weinig vertrouwen en je hebt omgevingen met veel vertrouwen en weinig controle. En dat is logisch want wat is vertrouwen? Dat is de controle loslaten.

Meer informatie
Richard Bliek
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Technology

Titel: Resilience in a complex, ever changing IT landscape - state of art versus state of practice

Locatie: TBA

Inleider: Richard Bliek

Organisatie: ABN Amro

Meer informatie
Johan de Kruijf
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Finance

Titel: Weerstandsvermogen als heilige graal?

Locatie: TBA

Inleider: Johan de Kruijf

Organisatie: Voor Raad & Bestuur

Welk risico neemt u bij een weerstandsratio van tenminste 1,0?

Welk risico neemt u bij een weerstandsratio van tenminste 1,0?

Als de weerstandsratio van uw gemeente boven 1,0 ligt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over lastige vragen van toezichthouders. Laten we in gesprek gaan. Waar ligt nu echt de grens van wat u accepteert of niet. Kortom wat is uw risk-apetite en bent u ècht in control?  

Dr. Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar be- en aansturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Vanuit bedrijfseconomisch en juridisch perspectief kijkt hij naar doelmatigheid en doeltreffendheid maar ook naar de houdbaarheid van taakuitvoering voor zowel de opdrachtgever als de eigenaar van de organisatie.

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Finance
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Finance
Jeroen Sempel
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Finance

Titel: Financial risk management binnen de overheid en zorgsector

Locatie: TBA

Inleider: Jeroen Sempel

Organisatie: Universiteit Twente & Jeroen Sempel Finance & Innovation

Financieel risicomanagement binnen de overheid en non-profit brengt extra dimensies met zich mee. In het bedrijfsleven staat een bedrijfseconomische rendement-risico afweging centraal. Het nemen van grote risico's kan worden ingecalculeerd en geaccepteerd, mits deze worden gecompenseerd door bovengemiddelde rendementen. Binnen non-profit organisaties ligt dit net even anders.

Meer informatie
Arie de Wild
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Finance

Titel: Praktische handvatten voor Financial Risk Appetite en veerkracht

Locatie: TBA

Inleiders: Arie de Wild & Dorien Rookmaker

Organisatie: Hogeschool Rotterdam & Nationale Nederlanden

Meer informatie
Meinte Wildschut
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Risico management in chaordische projecten

Locatie: TBA

Inleider: Meinte Wildschut

Organisatie: Nederlandse Spoorwegen

Verleden jaar heb ik een presentatie gegeven op basis van mijn thesis, over risicomanagement onder chaotische omstandigheden. Bij een master heb je maar beperkt tijd, dus mijn data waren ook beperkt. Ik wil er een publicatie van maken in een van de vaktijdschriften voor projectmanagement. Daarom ben ik nu bezig meer en betere data te verzamelen, en beter. De deelnemers aan de workshop gaan het onderwerp beter begrijpen, je project resilient houden als het chaos is. Het is dus vanuit hen gezien niet alleen brengen maar zeker ook halen!

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Operations & Safety
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Operations & Safety
Pieter van Gelder
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: Risk propagation in pan-European infrastructural networks

Locatie: TBA

Inleider: Pieter van Gelder

Organisatie: TU Delft

Large infrastructural networks, such as road- and rail transportation networks across Europe, as well as pan-European electricity transmission networks, can be modelled by a system of nodes and edges, where the nodes represent the infrastructural objects such as tunnels, bridges, pylons, and where the edges represent the connections between the objects, such as road sections, rail tracks, transmission lines, etc.

Performance indicators of infrastructural networks can often be expressed in terms of safety, reliability and availability levels, and they depend on the hazards exposed to the system, such as extreme weather events and geological hazards, as well as the resistance characteristics of the system, such as the network density and the fragility curves of the component.
A Bayesian network is developed to model the relationship between hazards and infrastructure performance. The network is able to exhibit cascading effects and to incorporate mitigating actions to reduce the overall risk levels. Bayesian decision rules are proposed to judge the performance of the network in relation to the investment costs of mitigating measures.

Meer informatie
Michael Lansbergen
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Operations & Safety

Titel: De rollercoaster of behaviour: Over de ingrediënten van succesvolle verbeterteams

Locatie: TBA

Inleider: Michael Lansbergen

Organisatie: Medicta

Meer informatie
Margôt Kuttschreuter
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Human

Titel: Risicocommunicatie via sociale media

Locatie: TBA

Inleider: Magôt Kuttschreuter

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Marlies Ypma
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: Hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijk gedrag (waar de meeste organisaties nog geen gebruik van maken)?

Locatie: Carré 3H

Inleider: Marlies Ypma

Organisatie: Ministerie van Financiën Auditdienst Rijk

De onderliggende oorzaak van een stroeve implementatie van risicomanagement is vaak een linkerhersenhelftbenadering voor een rechterhersenhelftproces. Wat gaat er om in de hoofden van de mensen in jouw organisatie? En hoe kun je hierop inspelen? Leer van de praktijk van de Rijksoverheid en vergroot je invloed als manager of adviseur.

Meer informatie
Robert Taen
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Human

Titel: High Reliability Organizing (HRO) - Risk & resilience management en cultuurverandering

Locatie: TBA

Inleider: Robert Taen

Organisatie: Apollo13Consult

Meer informatie
Martine Hesselink
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: HOE BOUW JE EEN STRESSBESTENDIGE EN VEERKRACHTIGE ORGANISATIE OP?

Locatie: TBA

Inleiders: Martine Hesselink & Sarah Schendeler

Organisatie: Stress Centrum

Eelco de Groot
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: Social Risk Management

Locatie: TBA

Inleiders: Eelco de Groot

Organisatie: TU Delft

Wereldwijd hanteren 92 commerciële banken (waaronder ING ABN RABO), 8 multilaterale investeringsbanken (waaronder de Wereldbank en de Europese investeringsbank) en vele multinationals (waaronder Shell) de IFC performance Standard om sociale en stakeholder gerelateerde risico’s te managen. Ze wordt gezien als international best practice.


IFC bestaat uit een een risicobeheerssysteem op org niveau en een identificatie classificatie en mitigatie proces op project niveau, de social impact assessment


De SIA wordt wereldwijd al 25 jaar toegepast voor hoog risico projecten, in toenemende mate ook in Europa, in oa Oostenrijk Italië Griekenland Spanje Finland polen Kroatië etc, maar ook in Suriname en Aruba


In NL is de SIA onbekend. In opdracht van het Ministerie I & W vertaalde Eelco deze norm naar het Nederlands en werkt hij nu aan de voorbereiding van de eerste pilots.


Vergeleken met ISO, RISMAN en de gebruikelijke procesbenaderingen levert IFC belangrijke voordelen op. Ze wordt naast bovenstaande partijen in verschillende landen wettelijk gereguleerd en wordt onderschreven door NGO’s en vakbonden

Meer informatie
Hilko de Boer
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Human

Titel: van hokjes naar puzzelstukjes

Locatie: TBA

Inleider: Hilko de Boer

Organisatie: Finolia

Een groot risico is het niet optimaal inzetten van human talent. Talenten blijven onbenut en er lekt onnodige energie weg. In deze proeverij ontdek je op een onderzoekende, op samenwerking gerichte methodiek hoe je anders naar jezelf én elkaar leert kijken. Leer van binnenuit te bewegen en te veranderen!

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: TBA

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van risicomanagement.
U speelt een burgemeester die geconfronteerd wordt met een groep neonazi’s die 
uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt
u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?

Meer informatie
Miriam de Graaff
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: De ethische kanten van innoveren

Locatie: TBA

Inleiders: Miriam de Graaff

Organisatie: KreOs

Bezig met innovatie? Stimuleer je creativiteit en nieuw denken in jouw organisatie? Dan is deze workshop wat voor jou! In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met de analyse van veelgebruikte innovatiestrategieën en hun ethische dimensies. Als het mogelijk is, is het dan ook goed? Zijn alle partijen goed in kaart gebracht en houden we het economisch belang in balans met welzijn van medewerkers en maatschappelijk belang? De deelnemers maken een begin met het reflecteren op de eigen werkcontext: welke innovatiestrategieën passen wij toe en hebben we oog voor de ethische kant?

Meer informatie
Arjon van Lieshout
Tijd:10:45 - 11:30
Tijdstip:Human

Titel: Ethiek van presteren 

Locatie: TBA

Inleiders: Arjon van Lieshout & Sjoerd Hogenbirk 

Organisatie: House of Performance &  Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoe ga je om met dillemma's die gaan over prestatieverbetering en de manier waarop je prestatie behaalt. Dat gaan we concreet handen en voeten geven.  

Meer informatie
Joost Kampen
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: DE VERWAARLOZENDE DRIEHOEK: EEN SYTEMATISCH PERSPECTIEF OP ORGANISATIEONTWIKKELING

Locatie: TBA

Inleider: Joost Kampen

Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

‘De verwaarlozende driehoek: een systemisch perspectief op organisatieontwikkeling’.Waarom hebben we weinig aandacht voor de schaduwkant van organiseren en veranderen. Waarom volgen managers liever de laatste managementmodes?

In de wetenschap is veel relevant onderzoek te vinden over destructieve gevolgen van slecht leiderschap voor organisaties en voor personen. Er is veel bekend over oorzaken en gevolgen van ongewenst gedrag ofwel destructief medewerkerschap.

Meer informatie
Martine Hesselink
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Human

Titel: HET GROOTSTE RISICO VOOR UW ORGANISATIE? STRESS!

Locatie: TBA

Inleiders: Martine Hesselink & Dennis Karakoç

Organisatie: Stress Centrum

1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Weet u welk rrisico's de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 


Hoe bouw je een stressbestedige en veerkrachtige organisatie op?

"Een groeiende groep medewerkers heeft te maken met stress gerelateerde klachten, zoals burn-out. Dit is ingrijpend voor zowel de medewerkers als de organisatie. Wat kunnen organisaties en medewerkers preventief doen om deze klachten te voorkomen?


Preventieve maatregelen en het vergroten van veerkracht van zowel de organisatie als de medewerkers verlaagt het risico op uitval door stress, verhoogt de continuiteit en verlaagt kosten.  In deze workshop ervaar je wat jouw organisatie én de medewerkers zelf kunnen doen om hun veerkracht te vergroten. "

Meer informatie
Pieter Terlouw
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Human

Titel: Het persoonlijk verhaal: de kansen en risico's van gezond zijn

Locatie: TBA

Inleider: Pieter Terlouw

Organisatie: Universiteit Twente

Een bijzonder kleine kans en een afschuwelijke impact. Het meest bekende voorbeeld kent een ieder: de ontploffende kerncentrale. Maar nu toegepast op een individu (te weten ikzelf) als voorbeeld. Zonder veel prijs te geven van de inhoud van de lezing: Het eindresultaat is een bovenbeenamputatie.

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: TBA

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van risicomanagement.
U speelt een burgemeester die geconfronteerd wordt met een groep neonazi’s die
uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt
u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Human
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Human
Edwin Martherus
Tijd:15:45 - 16:30
Tijdstip:Human

Titel: De mentale resilience van mensen

Locatie: TBA

Inleider: Edwin Martherus

Organisatie: Gorisk

Mentale weerbaarheid verklaart waarom mensen onder dezelfde omstandigheden anders reageren op stressoren (lees risico’s en kansen). Het is een gedragselement, geen persoonlijkheidskenmerk en is daarom door coaching en training uitstekend te ontwikkelen. Rondom dit thema zijn leuke actieve workshops te bedenken. Als coach (mijn andere leven naast risk professional) ben ik hier mee bezig in de praktijk. Tenslotte is gedrag van mensen het grootse risico.

Robert 't Hart
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Human

Titel: TBA

Locatie: TBA

Inleider: Robert 't Hart

Organisatie: Naris

Hoe grijpen Governance Risk en Compliance in elkaar?

Vanuit governance codes moeten besturen hun risk appite vaststellen. Hoe doe je dat in de praktijk?

Hoe kom je uit de spagaat tussen risico’s nemen en je verantwoorden over risico’s. Aan de ene kant je bedrijfsmodel omgooien en anticiperen op nieuwe technologieen, netwerken, en aan de andere kant versplinterde compliance en beheersing op jacht naar een zogenaamde foutloze wereld.

In deze workshop presenteren wij meerdere risk appetite-statements uit de praktijk en de weg er naar toe.

De regisseurs- en regisseuses zijn gekozen vanwege hun expertise in het vakgebied van het thema en hun affiniteit daarmee. Zij waarborgen de kwaliteit en diversiteit van de presentaties, cases en sessies binnen hun themagebied. 

Drink & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Data
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Tijdstip:Data
Henk Doeleman
Tijd:12:00 - 12:45
Tijdstip:Data

Locatie: TBA

Inleiders: Henk Doeleman & Robin Hoogervorst

Organisatie: Universiteit Twente

Goed onderbouwde beslissingen zijn belangrijker dan ooit. Het gebruik van open- en eigen data, het combineren en de analyse hiervan kan een goede basis vormen voor uw beslissingen. Data-gedreven beleid kan uw organisatie een grote voorsprong geven op anderen, maar vergt zowel technische als sociale veranderingen. Bijkomend probleem is dat data analyses snel complex kunnen worden en het lastig is om de juiste data te vinden. Met kennis en ervaring van de Universiteit Twente is Data-Kompas ontwikkeld, deze tool helpt uw organisatie de stap naar data-gedreven beleid maken door een unieke combinatie van eigen decision rooms rond vraagstukken met een software service ter ondersteuning.

Meer informatie
Erwin Folmer
Tijd:14:30 - 15:15
Tijdstip:Data

Titel: Het Geo platvorm van de Toekomst

Locatie: TBA

Inleider: Erwin Folmer

Organisatie: Universiteit Twente

Het Kadaster ontwikkelt een state of the art data platform waarmee datasets als “linked data” worden aangeboden. Welke kansen en risico’s brengt dit met zich mee?

Meer informatie
Tatiana Filatova
Tijd:09:30 - 10:15
Tijdstip:MAIN STAGE

Titel: Tatiana Filatova 

Locatie: Waaier 1&2

Inleiders: Joop Halman & Mariëlle Stoelinga, Tatiana Filatova

Organisatie: Universiteit Twente 

Inloop en Check-In
Tijd:09:00 - 09:30
Tijdstip:MAIN STAGE

U kunt zich registreren bij binnenkomst in gebouw de Waaier. Carla, Jacqueline en het team verwelkomen u graag en verzorgen de registratie van uw online aanmelding. Heeft u vragen, arriveert u eerder of later, laat het ons weten via professional-learning@utwente.nl

Ortwin Renn
Tijd:13:30 - 14:15
Tijdstip:MAIN STAGE

Titel: Strategieën vergroten weerstand organisaties & samenleving

Locatie: Waaier 1&2

Inleider: Ortwin Renn

Organisatie: Universiteit van Stuttgart

Professor Ortwin Renn zal in zijn keynote een duidelijke relatie leggen tussen risicomanagement en resilience. Hij zal hierbij ingaan op de mogelijkheden die specifieke risicomanagement strategieën bieden om het weerstandsvermogen (de resilience) binnen organisaties en de samenleving als geheel te vergroten. De essentie is het vergroten van het vermogen om effectiever om te kunnen gaan met complexe en moeilijk voorspelbare gebeurtenissen en veranderingen.

Meer informatie
Keynote Speaker
Tijd:16:45 - 17:15
Tijdstip:MAIN STAGE

De tweede keynote spreker zal binnenkort bekend worden gemaakt.