Risk & Resilience Festival

Reserveer nu uw ticket!
STUDENTEN: GRATIS!*
EARLY BIRD: 
€75,00*
NORMAAL: €125,00

Risk & Resilience with High Tech and a Human Touch

Technologie verandert de wereld. Nederland incluis. Ons land scoort steevast hoog op het gebied van innovatie, kwaliteit van onderwijs, onderzoek en digitalisering. Hoe klein we ook zijn, we durven grootse impact te maken op terreinen als energie en zorg.

Het Risico Event van 2018

We onderzoeken kansen om deze gebieden te verbeteren, transparanter en flexibeler te maken. We ontdekken hoe we technologie effectiever kunnen inzetten om gemakkelijker te communiceren en participeren.

Early bird korting!
 Early bird €75,00 
Direct registreren
Slechts tot 1 augustus 2018 geldig, regulier tarief €125,00

En toch… toch staan ook wij voor grote, maatschappelijke vraagstukken:
√     Hoe dealen we met de verandering van bestaande systemen en structuren?
√     Hoe gaan we om met onze groeiende afhankelijkheid van algoritmen en cybersecurity?
√     Wat doen we als traditionele banen verdwijnen?
√     Wat als economische en sociale verschillen in de wereld, en in Nederland, zichtbaarder worden en mensen besluiten te gaan migreren?

Resilient: als samenleving en in organisaties

Willen wij, als Nederlandse samenleving, bestaansrecht behouden? Hierop luidt een volmondige 'ja'. En daarom moeten we samen én als individu veerkrachtig omgaan met deze ontwikkelingen. Ze bieden kansen waar wij allemaal van kunnen profiteren. Door risico's gezamenlijk het hoofd te bieden, kunnen we ze 'resilient' maken. De ISO-norm (ISO/DIS 22316) onderstreept deze norm voor 'security and resilience'. Evengoed is die veerkracht niet alleen voor organisaties, maar ook voor individuen een strategisch doel. Deze thema's staan dan ook centraal tijdens het Risk & Resilience Festival 2018.

Neem een risico! 8 november
Kom naar het Risk & Resilience Festival!
Registreer

Wat: Risk & Resilience Festival 2018
Thema: High Tech Human Touch
Wanneer: 8 november 2018
Doel: Op deze dag brengen we onderzoek, kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van risk & resilience bij elkaar.
Organisatie: Universiteit Twente & Genootschap voor Risicomanagement

Early Bird
€75,00 IN PLAATS VAN €125,00  
Registreer nu!
 Early bird tarief geldt tot 1 augustus.

Programma

Het programma is nog vol in ontwikkeling. Wilt u een alert ontvangen zodra het programma wordt aangevuld? Volg PLD op Twitter of Linkedin.

Line-Up Festival

Bekijk het programma van het Risk & Resilience Festival 2018. 

Het festival heeft de volgende thema's: Risk & Resilience (main stage), Resilience, Strategy, Legal & Compliance, Technology, Finance, Human, Operations & Safety en Data.

Voor de laatste updates van het programma volg PLD via TwitterLinkedin of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Overzicht

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van het programma van het festival. Wilt u een overzicht van de sprekers en onderwerpen? Bekijk de sprekers hier, dat overzicht wordt wekelijks aangevuld met nieuwe sprekers en onderwerpen.KEYNOTES

Ortwin Renn

Prof. Dr. Ortwin Renn is professor aan de Universiteit van Stuttgart en leidt het Stuttgart Research Center for Interdisicplinary Risk and Innovation Studies (ZIRIUS). Daarnaast is hij Scientific Director bij het Instituut for Advances Sustainability Studies (IASS) in Potsdam. Ook leidt hij, samen met Dr. Marion Dreyer en Agnes Lampke, de non-profit organisatie DIALOGIK. DIALOGIK is een onderzoeks instituut voor het onderzoek naar communicatie en participatie processen. Hier vindt u de publicaties van Ortwin Renn. 

Strategieën vergroten weerstand organisaties & samenleving

Professor Ortwin Renn zal in zijn keynote een duidelijke relatie leggen tussen risicomanagement en resilience. Hij zal hierbij ingaan op de mogelijkheden die specifieke risicomanagement strategieën bieden om het weerstandsvermogen (de resilience) binnen organisaties en de samenleving als geheel te vergroten. De essentie is het vergroten van het vermogen om effectiever om te kunnen gaan met complexe en moeilijk voorspelbare gebeurtenissen en veranderingen.

Tweede Keynote Speaker

De tweede keynote spreker op het Risk & Resilience Festival wordt binnenkort bekend gemaakt.

Hou mij op de hoogte
Ontvang het laatste nieuws over Risk & Resilience!
Ja, graag!

Sprekers

Op het Risk & Resilience Festival zal een veelvoud van aansprekende sprekers hun visie, ervaring, learnings en best practices met u delen. U kunt kiezen uit acht thema's. Hieronder vindt u een overzicht van de thema's, sprekers en een korte samenvatting over welk onderwerp zij het hebben gehad, binnen het vakgebied risicomanagement. 

Resilience

De regisseur van het thema 'Resilience' is dr.ir. Marjolein Dohmen - Janssen, managing director aan 4TU-Centre Resilience Engineering aan de Universiteit Twente. 

Gemeente Rotterdam | Arnoud Molenaar

Resilient Rotterdam: inspiratie voor het werken aan toekomstbestendige steden

GVRM | Arie de Wild

Presentaties genomineerden Risk Management Studie Award 2017

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren is de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen (http://www.gvrm.nl).

Heb je recent een werkstuk gemaakt op het gebied van risicomanagement, ben je daarmee bezig of heb je daar plannen voor, stuur het resultaat dan voor 31 augustus 2018 op naar het secretariaat van het GvRM: info@gvrm.nl

Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de Award.

De jury zal drie werken nomineren voor de Risk Management Studie Award 2018 die het meest voldoen aan de criteria:

Originaliteit

Professionaliteit

Praktische toepasbaarheid

De nominaties worden in september 2018 bekendgemaakt. De drie genomineerden zullen hun werk presenteren op het Risk & Resilience Festival  (http://utwente.nl/risk-festival). Vervolgens zal op dit door de Universiteit van Twente en het GvRM georganiseerde festival de jury de winnaar van de Risk Management Studie Award bekend zal maken. De winnaar ontvangt een tastbare herinnering, een oorkonde en een eervolle vermelding op de website van het GvRM. Genomineerden en winnaars kunnen de Award vermelden op hun CV en de betrokken hogeschool, universiteit of organisatie komt positief in de publieke belangstelling.

Meer informatie op de website van GVRM

RONT | Pauli van Oort

Veerkrachtig (‘resilient’) organiseren met FRAM

FRAMWORKS: een frisse kijk op veerkrachtig (‘resilient’) organiseren. FRAM staat voor 'Functional Resonance Analysis Method (FRAM)'. In deze workshop maakt u kennis met de kracht van FRAM: het visualiseren van een proces ‘as-done’ op de werkvloer middels waarderende dialoog, als basis voor praktijkgerichte procesverbetering. ‘The profit is in the process’.

Upside of Risk | Tom Brabers

De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise

De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise. In de complexe samenleving van tegenwoordig lijken samenwerking en outsourcing de norm in plaats van de uitzondering. Bijvoorbeeld om weerbaarder maar ook wendbaarder te zijn. Maar hebben de samenwerkingspartners wel de capaciteiten, awareness en intrinsieke motivatie om dezelfde veiligheidsnormen te hanteren? En hoe ga je hier als organisatie mee om? Tom Brabers is voormalig Head of Global Security voor Geodis Freight Forwarding en tegenwoordig werkzaam als security strateeg. Zijn professionele en academische fascinatie ligt bij de Extended Enterprise, en graag gaat hij met het publiek in gesprek over de uitdagingen die deze met zich meebrengt. 

Universiteit Twente | Petra de Weerd

Veerkracht en innovatief werkgedrag na persoonlijk trauma

Vanuit een traumatische gebeurtenis in ons gezin in 2012 weet ik dat veerkracht en innovatief werkgedrag nou met elkaar verbonden zijn: toen mijn dochter overleed kon ik een tijd lang geen onderzoek meer doen of een artikel schrijven. 6 jaar later, back on track, heb ik dit gegeven verweven in nieuw onderzoek onder kenniswerkers naar de relatie tussen veerkracht en innovatie. Gebaseerd op vele interviews presenteer ik dit verhaal. De boodschap: persoonlijke trauma’s gebeuren vaker dan we toe willen geven (en hebben veel impact op innovatief werkgedrag), maar het goede nieuws is: er is ook veel meer veerkracht dan we weten en dat kan juist ook tot positievere resultaten leiden (zoals grotere innovaties) na persoonlijk trauma. Via leiderschap, teamsamenstelling en organisatorische regelingen kunnen we hier veel meer van leren dan we nu doen!

Strategy

Dr. Raymond Loohuis is assistent professor of Organization Studies and Strategic Marketing aan de Universiteit Twente

Universiteit Twente | Holger Schiele

Supply risk: Het risico en tweede klasse klant te zijn

Wat gebeurt, als een leverancier in principe leveren kan, maar de klant van minder belang is, dan anderen? En “strategisch leverancier risico” werd duidelijk: de tweede klasse klant krijgt minder diensten of helemaal geen product. Dit is een probleem, bijvoorbeeld in moment van groei van de economie. Hier gaan wij discussiëren hoe strategische leveranciersrisico's kunnen worden geidentificieerd en wat er tegen kan worden gemaakt.”

Universiteit Twente | Martin van Staveren

Van risicomanagement naar leiderschap

Effectief omgaan met Risk & Resilience vraagt om niets minder dan leiderschap. Specifieker: het vereist risicoleiderschap. Waarom? Wat is het? Hoe werkt risicoleiderschap in de praktijk? Drie ongebruikelijke en spannende vragen, die veel verder gaan dan risicomanagement. We verkennen deze vragen met één methode, die 2500 jaar jong is: De Socratische Dialoog. Gaat u óók in dialoog, over risicoleiderschap?

Hogeschool Utrecht | Raymond Slot

Enterprise risk & security architectuur

PRIMO | Jack Kruf & Ronny Frederickx

From Global to Local

PRIMO | Martin Kuijpers & Wouter Slob

Trias Aquatica

Public Values | Piet Klop

Business control in het sociale domein bij gemeenten

Het onderwerp van het congres is resilient, veerkrachtig. Piet zal een aantal concrete mogelijkheden de revue laten zien hoe de publieke sector veel veerkrachtiger kan worden door multidisciplinair samen te werken en kennis te delen. U kunt met zijn adviezen en tips thuis direct aan de slag!

Business Continuity Institute | Monica de Wit

Zonder Business Continuity Management geen resilience

Monica de Wit CISA CBCI is adviseur bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging bij Verdonck, Klooster & Associates. Zij heeft als professionele missie het borgen van resilience van organisaties door een pragmatische verbinding te maken tussen business continuity management, risicomanagement en informatiebeveiliging. Monica maakt zich sterk voor borgen van bedrijfscontinuïteit zonder overbodige franje, dikke plannen en langdurige en kostbare analyses. Vanuit het Business Continuity Institute Nederland werkt ze aan het bevorderen van het besef dat bedrijfscontinuïteit anno 2017 de randvoorwaarde is voor het ontwikkelen van veerkrachtige organisaties.

Universiteit Twente | Rene Scheerman

Change & Risk 

Synnofin | Geert Haisma & Peter Boorsma

Big Data and Risk Forecasting

Universiteit Twente | Marcel Boogers & Franziska Eckardt

Vuurwerkdialoog Enschede: risk & resilience in de omgang met vuurwerk en in het versterken van democratie. 

Afgelopen jaar is in Enschede een G1000-burgertop gehouden waar 600 gelote inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders met elkaar een dialoog hebben gevoerd over het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. De Enschedese vuurwerk-G1000 heeft uiteindelijk geleid tot een burgerbesluit over de omgang met vuurwerk, dat door de gemeenteraad is overgenomen. In onze presentatie gaan we dieper in op deze innovatieve vorm van burgerparticipatie. Wat is de betekenis van dit instrument om burgers actief te betrekken bij ingewikkelde stedelijke beleidsbeslissingen?

Continuum | Rykele Betten

Risico- en continuïteitsmanagement, combineren met een vooruitblik op de toekomst

Legal & Compliance

De regisseur van het thema 'Legal & Compliance' is prof.mr. Antoni Brack. Hij is werkzaam als kerndocent bij de Masterclass Juridisch Risicomangement aan de Universiteit Twente. 

Universiteit Twente | Antoni Brack

Juridische Risks & Resilience

Wat begonnen is als de onderwijsmethode “Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” – hoe geef je studenten bedrijfskunde effectief college over bedrijfsrecht? – heeft zich doorontwikkeld tot een onderzoekmodel: het doorlichten van (bedrijfs)organisaties op de aanwezigheid van juridische risico’s. Op basis van zo’n periodieke legal audit kan gewerkt worden aan de verbetering van het juridische management. Thans stellen wij ons de vraag of met behulp van deze Managerial Law-methode een verdienmodel voor juridische consultancy kan worden bedacht. U wordt van harte uitgenodigd hierin mee te denken.

Advocaat te Markelo | Mr. Eric Verhelst

Eerste indrukken van de invoering van de AVG

Kienhuis Hoving | Mr. Christian Huiskes

Recente ontwikkelingen bestuursaansprakelijkheid

Juridische Eerste Hulp bij Ondernemen | Mr. Joop der Weduwen

"Vogelvrij verklaard"; het arbeidsrecht van de ZZP'er

De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe. Er zijn meer freelancers dan ooit. Wat zijn echter de risico’s als je een freelancer inhuurt? Wat zijn de risico’s als je jezelf als freelancer wilt verhuren?

Dat is het thema voor elke opdrachtgever, zijn HR afdeling en in feite ook al degenen die rond deze partijen adviseren en/of hun boterham verdienen. Dat is nu zo, dat was de afgelopen jaren zo en dat blijft voorlopig ook nog wel zo.

Waarom eigenlijk en hoe kun je er toch je weg in vinden.

In hoeverre helpen de regels die er zijn, je als opdrachtgever om te bepalen of je een freelancer zorgenvrij kunt inhuren? Helpt een nieuw begrip dat door de regering is gelanceerd, als ‘kwaadwillend’ om opdrachtgevers, freelancers en al hun adviseurs beter om te gaan met de risico’s?

Is de freelancer en misschien ook zijn opdrachtgever vogelvrij verklaard?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en indien mogelijk ook ingebrachte casus posities van de deelnemers, behandelen we de historie van het inschakelen van freelancers in Nederland, de huidige stand van zaken in wet en regelgeving en een vooruitblik naar wat er op ons afkomt.

Na bijwoning van deze sessie begrijp je waarom compliance bij inschakeling van freelancers soms erg weerbarstig is. Begrip is de eerste stap op weg naar het vinden van een oplossing.

Advocatenkantoor Banning | Mr. Rob van Esch & Mr. Lesley Fisscher

Bestaat er zoiets als juridisch risicomanagement?

Technology

De regisseur van het thema Technology is prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort. Boudewijn is sinds 2003 werkzaam als professor in Design and Analysis of Communication Systems aan de Universiteit Twente. Zijn werk is vooral gefocust op de zogeheten cyberphysical systems. 

ABN Amro | Richard Bliek

Resilience in a complex IT landschape

State of art versus state of practice

EasyJet & Universiteit Twente | Hans Heerkens

Resilience en risicogestuurd gedrag; kans of bedreiging?

De wijze waarop automatisering in de luchtvaart enerzijds de veiligheid verhoogt maar aan de andere kant sommige maatregelen die zijn bedoeld om de veiligheid te verhogen, zoals fly-by-wire, gedrag uitlokken dat nieuwe risico’s geeft. Een soort omgekeerde resilliance: mensen zoeken bij verhoogde veiligheid nieuwe risico’s op (en luchtvaartmaatschappijen stellen hogere eisen aan bijvoorbeeld punctualiteit). In zekere zin zie je dat de menselijke eigenschappen die hem resillient maken ook leiden tot risicozoekend gedrag.

Universiteit Twente | Marianne Junger

Social engineering & cybersecurity

In cyber security social engineering is one of the most difficult problems. In this presentation Marianne will review the studies on social engineering that we have been conducting in Twente and describe several interventions aiming to counter social engineering. We have had mixed success. Marianne will discuss our findings in relation to the broader literature.

Universiteit Twente | Aiko Pras

Digital independence

Achmea | Carlo Klerk

Workshop cybersecurity: denken als een aanvaller

Twente Water Centre | Jord Warmink

Presentatie multi-functional flood defense 

Deloitte | Roel van Rijsewijk

Van controle naar vertrouwen

We leven in een wereld van totale transformatie, gedreven door technologie. Het is de dageraad van het informatie-tijdperk; alles gaat veranderen, we staan aan het begin en niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Het is allemaal onzeker. Deze onzekerheid kan leiden tot angst en verstarring.

De grootste uitdaging op dit moment van elke leider van een grote organisatie is hoe om te gaan met exponentiele veranderingen, onzekerheid en complexiteit. Ze staan aan het roer van een bureaucratie, een organisatievorm overgebleven uit het industriële tijdperk, die zeer robuust en heel goed is in ‘ efficiencies of scale’ maar absoluut niet kan omgaan met onzekerheid. Een organisatievorm die niet in staat is zich voortdurend en steeds sneller aan te passen aan grote veranderingen. De organisatie is niet agile genoeg. Ze hebben zelfs een woord voor deze existentiële angst: disruptie. Wat we nodig hebben is vertrouwen, weg van angst voor onzekerheid. Onzekerheid kan namelijk ook leiden tot hoop en optimisme; onzekerheid betekend namelijk een wereld van mogelijkheden.

We halen controle en vertrouwen vaak door elkaar heen. We proberen vertrouwen in instellingen te herstellen door meer regels en toezicht. Maar dat is geen vertrouwen, dat is geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Controle en vertrouwen zijn communicerende vaten. Je hebt omgevingen met veel controle en weinig vertrouwen en je hebt omgevingen met veel vertrouwen en weinig controle. En dat is logisch want wat is vertrouwen? Dat is de controle loslaten.

Business Development & IP O3 Systems | Rik van Reekum

Octrooien, bezit en aansprakelijkheid?

Risicomanagement is bij grote, innovatieve bedrijven standaard onderdeel van de IP managementpraktijk en komt vooral tot uitdrukking in Freedom To Operate (of patent clearance). Dat aansprakelijkheidsbegrip is niet alleen van belang voor individuen en bedrijven die octrooien aanvragen, maar ook voor hen die dat niet doen, maar wel nieuwe technologieën gebruiken en ontwikkelen om geld mee te verdienen. De discussie over implicaties daarvan wordt geinitieerd aan de hand van een publiekelijk toegankelijke casebeschrijving van een Duitse startup op het gebied van ultra-filtratietechnologie met behulp van membranen (Watertreat, zoals hier in de regio Pentair X-flow).

Finance

Voor het thema 'Finance' is prof.dr. Rez Kabir de regisseur dit jaar. Rez Kabir is professor in Corporate Finance and Risk Management. 

Universiteit Twente | Jeroen Sempel

Financial risk management binnen de overheid en zorgsector

Hogeschool Rotterdam | Arie de Wild

Praktische handvatten voor Financial Risk Appetite en veerkracht.

Voor Raad & Bestuur | Dr. Johan de Kruijf

Weerstandsvermogen als heilige graal?

Welk risico neemt u bij een weerstandsratio van tenminste 1,0?

Als de weerstandsratio van uw gemeente boven 1,0 ligt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over lastige vragen van toezichthouders. Laten we in gesprek gaan. Waar ligt nu echt de grens van wat u accepteert of niet. Kortom wat is uw risk-apetite en bent u ècht in control?  

Dr. Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar be- en aansturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Vanuit bedrijfseconomisch en juridisch perspectief kijkt hij naar doelmatigheid en doeltreffendheid maar ook naar de houdbaarheid van taakuitvoering voor zowel de opdrachtgever als de eigenaar van de organisatie. Daarnaast is hij kerndocent van de Master Public Management.

Operations & Safety

Het thema 'Operations & Safety' heeft dit jaar prof.dr.ir. Pieter van Gelder als regisseur. Pieter van Gelder is Professor Safety Science aan de TU Delft. Hij heeft vele publicaties op het gebied van 'infrastructure safety'. 

Saxion Hogeschool | Michael Lansbergen

De rollercoaster of behaviour: Over de ingrediënten van succesvolle verbeterteams

NS | Meinte Wildschut

Risk Management in chaordische projecten

TU Delft | Pieter van Gelder

Risico propagatie in pan-Europese infrastructurele netwerken

Universiteit Twente | Irna van der Molen

Niet zonder risico! Crisiscommunicatie in Caribisch Nederland

Data

Prof.dr. Mariëlle Stoelinga is dit jaar de regisseuse van het nieuwe thema 'Data'. Ze is professor in IT Risk Management aan de Universiteit Twente. 

Universiteit Twente | Erwin Folmer

Het geo-platform van de toekomst

Het Kadaster ontwikkelt een state of the art data platform waarmee datasets als “linked data” worden aangeboden. Welke kansen en risico’s brengt dit met zich mee?

Door Erwin Folmer

Universiteit Twente | Henk Doeleman & Robin Hoogervorst

Goed onderbouwde beslissingen zijn belangrijker dan ooit. Het gebruik van open- en eigen data, het combineren en de analyse hiervan kan een goede basis vormen voor uw beslissingen. Data-gedreven beleid kan uw organisatie een grote voorsprong geven op anderen, maar vergt zowel technische als sociale veranderingen. Bijkomend probleem is dat data analyses snel complex kunnen worden en het lastig is om de juiste data te vinden. Met kennis en ervaring van de Universiteit Twente is Data-Kompas ontwikkeld, deze tool helpt uw organisatie de stap naar data-gedreven beleid maken door een unieke combinatie van eigen decision rooms rond vraagstukken met een software service ter ondersteuning.

Naris & Universiteit Twente | Erik van Marle

PowerBI/ artificial intelligence op risico data 

Business Intelligence, Big Data, Artificial Intelligence, wat kunnen we ermee in het Governance, Risicomanagement en Compliance vakgebied? Steeds meer!

We leggen automatisch vast wie met welke achtergrond, van welke afdeling, met welke leeftijd, en met welke verantwoordelijkheid risico informatie ingeeft. Locatiebepaling gaat automatisch en d.m.v. foto’s worden gevaarlijke situaties herkend. Controls worden automatisch gescand en met Internet Of Things toepassingen worden steeds meer signalen vastgelegd. Er komen meer BI analyses met kwalitatieve data en dit kan eenvoudig worden gecombineerd met kwantitatieve data. Deze combinatie wordt dan weer gekoppeld aan de ambities van de organisaties.

Ben jij die Risk Manager die al deze mogelijkheden gaat gebruiken?

In deze sessie neemt Erik van Marle (auteur van ‘Waar is de Raad van Toezicht” en docent aan de Universiteit Twente) jullie mee in de mogelijkheden en laat zien wat er nu al gerealiseerd kan worden.

Human

De regisseur van het thema Human is dr.ir. Jan de Leede, oprichter van het bedrijf ModernWorkx, een bedrijfskundig adviesbureau gericht op het vergroten van veerkracht.

Erasmus Universiteit Rotterdam | Arjon van Lieshout & Sjoerd Hogenbirk

Ethiek van presteren

Hoe ga je om met dilemma's die gaan over prestatieverbetering en de manier waarop je prestatie behaalt. Dat gaan we concreet handen en voeten geven. 

Kreos | Mirjam de Graaff

De ethische kanten van innoveren

Bezig met innovatie? Stimuleer je creativiteit en nieuw denken in jouw organisatie? Dan is deze workshop wat voor jou! In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met de analyse van veelgebruikte innovatiestrategieën en hun ethische dimensies. Als het mogelijk is, is het dan ook goed? Zijn alle partijen goed in kaart gebracht en houden we het economisch belang in balans met welzijn van medewerkers en maatschappelijk belang? De deelnemers maken een begin met het reflecteren op de eigen werkcontext: welke innovatiestrategieën passen wij toe en hebben we oog voor de ethische kant?

Ministerie van financiën | Marlies Ypma

Hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijk gedrag? 

TU Delft | Eelco de Groot

Social risk management

Wereldwijd hanteren 92 commerciële banken (waaronder ING ABN RABO), 8 multilaterale investeringsbanken (waaronder de Wereldbank en de Europese investeringsbank) en vele multinationals (waaronder Shell) de IFC performance Standard om sociale en stakeholder gerelateerde risico’s te managen. Ze wordt gezien als international best practice. IFC bestaat uit een een risicobeheerssysteem op org niveau en een identificatie classificatie en mitigatie proces op project niveau, de social impact assessment De SIA wordt wereldwijd al 25 jaar toegepast voor hoog risico projecten, in toenemende mate ook in Europa, in onder andere Oostenrijk Italië Griekenland Spanje Finland polen Kroatië etc., maar ook in Suriname en Aruba In Nederland is de SIA onbekend. In opdracht van het Ministerie I & W vertaalde Eelco deze norm naar het Nederlands en werkt hij nu aan de voorbereiding van de eerste pilots. Vergeleken met ISO, RISMAN en de gebruikelijke procesbenaderingen levert IFC belangrijke voordelen op. Ze wordt naast bovenstaande partijen in verschillende landen wettelijk gereguleerd en wordt onderschreven door NGO’s en vakbonden.

Thales & Universiteit Twente | Edwin Faber

Risk Management Game 

Stress Centrum | Dennis Karakoç & Martine Hesselink

Het grootste risico voor uw organisatie? Stress!

1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Weet u welk rrisico's de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben.   

Hoe bouw je een stressbestedige en veerkrachtige organisatie op?

"Een groeiende groep medewerkers heeft te maken met stress gerelateerde klachten, zoals burn-out. Dit is ingrijpend voor zowel de medewerkers als de organisatie. Wat kunnen organisaties en medewerkers preventief doen om deze klachten te voorkomen? 

Preventieve maatregelen en het vergroten van veerkracht van zowel de organisatie als de medewerkers verlaagt het risico op uitval door stress, verhoogt de continuiteit en verlaagt kosten.  In deze workshop ervaar je wat jouw organisatie én de medewerkers zelf kunnen doen om hun veerkracht te vergroten."

Finolia | Hilko de Boer

Van hokjes naar puzzelstukjes

Een groot risico is het niet optimaal inzetten van human talent. Talenten blijven onbenut en er lekt onnodige energie weg. In deze proeverij ontdek je op een onderzoekende, op samenwerking gerichte methodiek hoe je anders naar jezelf én elkaar leert kijken. Leer van binnenuit te bewegen en te veranderen!

VU Amsterdam | Joost Kampen

De verwaarlozende driehoek: een systemisch perspectief op organisatieontwikkeling

Waarom hebben we weinig aandacht voor de schaduwkant van organiseren en veranderen. Waarom volgen managers liever de laatste managementmodes? In de wetenschap is veel relevant onderzoek te vinden over destructieve gevolgen van slecht leiderschap voor organisaties en voor personen. Er is veel bekend over oorzaken en gevolgen van ongewenst gedrag ofwel destructief medewerkerschap.

Universiteit Twente | Margôt Kuttschreuter

Risicomanagement via sociale media

Universiteit Twente | Pieter Terlouw

Het persoonlijk verhaal: de kansen en risico's van gezond zijn

Jelle Vos Coaching | Jelle Vos

De Schaduwkant van Leiderschap

'De Schaduwkant van Leiderschap’ gaat over ‘derailers’: gedragspatronen die u bijvoorbeeld laat zien onder druk. Uw gedrag kan dan contraproductief worden, met vaak (sterke) impact op uw effectiviteit of reputatie. Hoe ziet die schaduwkant eruit? Hoe ontstaat ze? Hoe ga ik ermee om?

Apollo 13 Consult | Robert Taen

High Reliability Organizing (HRO) - Risk & resilience management en cultuurverandering

Gorisk | Edwin Martherus

De mentale resilience van mensen

Mentale weerbaarheid verklaart waarom mensen onder dezelfde omstandigheden anders reageren op stressoren (lees risico’s en kansen). Het is een gedragselement, geen persoonlijkheidskenmerk en is daarom door coaching en training uitstekend te ontwikkelen. Rondom dit thema zijn leuke actieve workshops te bedenken. Als coach (mijn andere leven naast risk professional) ben ik hier mee bezig in de praktijk. Tenslotte is gedrag van mensen het grootse risico.

Ministerie van Financiën | Marlies Ypma

HOE RISICOMANAGEMENT TOT LEVEN TE WEKKEN MET KENNIS OVER MENSELIJK GEDRAG?

Naris | Robert 't Hart

Compliance: Risk appetite statement

Voor veel directies/besturen staan de compliance risico’s steeds hoger op de agenda. Niet gek als je bedenkt dat de penalty’s hoger worden, het imago risico sterker. En bovendien veel compliance versplinterd is en elkaar tegenspreekt.

Door je risk appetite op wet- en regelgeving aan te geven bepaal je je prioriteiten. Ga je inderdaad voor een 10 op de AVG of is wellicht een 7 ook goed genoeg.

In deze sessie neemt Robert ’t Hart (auteur No Risk No Fun en docent aan de Universiteit Twente) , een van huis uit risico nemende jurist, jullie mee in dit gedachtengoed.

De regisseurs- en regisseuses zijn gekozen vanwege hun expertise in het vakgebied van het thema en hun affiniteit daarmee. Zij waarborgen de kwaliteit en diversiteit van de presentaties, cases en sessies binnen hun themagebied. 


Reserveer nu uw ticket(s)
STUDENTEN: GRATIS!*
EARLY BIRD: €75,00**
NORMAAL: €125,00
Registreer hier

Onze partners

* Studenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen
** Het Early Bird tarief is geldig tot 1 augustus 2018