Risk & Resilience Festival

Koop hier uw tickets
Neem uw collega's, medestudenten of leidinggegevende mee.

Risk & Resilience with High Tech and a Human Touch

Technologie verandert de wereld. Nederland incluis. Ons land scoort steevast hoog op het gebied van innovatie, kwaliteit van onderwijs, onderzoek en digitalisering. Hoe klein we ook zijn, we durven grootse impact te maken op terreinen als energie en zorg.

Het Risico Event van 2017

We onderzoeken kansen om deze gebieden te verbeteren, transparanter en flexibeler te maken. We ontdekken hoe we technologie effectiever kunnen inzetten om gemakkelijker te communiceren en participeren.

Risk & Resilience Festival
Koop uw ticket. Student? Betaal slechts €15,00
Koop nu

En toch… toch staan ook wij voor grote, maatschappelijke vraagstukken:
√     Hoe dealen we met de verandering van bestaande systemen en structuren?
√     Hoe gaan we om met onze groeiende afhankelijkheid van algoritmen en cybersecurity?
√     Wat doen we als traditionele banen verdwijnen?
√     Wat als economische en sociale verschillen in de wereld, en in Nederland, zichtbaarder worden en mensen besluiten te gaan migreren?

Resilient: als samenleving en in organisaties

Willen wij, als Nederlandse samenleving, bestaansrecht behouden? Hierop luidt een volmondige 'ja'. En daarom moeten we samen én als individu veerkrachtig omgaan met deze ontwikkelingen. Ze bieden kansen waar wij allemaal van kunnen profiteren. Door risico's gezamenlijk het hoofd te bieden, kunnen we ze 'resilient' maken. De ISO-norm (ISO/DIS 22316) onderstreept deze norm voor 'security and resilience'. Evengoed is die veerkracht niet alleen voor organisaties, maar ook voor individuen een strategisch doel. Deze thema's staan dan ook centraal tijdens het Risk & Resilience Festival 2017.

Neem een risico!
Kom naar het Risk & Resilience Festival!
Koop uw ticket

Wat: Risk & Resilience Festival 2017
Thema: High Tech Human Touch
Wanneer: 9 november 2017
Doel: Op deze dag brengen we onderzoek, kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van risk & resilience bij elkaar.
Organisatie: Universiteit Twente & Genootschap voor Risicomanagement

Programma

Het programma is op dit moment vol in ontwikkeling. Wilt u een alert ontvangen zodra het programma wordt aangevuld? Volg PLD op Twitter of Linkedin

Opzet programma

Hieronder de opzet van het programma van het Risk & Resilience Festival om u een indicatie te geven van de inhoud van het Festival. Wat u kunt verwachten en in welke peilers de vraagstukken worden besproken waar u en uw organisatie dagelijks mee van doen hebben.

Wilt u weten welke sprekers komen en wat hun bijdrage is?

Peilers en tijdvlakken Risk & Resilience FEstival

Download het programma van het Risk & Resilience Festival in pdf.

Voor de laatste updates van het programma volg PLD via Twitter, Linkedin of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Wat kunt u verwachten?

Presentaties 

Demonstraties 

Posterpresentaties 

Colleges 

Workshops 

Fuck-up’-sessies 

Film 

Serious gaming 

Beeldende kunst 

Video 

Pitches 

Muziek 

Hou mij op de hoogte
Wilt u de Risk & Resilience nieuwsbrief ontvangen? 
Ja, graag!

Sprekers

Op het Risk & Resilience Festival zal een veelvoud van aansprekende sprekers hun visie, ervaring, learnings en best practices met u delen. Hieronder vindt u een overzicht van de sprekers en een korte samenvatting over welk onderwerp zij het zullen gaan hebben, binnen het vakgebied risicomanagement. Ook dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Keynote spreker: Kathleen M. Sutcliffe

Wij hebben dé autoriteit op het gebied van risk en resilience bereid gevonden om naar Nederland te komen. Vol trots presenteren wij Kathleen M. Sutcliffe!


Performing Under Uncertainty: Contextualized Engagement as Resilience-in-Action

With the unexpected becoming an increasing part of the everyday, the timing of this Festival on Risk and Resilience could not be better. This presentation aims to integrate current theorizing on risk and resilience and highlights mechanisms through which resilience is enabled. Resilience emerges as actors deeply engage with their contexts to simultaneously manage drift and manage meaning. Moreover, resilience is more likely when people collectively bear the effects of adversity. In this way, ongoing processes of contextualized engagement and situated responses to risks and challenges, interrelate such that each reinforces the other to create cycles of increasing or decreasing vulnerability. This presentation makes salient what we all know to be true: that processes of identifying, making sense of, and managing risks are not as simple, tidy, or quantifiable as is commonly portrayed. And at the same time, it provides insight and hope by suggesting that resilience is not as mysterious and elusive as it might seem

Kathleen M. Sutcliffe
Bloomberg Distinguished Professor
Johns Hopkins University
Carey Business School/School of Medicine

Arnoud Molenaar | Gemeente Rotterdam

Resilient Rotterdam: inspiratie voor het werken aan toekomstbestendige steden

Rotterdam investeert in veerkracht en weerbaarheid van de stad, of te wel Resilience. Ik zal een beeld schetsen van de opgaven en de thema’s die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad. Dit alles is onderdeel van de Rotterdam Resilience strategie, welke in 2016 is gelanceerd. Rotterdam maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van 100 Resilient Cities dat is geïnitieerd door de Rockefeller Foundation.

Drs. Arnoud Molenaar
Chief Resilience Officer

Conny Rijken | Tilburg University

A human(itarian) perspective: coping strategies and resilience of urban refugees

Urban refugees live outside the official refugee camps: sometimes out of free will, sometimes because they are not allowed access to these camps. Under the radar and out of sight of authorities and support organisations they try to (re)build their lives. Based on empirical research conducted in Athens and Thessaloniki earlier this year, Rijken will discuss how urban refugees try to survive, what challenges they face and how they cope with these challenges.

Prof.dr. Conny Rijken
Professor of Human Trafficking and Globalisation
INTERVICT
Tilburg University

Meer over Prof. dr. Conny Rijken

Conny Rijken is Professor of Human Trafficking and Globalisation at INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg), Tilburg Law School, Tilburg University. Over the last fifteen years Dr Rijken has done extensive research on various aspects of Trafficking in Human Beings including the European perspective, migration, labour exploitation and human rights. She has extended her field of research to other areas including global migration, European criminal law and inclusion and exclusion through migration. Central in her research is the focus on human rights and engagement with the position of the individual. Rijken has been leading several (EU funded) international and interdisciplinary research projects e.g. ‘Combating THB for Labour Exploitation’, ‘Joint Investigation Teams in the EU’ and ‘Corporate Social Responsibility to Prevent Human Trafficking’. She has conducted innovative research on the needs of victims of human trafficking, the nexus between human trafficking and statelessness in Thailand, and Sinai Trafficking. Conny has been invited as speaker and lecturer on human trafficking and related topics all around the world by various universities and international organisations. More information and contact details.  

Arie de Wild | Hogeschool Rotterdam & GvRM

Ontdek hoe je een statische risk appetite eenvoudig dynamisch maakt

Veerkracht gaat uit van dynamiek, complexe systemen en organisatiecapaciteiten die helpen bij overleven. Financiële risicobereidheid geeft vaak een statisch, vereenvoudigd beeld en beperkt zich meestal tot één dimensie: geld. ‘Financial risk appetite’ wordt vaak weergegeven in de risicomatrix. Door deze dynamisch te maken met Monte Carlo Simulatie krijgt een organisatie meer zicht op financiële veerkracht. 

Dr. Arie de Wild
Lector gedragseconomie
Hogeschool Rotterdam

Marinus de Pooter

Van risicomanagement naar Waardemanagement

Waardemanagement is de geïntegreerde benadering van prestatie- en risicomanagement. Daarbij gaan managementteams gestructureerd na welke waarde zij voor welke stakeholders willen creëren en beschermen. En hoe zij die waarde het beste kunnen realiseren in hun bedrijfsvoering. Woorden als ‘waarde’, ‘succes’, ‘verbetering’, ‘resultaat’, etc. zijn op zich betekenisloos. Zij krijgen inhoud door datgene waar stakeholders belang aan hechten, bijv.: geld, veiligheid, rechtmatigheid, continuïteit, innovatie, duurzaamheid, schaalgrootte, efficiëntie, integriteit, etc. Belangrijke verschillen tussen conventioneel risicomanagement en waardemanagement kunnen als volgt worden weergegeven.

Marinus de Pooter

Piet Klop | Public Values

Piet zal een aantal concrete mogelijkheden de revue laten zien hoe de publieke sector veel veerkrachtiger kan worden door multidisciplinair samen te werken en kennis te delen. U kunt met zijn adviezen en tips direct aan de slag.
Zijn missie is om de publieke sector sterker te maken. Kennis delen (“crowdbraining”), multidisciplinair werken (“twee weten meer dan een”) en samenwerken (“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”) zijn de kernwaarden voor hem.

Piet Klop is ruim 20 jaar partner geweest bij Deloitte. Hij is in die periode verantwoordelijk geweest voor de dienstverlening aan de publieke sector vanuit de kantoren Rotterdam, Breda en Middelburg. Tegelijkertijd was hij verantwoordelijk voor de multidisciplinaire dienstverlening aan de corporaties in Nederland.

Antoni Brack | Universiteit Twente

Juridische risks & resilience

Wat begonnen is als de onderwijsmethode “Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” – hoe geef je studenten bedrijfskunde effectief college over bedrijfsrecht? – heeft zich doorontwikkeld tot een onderzoekmodel: het doorlichten van (bedrijfs)organisaties op de aanwezigheid van juridische risico’s. Op basis van zo’n periodieke legal audit kan gewerkt worden aan de verbetering van het juridische management.

Thans stellen wij ons de vraag of met behulp van deze Managerial Law-methode een verdienmodel voor juridische consultancy kan worden bedacht. U wordt van harte uitgenodigd hierin mee te denken.

Boudewijn Steur | Ministerie van BZK

Weerbare overheid

De legitimiteit van het overheidshandelen staat onder druk. Mensen nemen het heft zelf in handen, bedrijven kunnen dienstverlening beter en flexibeler leveren, sociale media vergroten het falen van de overheid. Grote vraag gaat is of de overheid in zijn inrichting en functioneren onder deze druk bezwijkt. Zijn onze overheidsorganisaties met andere woorden weerbaar genoeg voor de uitdagingen van de 21ste eeuw?

Edward Faber (Serious Game) | Universiteit Twente

Risk Management Game

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van risicomanagement. U speelt een burgemeester die geconfronteerd wordt met een groep neonazi’s die uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?

Facilitator: Edward Faber (Thales - Game Based Learning Solutions)

Victor Laurentius en Edwin Beumer

Soldaat van Oranje case onder de loep, wat zou u doen?

Er was ooit het boek, de film en de musical. Maar wat is nu de historische werkelijkheid van dit verhaal? Wij nemen u mee in een interactieve sessie met RISKID. Waarbij wij deze levensgevaarlijke missie verder onder de loep nemen.

Een missie met ongehoorde risico’s en waarbij voortdurend de grenzen werden afgetast van het toelaatbare. Maar waarbij één man in de geschiedschrijving altijd in de schaduw is blijven staan van “Soldaat van Oranje”. De vleesgeworden James Bond, Peter Tazelaar (1920 -1993) 

Victor Laurentius
Victor Laurentius (1973) is ondernemer en publicist. Hij was enige tijd werkzaam voor het Nederlandse Rode Kruis, maar verwierf bekendheid als auteur van de oorlogsbiografie De Grote Tazelaar. Ridder & Rebel. Sinds 2014 runt Victor een gallery voor moderne kunst in Den Haag.

Edwin Beumer
Edwin Beumer (1971) is Business Director van RISKID. RISKID is een risicomanagement software dat wereldwijd wordt ingezet bij projecten en organisaties met de focus op twee aspecten: samenwerking en gebruikersgemak.

Johan de Kruijf | Radboud Universiteit

Risico is een verschijnsel dat de continuïteit van een organisatie bedreigt. In het openbaar bestuur komt risico niet voort uit vraag en aanbod maar uit de omgeving. In dit onderdeel staan we stil bij de gevolgen van demografie voor dienstverlening door organisaties in het publieke domein.

Danny Holst | Rijkswaterstaat

Risk appetite heeft te maken met de visie van een organisatie op het gebied van risicomanagement. Het vormt de fundering van de houding van een organisatie ten aanzien van risico’s en de aanpak daarvan. Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart, met als doel te achterhalen wat de belangrijkste factoren zijn die de risk appetite beïnvloeden, hoe de risk appetite van projecten geoperationaliseerd kan worden en op welke manier de risk appetite van invloed is op de risicomanagement aanpak.

De ontwikkelde tool geeft inzicht in de volgende 2 concrete vragen:
Wat was het grootste risico dat jij durfde te nemen?  
Tot welke risico’s was jij bereid? Van welke factoren hangt dat af? Test je zelf met de tool die we hebben ontwikkeld en verras jezelf!

Danny Holst student TU Delft

Arjon van Lieshout en Sjoerd Hogenbirk

Ethiek en Prestatie: tegenpolen of versterken ze elkaar

Volkswagen, Starbucks, Rolling Stones en Apple. Sterke merken en sterke organisaties. Maar ze hebben ook gemeen dat de publiek opinie zich tegen hen keert gezien de wijze van handelen. Het gaat er tegenwoordig niet alleen meer om dat je een goed resultaat haalt maar ook de manier waarop je dat resultaat haalt. De geleden imagoschade is fors, hoe voorkom je dit. Wat is het risico, waar komt het vandaan en wat zijn de mitigerende maatregelen. Dit gaat verder dan richtlijnen en procedures, dit zit in het dna van een organisatie. Hoe hiermee om te gaan? Hoe ethisch handelen weer op de agenda te krijgen zonder dat het voor de Bühne is?

Arjon van Lieshout
PartnerHouse of Performance

Sjoerd Hogenbirk
Ph.D. candidate Business Ethics
Erasmus University Rotterdam
Consultant House of Performance

Ellen Misana-ter Huurne | Saxion Hogeschool

Risk & Resilience Playground

Welkom op de Risk & Resilience Playground! Zelfredzame en weerbare burgers; daar willen we als samenleving naar toe. Want, naast overheden en bedrijven, hebben ook zij hebben een verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Maar hoe bevorderen we de zelfredzaamheid van burgers? Welke rol en effecten heeft risicocommunicatie? Hoe borgen we zelfredzaamheid in de samenleving? Welke thema’s zijn belangrijk en wordt de samenleving daadwerkelijk veiliger hierdoor? In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met deze vragen vanuit zowel de wetenschap als de beroepspraktijk.

Ellen Misana-ter Huurne
Saxion Hogeschool
Academie Bestuur Recht & Ruimte
School of Governance
Law & Urban Development

Rik van Reekum | Universiteit Twente

Je hoeft geen octrooien te bezitten om aansprakelijk gesteld te worden voor het gebruik daarvan

Risicomanagement is (zeker bij grote, innovatieve bedrijven) standaard onderdeel van hun IP managementpraktijk en komt ook bij kleine bedrijven vooral tot uitdrukking in - een buiten de octrooiwereld weinig bekend concept - Freedom To Operate (of patent clearance). Dat begrip is namelijk niet alleen van belang voor individuen en bedrijven die octrooien aanvragen, maar ook voor hen die dat niet doen, maar wel nieuwe technologieën gebruiken en ontwikkelen om geld mee te verdienen. Er is een publiekelijk toegankelijke casebeschrijving van een Duitse startup op het gebied van ultra-filtratietechnologie met behulp van membranen (Watertreat, zoals hier in de regio Pentair X-flow) waarin het belang van een dergelijk risico-concept aangetoond wordt en discussie over implicaties voedt. Ik zou na een korte inleiding op de casus de discussie met deelnemers kunnen voeren in het genoemde tijdsbestek om af te sluiten met een klein beetje theorie over risico’s in verband met (eigendom van) technologie en de noodzaak van een IP strategie voor elk technisch bedrijf of onderzoeksinstelling.

Rik van Reekum
Universiteit Twente

Joost Kampen | Vrije Universiteit Amsterdam

De destructieve gevolgen van verwaarlozing van organisaties en mensen

In tijden waarin het rationele management denken overheerst, zijn we geneigd te vergeten dat organisaties en mensen niet zonder aandacht kunnen. In een wereld waarin organisaties wendbaar moeten zijn, vergeten we dat organisaties en mensen ook duidelijkheid en houvast nodig hebben. Het antwoord van de veranderkunde bestaat uit instrumentele en vaak positivistische recepten voor hoe organisaties en mensen de ontwikkelingen voor kunnen blijven en ze nog mooier kunnen maken. Het ongemak van het veranderen van organisaties en mensen wordt nog te vaak vermeden. De theorie van de verwaarloosde organisatie gaat, analoog aan de orthopedagogiek, over ontwikkelingsproblemen in organisaties. Verwaarlozing in de opvoeding van kinderen gaat over het niet beschikbaar zijn van de ouders. Zij bieden geen structuur en hebben geen aandacht voor hun kind. Zij verzuimen de ontwikkeling van het kind te begeleiden, vaak doordat ze druk zijn met eigen problemen. Dat geldt ook voor managers in vele soorten organisaties. De schade in humanitair en economisch opzicht is groot. Hoe onderken je verschijnselen van verwaarlozing en wat moet je dan (niet) doen?

Joost Kampen
Affiliated to Vrije Universiteit Amsterdam
Veranderkundig adviseur
OD consultant Van De Bunt Adviseurs

Martin van Staveren | Universiteit Twente / VSRM

Effectief omgaan met Risk & Resilience vraagt om leiderschap

Specifieker: het vereist risicoleiderschap. Waarom? Wat is het? Hoe werkt risicoleiderschap in de praktijk? Drie spannende vragen. We verkennen ze met één methode, die 2.500 jaar jong is: De Socratische Dialoog. Gaat u óók in dialoog, over risicoleiderschap?

Dr.ir. Martin van Staveren
Kerndocent Master Risicomanagement Universiteit Twente   
Adviseur risicomanagement VSRM

Chat offline (contact)