De verbinding met de praktijk is voor ons van uiterst belang en borgen we ook door opleidingen te voorzien van een Raad van Advies. Dit is een vertegenwoordiging op strategisch niveau uit het beroepenveld gerelateerd aan de opleidingen. Een a twee keer per jaar wordt vanuit de Raad van Advies de opleiding beschouwd en beoordeeld. En worden actuele vraagstukken uit de praktijk toegevoegd en/of suggesties voor nieuwe docenten beoordeeld.

Raad van Advies Master Public Management

Voorzitter

Drs. J.S. (Jeroen) Kerseboom           Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek, Tweede Kamer der Staten Generaal

Leden

Drs. J.H.(Rob) Bats MPM                 Burgemeester gemeente Steenwijkerland

M.M.(Martien) van der Kraan          Gemeentesecretaris Dordrecht

Drs. R.(Rob) Boudewijn                   Associated educational advisor European affairs

Mr. T.(Takvor) Avedissian                 President Rechtbank Overijssel

J.(Jan) ten Doeschate MPM            Manager bestuurlijke organisatie, Noord Brabant

B.J.J. (Joris) Bengevoord                 Burgemeester gemeente Winterswijk

ing. M.(Marion) Wierda MPM          Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie Waterschap Rivierenland

Drs. R.(René) van Kuilenburg          Bestuursvoorzitter College van Bestuur De Groene Welle

Dr. J.M.E. (Annemieke) Traag         Gedeputeerde provincie Overijssel