Investeren in je loopbaan met de Master Public Management

Wat begon als het volgen van één module, eindigde met het doorlopen van het hele masterprogramma. Edelweiss Franklin volgde de ene module na de andere sprokkelde zo haar mastertitel Public Management bij elkaar.

Ze werkt nu als bestuursadviseur voor de gemeente Zuidplas, een fusiegemeente in Zuid-Holland. Daarvoor was Edelweiss onder ander andere coördinator handhaving en regieambtenaar voor dezelfde gemeente. In die laatste hoedanigheid maakte ze op aanraden van haar toenmalige leidinggevende kennis met de Master Public Management. ´Ik volgde de module Strategie, beleid en politiek. Toen ik andere deelnemers hoorde praten over andere modules, wist ik: ‘Ik ben hier nog lang niet uitgekeken.’ Wat volgde was een gesprek met een inmiddels nieuwe leidinggevende. ‘Ik wilde graag de hele master volgen, maar mijn leidinggevende wilde zich daar niet aan committeren. Een nieuwe module volgen mocht wel.’

Ik ben hier nog lang niet uitgekeken. Wat volgde was een gesprek met mijn leidinggevendeEdelweiss Franklin, Strategisch adviseur Samen Organiseren bij VNG Realisatie

Het gesprek aangaan met je leidinggevende

In de jaren die volgden, nam Edelweiss mee aan de ene losse module na de andere, totdat ze in feite het hele programma van de Master Public Management had doorlopen. ‘Eigenlijk gingen de modules een beetje gelijk op met mijn ontwikkeling binnen de organisatie’, vertelt Edelweiss. ‘We waren aan het reorganiseren en ik kreeg er meer taken bij. Een hele legitieme reden dus om mijn werkgever te vragen of ik een opleiding mocht volgen. In mijn functioneringsgesprekken zette ik dan ook steevast in op het volgen van een nieuwe module.’

Start u ook met de Master Public Management?
Bekijk master

Eye-openers Master Public Management

Edelweiss is superblij met de kennis die ze in de Master Public Management heeft opgedaan. ‘Gemeente Zuidplas is een organisatie in ontwikkeling en met de kennis die ik heb, kan ik de ontwikkelingen en het bijbehorende leiderschap goed plaatsen. Bijna alle vakken die ik in de master heb gevolgd, boden echte eye-openers voor de praktijk.’ Als voorbeeld noemt Edelweiss de onrust die er een tijd lang in de organisatie is geweest en waarbij de gemeentesecretaris naar huis werd gestuurd. ‘Een moeilijke periode, waarin ik normaal gesproken zou hebben gedacht: “Wat gebeurt hier in vredesnaam?” Medewerkers deden naar tegen elkaar. Maar ik had net de module Innovatieve HR gehad, waarin ik leerde dat mensen in een verwaarloosde organisatie ander gedrag vertonen in dan in dagelijkse omstandigheden. Ik heb de situatie in onze gemeente ook ingebracht als case bij de lessen. Dat heeft mij erg geholpen om het probleem inzichtelijk te krijgen en ermee om te gaan. Ik besef nu dat de staat van de organisatie de acties van de medewerkers bepaalt.’

Iedere werkgever heeft oren naar een programma waarin zaken als risicomanagement, strategisch beleid en politiek aan bod komenEdelweiss Franklin, Strategisch adviseur Samen Organiseren bij VNG Realisatie

Carrière update

Edelweiss heeft ondertussen gekozen voor een nieuwe stap in haar carrière. Van bestuursadviseur naar strategisch adviseur bij VNG Realisatie. Zij werken aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren.

Tips

Hoe blij Edelweiss ook is met alle modules die ze heeft mogen volgen, ze vindt het wel jammer dat de werkgever hiervoor uiteindelijk veel hogere kosten heeft gemaakt dan als ze zich meteen voor het hele programma had ingeschreven. Dat is €10.000 goedkoper, dus dat zou ik werkgevers wel willen meegeven. Hoewel ik ook begrijp dat het voor een gemeente een enorme investering is om een medewerker meteen een hele master te laten volgen.’ Andere tip van Edelweiss betreft de naam en de framing van het programma. ‘De naam Master Public Management kan bij sommige werkgevers – althans wel bij die van mij – suggereren dat om management in enge zin gaat. Mijn leidinggevende zei ook: “Je bent toch geen manager?” Maar de master gaat – los van hele specifieke modules over ICT en scrum – over leiderschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. Iedere werkgever heeft oren naar een programma waarin zaken als risicomanagement, strategisch beleid en politiek aan bod komen. Zeker nu gemeenten met veel veranderingen van doen hebben, is het goed om medewerkers te hebben met zicht op leiderschap.’