Master Public Management

Deelnemersprofiel

Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

Master Public Management

Deelnemers aan de (masterclasses van de) Master Public Management werken als manager of bestuurder in de publieke sector (overheid, publieke uitvoerings -organisaties, non-profit organisaties), als consultant in de publieke sector of ambiëren een dergelijke functie in de toekomst.

De wisselwerking met de andere deelnemers, die werkzaam zijn bij andere organisaties zoals provincies, waterschappen, ziekenhuizen, woningbouwcoöperaties etc. maakt de inhoudelijke discussies erg interessant tijdens de modules.Monique van Esterik, Manager Sociaal Wijkteam Zwolle

nieuwe ideeën en inzichten

Samen met uw medestudenten vormt u een zorgvuldig samengestelde, heterogene groep. Dit dient als basis voor de groepsdynamiek in de opleiding Een meerwaarde van de opleiding is nadrukkelijk het leren van en met elkaar. Deelnemers worden geïnspireerd en gestimuleerd waardoor nieuwe ideeën en inzichten ontstaan.

toelatingseisen

U wordt als deelnemer aan de Master Public Management (MPM), toegelaten als:

  • u een relevante HBO- of academische opleiding heeft afgerond;
  • u tenminste vijf jaar werkervaring heeft.
Chat offline (contact)