Deze master course is speciaal bedoeld voor

  • Leden van Raden van Toezicht;
  • Commissarissen;
  • Directeuren;
  • Bestuurders,

die heldere leerdoelen hebben geformuleerd om hun rol (of hun toekomstige rol) excellent te kunnen invullen. Daarnaast kenmerken deelnemers aan deze mastercourse zich door de wens zich te willen verdiepen in de relatie tussen bestuurs- en toezichthoudende organen van organisaties. Ook zijn zij bereid om hun kennis en ervaring te delen met hun mede-deelnemers.

Ook zij die de ambitie hebben om in de nabije toekomst toe te treden tot een Raad van Toezicht en/of een Raad van Commissarissen zijn van harte welkom als deelnemer van de master course.

De groepsomvang bedraagt maximaal 12 personen.


Volgende master course start september 2020
Neem een optie