Master course davincilab

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master Course Davincilab
Graad: none
CROHO-code
Duur
6 dagen
Instroommoment
Tijden nog niet bekend
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 10 plaatsen

We leven in een hectische tijd waarin omstandigheden steeds sneller veranderen. Er zijn mondiale trends op het gebied van globalisering, digitalisering, demografische veranderingen en klimaatverandering. Aan u de taak om de buitenwereld (de maatschappij, de economie, technologie en klanten) te verbinden met de interne wereld (de organisatie). Daarbij hebt u vele petten op; boegbeeld, communicator, probleemoplosser, aanjager van vernieuwing en coach. Bovendien wordt u, mede door de grote diversiteit aan mensen, geconfronteerd met nieuw leiderschap en uitdagingen op het gebied van motivatie. Up to date blijven is voor iedereen een absolute noodzaak.

co-creatie

Hoe het programma er inhoudelijk uit zal zien, wordt mede in overleg met u en andere deelnemers bepaald. De kracht van het programma zit daarom in co-creatie. Heeft u behoefte aan specifieke ondersteuning voor u of uw organisatie? Experts op het gebied van techniek, bedrijfskunde, management en leiderschap reflecteren graag op uw vraagstuk. 

relatie met de universiteit twente

De meerwaarde voor de markt of het werkveld enerzijds en onderwijs en onderzoek van Universiteit Twente anderzijds ligt in de sterke koppeling tussen theorie en praktijk. De rol van PLD is die van een mediator tussen onderzoek en praktijk. Kennisvalorisatie is een belangrijk uitgangspunt voor de universiteit en professionals uit de triple helix – onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven – vinden elkaar via PLD. Uit fysieke ontmoetingen die PLD organiseert voor alumni van de universiteit of het postacademisch onderwijsaanbod ontstaan in co-creatie spin-offs die inspelen op maatschappelijke vraagstukken op het raakvlak tussen High Tech en Human Touch.