Opleidingen

Course Innovatie en implementatie in netwerkverband en ketenregie en politieke controle

Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

Met het oog op de invoering van de Participatiewet, de decentralisatie van de “AWBZ-begeleiding” naar de WMO en de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeente op 1 januari 2015 hebben de Universiteit Twente (Professional Learning & Development) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Academy of Social Sciences) hun expertise gebundeld.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Course Netwerken, Ketenregie en Politieke Controle
Graad: certificate
Duur
1 dag
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
10 november 2016
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Course als onderdeel van een collegereeks

De Course 'Innovatie en Implementatie in Netwerkverband & Ketenregie en Politieke controle' is een onderdeel van de collegereeks Dynamisch en Strategisch Transformeren in het Sociale Domein.

De collegereeks bestaat uit zeven inhoudelijke bijeenkomsten (courses) van 13.30 tot 20.00 uur die in vijf maanden worden aangeboden. 

het programma

Het programma van deze course bevat de volgende thema's:

  • Organisatienetwerken
  • Cocreatie en beïnvloeding
  • Formele en informele netwerken
  • Interne en externe netwerken
  • (Aan)sturing
  • Aansprakelijkheid
  • Plaats en rol van de politiek
  • Politieke controle bij regionale samenwerking

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de Course Innovatie en Implementatie in Netwerkverband & Ketenregie en Politieke controle? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Course Netwerken, Ketenregie en Politieke Controle

Decentralisatie
Collegereeks Dynamisch en Strategisch Transformeren in het Sociale Domein

In deze collegereeks krijgen gemeenten, sociale diensten en zorg- en welzijnsorganisaties handvatten om hun organisaties in de periode ná 1 januari 2015 innovatief en toekomstgericht in te richten.

Course Beleidsanalyse en Beleidsbeoordeling

U ontvangt op een interactieve wijze hoogwaardige kennis op het gebied van beleidsanalyse, beleidsbeoordeling en kwaliteitszorg.

Course Financieel Management en Risicomanagement van Decentralisaties

Transformatie van de werkpraktijk en de regierol gebaseerd op visie en strategie voor de lokale sociale structuur.

Course Governance in Lokale en Regionale Vraagstukken

Van government naar governance arrangementen (organistaties en burgers als actieve spelers)

Course Inkoop, Aanbesteden en Regievoeren

Opdrachtgeverschap: Kern-en Rolelementen en balanceren tussen inkopen, onderhandelen, subsidiëren en aanbesteden.

Course Maatschappelijke Ontwikkelingen, Verander- en Transitiemanagement

Laatmoderniteit en de veranderende verhoudingen tussen staat en burger, decentralisatie van bestuurlijke verhoudingen.

Course Naar Governance van Activering en Beleid

Monitoring & Evaluatie van Verzorgingsstaat naar activeringsstad, Hoe doe je dat?

Course Sociale Dienstverlening in Verandering en Interne Organisatie

Evidence-based interventies in het sociale domein en activering van zelfredzaamheid.

Masterclass Staats- & Bestuursrecht voor Provincies

Juridische kennisverdieping te bieden aan Provinciale Staten van uw provincie.

Chat offline (contact)