Opleidingen

Course naar governance van activering en beleid

Met het oog op de invoering van de Participatiewet, de decentralisatie van de “AWBZ-begeleiding” naar de WMO en de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeente op 1 januari 2015 hebben de Universiteit Twente (Professional Learning & Development) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Academy of Social Sciences) hun expertise gebundeld.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Course Naar Governance van Activering en Beleid
Graad: certificate
Duur
1 dag
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Course als onderdeel van een collegereeks

De Course Governance van Activering en Beleid is een onderdeel van de collegereeks Dynamisch en Strategisch Transformeren in het Sociale Domein.

De collegereeks bestaat uit zeven inhoudelijke bijeenkomsten (courses) van 13.30 tot 20.00 uur die in vijf maanden worden aangeboden. 

het programma

Het programma van deze course bevat de volgende thema's:

  • Van verzorgingsstaat naar activeringsstad, Hoe doe je dat?
  • Vaststelling van beleidssucces
  • Continue bijsturing van beleid in een complex veld

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de Course Naar Govenance van Activering en Beleid? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Course Naar Governance van Activering en Beleid