Een volwaardig omscholingstraject bestaat uit de modules Software Systems, Network Systems, Data & Information en de 2e jaars module Discrete Structures & Efficient Algorithms. Het volledige programma is Engelstalig.

Modules bachelor programma Technical Computer Science

Elke module duurt 10 weken. De module bestaat uit theorievakken, projecten en groepsopdrachten waarbij de opgedane kennis kan wordt toegepast binnen uw bedrijf! Uiteraard mogen de opdrachten ook bij Universiteit Twente worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk de modules van het reguliere Bachelor programma afzonderlijk te volgen. Aan het eind van de training wordt er een certificaat uitgereikt.

Jaar 1

Software systems

In deze module leer je software te ontwerpen en te bouwen (iteratief en object georiënteerd programmeren). Van een analyse van de eisen tot de oplevering van een werkend programma, waarbij ook rekening is gehouden met security engineering. Parallel aan het programmeerdeel werk je ook aan het designdeel. Je sluit de module af met een intensief programmeerproject (niveau OCAJP-certificering).

Network systems

De module Network systems richt zich op computernetwerken voor open infrastructuren (internet) en embedded netwerken (domotica). Dergelijke netwerken zijn meestal ontworpen met behulp van een gelaagde architectuur van protocollen. Deze module omvat alle lagen van deze architectuur. Zowel de basisprincipes van netwerken als de werking van belangrijke protocollen die ten grondslag liggen aan de werking van infrastructuren worden behandeld. Daarnaast komen ook beveiligingsaspecten, prestatiemodellen en netwerkbewakingtools aan bod.

Data & information

In de laatste module van het eerste jaar leer je relevante bedrijfsinformatie in een database te zetten. Je maakt kennis met data-managementconcepten en relationele databases. Daarnaast werk je aan de ontwikkeling van software met de Agile methodiek. In ‘sprints’ van twee weken werk je aan de oplevering van software en in ‘scrum-sessies’ bespreek je met je projectleden wat je hebt gedaan, wat je van plan bent en tegen welke problemen je aanloopt. Zo leer je op een gestructureerde wijze in een team aan software te werken.

Jaar 2

Discrete Structures & Efficient Algorithms

Deze module is ingericht om inzicht te geven in de rol van discrete structuren voor modellering en probleemoplossing in wiskunde en informatica, zowel door middel van theoretische vakken als door de praktische implementatie van algoritmen. De focus ligt op het ontwerp en de analyse van efficiënte algoritmen voor de oplossing van praktisch relevante problemen. Denk aan: kortste pad berekening, zoeken in teksten of versleuteling van openbare sleutels. Wat het ontwerp en de analyse van algoritmen betreft, de nadruk ligt op praktisch algoritmen implementeren en testen, maar ook op het ontwikkelen van de nodige toolbox voor het ontwerpen en analyseren van algoritmen op het gebied van juistheid en rekentijd. Deze kennis en vaardigheden worden toegepast in het project waarbij je bezig bent met de implementatie van een algoritme. Dit project eindigt met een soort "wedstrijd" waarbij het mogelijk is de eigen implementatie te testen op een reeks benchmarkexemplaren van toenemende moeilijkheidsgraad.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dit traject?
Mail nu!
Of bel naar: 053-4891279